Opłata reklamowa. Wzory uchwał, postanowień i decyzji z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

https://sklep.infor.pl/oplata-reklamowa-wzory-uchwal--postanowien-i-decyzji-z-komentarzem--z-suplementem-elektronicznym-.html

Opłata reklamowa. Wzory uchwał, postanowień i decyzji z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Autor:
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski
Wydawca:
ODDK
Oprawa:
Miękka
Data wydania:
2016
EAN:
9788378042686
141,99 zł

Opis publikacji

Od 11 września 2015 r. nowa opłata lokalna – opłata reklamowa Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zmienioną przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774), rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Niniejsze opracowanie to komplet wzorcowej dokumentacji – 58 wzorów uchwał, postanowień, decyzji i protokołów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu opłaty reklamowej. Korzystając z opracowania dowiesz się: - jakie elementy powinna zawierać deklaracja na opłatę reklamową; - jak skonstruować uchwałę o stawkach opłaty reklamowej; - jakie stworzyć uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty reklamowej; - jak wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia opłaty reklamowej i jak wydać decyzję ustalającą opłatę reklamową; - jak przeprowadzić czynności sprawdzające w zakresie opłaty reklamowej; - jak sporządzić upomnienie i tytuł wykonawczy na zaległość w opłacie reklamowej; - jak udzielić pracownikowi urzędu upoważnienia do zajmowania się sprawami związanymi z opłatą reklamową; - jak skonstruować kartę usług w zakresie opłaty reklamowej; - jak „zaliczyć” podatek od nieruchomości na opłatę reklamową oraz - jak „połączyć” opłatę za zajęcie pasa drogowego z opłatą reklamową. Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).