Odpowiedzialność dyscyplinarna, etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo

https://sklep.infor.pl/odpowiedzialnosc-dyscyplinarna--etyka-zawodowa-adwokatow-i-radcow-prawnych--orzecznictwo.html

Odpowiedzialność dyscyplinarna, etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo

Autor:
Marchwicki Wojciech, Niedużak Marek
Wydawca:
C.H. Beck
Oprawa:
Miękka
Data wydania:
2016
Format:
16.5x23.8cm
EAN:
9788325577261
125,99 zł

Opis publikacji

Niniejszy zbiór to druga, znacznie rozbudowana wersja wcześniejszego opracowania, opublikowanego w 2011 r. Część I zawiera uaktualniony i rozszerzony wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych. Wybór ten został co do zasady ograniczony datą transformacji ustrojowej. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach Autorzy sięgali po orzeczenia starsze, zwłaszcza gdy tezy stawiane w danym orzeczeniu wydały się szczególnie interesujące i relewantne w obecnej sytuacji. Wybór orzeczeń do tej części został uaktualniony o nowsze orzeczenia, wydane już po ukazaniu się poprzedniego zbioru, oraz o orzeczenia wcześniejsze, do których udało się uzyskać dostęp, najczęściej w wyniku ich późniejszej publikacji. Najważniejsza zmiana w drugim wydaniu niniejszego zbioru polega na rozszerzeniu książki o zupełnie nową część obejmującą orzecznictwo adwokackiego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Zostały one zawarte w Części II zbioru i podzielone na kategorie uwzględniające ich specyfikę wynikającą przede wszystkim z tego, że WSD jest sądem meriti w sprawach o naruszenie dyscypliny zawodowej.