Nowelizacja KPC i jej wpływ na usprawnienie postępowania cywilnego

https://sklep.infor.pl/nowelizacja-kpc-i-jej-wplyw-na-usprawnienie-postepowania-cywilnego.html

Nowelizacja KPC i jej wpływ na usprawnienie postępowania cywilnego

Wydawca:
IDEORIA
Data wydania:
2020

Opis publikacji

Szanowni Państwo,

każdy przedsiębiorca może zostać zmuszony do wzięcia udziału w postępowaniu sądowym, czy to po stronie powoda, czy też pozwanego. Ważne jest więc, aby w skuteczny sposób mógł dochodzić swoich roszczeń. W tym celu kluczowa jest znajomość procedury cywilnej, która ułatwi realizację praw strony przed sądem.

W dniu 07.11.2019 r. weszła w życie istotna zmiana Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja ta, ze względu na swoją obszerność i zakres, ma ogromne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego. Wprowadza ona szereg rewolucyjnych rozwiązań, m.in.:

  • posiedzenia organizacyjne, na których będą tworzone plany rozprawy,
  • regulacje ograniczające możliwość wnoszenia zarzutów potrącenia,
  • mechanizmy zapobiegające nadużyciom prawa procesowego,
  • zmiany dotyczące gromadzenia materiału dowodowego,
  • zmiany w zakresie doręczeń pism procesowych i sądowych,
  • zmiany w zakresie wysokości opłat od pism procesowych.

Dla przedsiębiorców kluczowe znaczenie może mieć fakt, że nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego przywróciła odrębne postępowanie gospodarcze, które ma sformalizowany charakter, jednak jego celem jest szybsze rozpoznawanie spraw w sądzie.

Zmianie uległo prawie 300 artykułów, co stanowi prawie 20% Kodeksu! Doskonała znajomość tych zmian jest zatem konieczna, by Państwa firma przygotowała się na nowe przepisy. Zapraszamy Państwa na szkolenie "Nowelizacja KPC i jej wpływ na usprawnienie postępowania", które odbędzie się 27 lutego 2020 r. Przedstawimy Państwu wszystkie zmiany w sposób niezwykle praktyczny, ale również zapewnimy przestrzeń na pytania i dyskusje!

Rafał Szary

Project Manager

INFOR PL S.A.

>>> POBIERZ BROSZURĘ INFORMACYJNĄ <<<