CONTACT CENTER – jak ograniczyć ryzyko kar?

https://sklep.infor.pl/contact-center---jak-ograniczyc-ryzyko-kar-.html

CONTACT CENTER – jak ograniczyć ryzyko kar?

Wydawca:
Infor PL S.A.
Data wydania:
2020

Opis publikacji

Szanowni Państwo,

Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy pozwalającej na zapewnienie zgodności działalności CONTACT CENTER (CC) z przepisami obowiązującego prawa w zakresie: (A) prawa telekomunikacyjnego, (B) świadczenia usług drogą elektroniczną, (C) ochrony baz danych oraz (D) ochrony danych osobowych.

Co istotne, w trakcie warsztatów zostaną omówione nie tylko aspekty prawne ale również techniczno-organizacyjne takie jak: analiza ryzyka, wewnętrzne ramy kontrolne, plany ciągłości działania (BCP) oraz plany awaryjne (DRP).

>>> POBIERZ BROSZURĘ INFORMACYJNĄ <<<