Czas pracy i urlopy wypoczynkowe od A do Z 2020

https://sklep.infor.pl/czas-pracy-i-urlopy-wypoczynkowe-od-a-do-z-2020.html

Czas pracy i urlopy wypoczynkowe od A do Z 2020

Wydawca:
Infor PL S.A.
Data wydania:
2020

Opis publikacji

Ewidencjonowanie czasu pracy i urlopów wymaga nieustannej aktualizacji wiedzy z uwagi na zmieniające sie przepisy prawa pracy. Biorąc pod uwagę liczne wyzwania i zmiany w tym zakresie, przygotowaliśmy warsztaty "Czas pracy i urlopy wypoczynkowe od A do Z 2020".

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy i urlopach wypoczynkowych. Szkolenie prowadzone jest w chronologicznym porządku czynności związanych z zarządzaniem czasem pracy i udzielaniem urlopu wypoczynkowego. Wspólnie z wykładowcą będą Państwo w pierwszej części poznawać zasady planowania czasu pracy (harmonogramy, grafiki, zapisy regulaminowe), a następnie w drugiej - dokonane zostaną rozliczenia przepracowanego czasu pracy na podstawie prawidłowo sporządzonej ewidencji czasu pracy.

W czasie szkolenia omówione również zostaną metody kontrolowania czasu pracy przez inspektorów pracy w celu zapoznania słuchaczy z możliwościami ustalania przez inspektora nieprawidłowości w zakresie gospodarowania czasem pracy. Poznają Państwo również zasady ustalania prawa do urlopu wypoczynkowego, zasady udzielania, przerywania i odwoływania pracownika z urlopu wypoczynkowego, W czasie szkolenia praktycznej analizie poddane zostaną liczne przykłady wspólnie omawiane ze słuchaczami, udzielone odpowiedzi na zadawane przez nich pytania w oparciu o specyfikę uwarunkowań Państwa organizacji.

Korzyści z udziału w warsztatach

  • Usystematyzują Państwo wiedzę z zakresu czasu pracy i udzielania urlopów, ale również pogłębią ją o najnowsze zmiany
  • Zapoznają się Państwo z metodami kontrolowania czasu pracy przez inspektorów pracy
  • Szkolenie oparte będzie o liczne praktyczne przykłady, co umożliwi znacznie lepsze poznanie przepisów
  • Będą mieli Państwo możliwość uszczegółowienia omawianych zagadnień w oparciu o specyfikę Państwa organizacji.

Kto powinien wziąć udział

  • Menedżerowie i specjaliści działów kadr, wszystkie osoby odpowiedzialne za rozliczanie czasu pracy
>>> POBIERZ BROSZURĘ INFORMACYJNĄ <<<