sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok

 • Szef Sprzedaży nr 54/2021

  Szef Sprzedaży nr 54/2021

  Planowanie sprzedaży na rok 2021 to zadanie jeszcze trudniejsze niż zwykle. W związku z wciąż trwającą pandemią i pojawiającymi się cyklicznie restrykcjami, z których wiele dotyczy sprzedaży, sytuacja rynkowa nadal jest bardzo niepewna. Co za tym idzie, zarówno szefowie sprzedaży, jak i handlowcy z góry muszą liczyć się z koniecznością wielu modyfikacji założonych planów i dotychczasowych sposobów działania. Jak wykorzystać czas pandemii na lepsze poznanie naszej grupy docelowej i właściwą ...


  czytaj pełny opis »
 • Personel i Zarządzanie 1/2021

  Personel i Zarządzanie 1/2021

  W intensywnie zmieniającym się z powodu pandemii świecie weryfikacji podlegają również kompetencje menedżerów. Ten niezwykle ważny temat podjęliśmy w wydaniu styczniowym.


  czytaj pełny opis »
 • Personel i Zarządzanie 12/2020

  Personel i Zarządzanie 12/2020

  W grudniu oddajemy w Państwa ręce wyjątkowy komplet, poświęcony  wyzwaniom stojącym obecnie przed działami HR i menedżerami. Tematem numeru wydania rejsowego jest praca hybrydowa, w wydaniu specjalnym  ‘Solidni Pracodawcy”  prezentujemy case study firm, które wygrywają w czasie kryzysu natomiast magazyn Prawo Pracy i Wynagrodzenia w Praktyce Kadrowej  zawiera praktyczne omówienia zasad postępowania pracodawcy w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19 u zatrudnionych.


  czytaj pełny opis »
 • Personel i Zarządzanie 11/2020

  Personel i Zarządzanie 11/2020

  W tym wydaniu temat numeru poświęcamy komunikacji, która jest podstawą funkcjonowania zespołów i organizacji. Dziś firmy, które pracują zdalnie, muszą znaleźć sposób na informowanie podwładnych o tym, co dzieje się w organizacji, jakie są plany i cele. Dodatkowo wydanie specjalne: „Liderzy biznesu” oraz Miesięcznik Prawo Pracy i Wynagrodzenia w Praktyce Kadrowej


  czytaj pełny opis »
 • Personel i Zarządzanie 10/2020

  Personel i Zarządzanie 10/2020

  160 stron merytorycznej lektury na nowe czasy!  Nadszedł okres wielu zmian zarówno w zarzadzaniu ludźmi jak i samej przyszłości pracy. Zapraszamy do lektury październikowego kompletu, na który składa się wydanie rejsowe z tematem numeru „Menedżer szuka pracy” , wydanie specjalne  „Nowe czasy, nowe rozwiązania. O przyszłości pracy i zarządzania ludźmi” oraz trzeci numer miesięcznika „Prawo Pracy i Wynagrodzenia w Praktyce Kadrowej”.


  czytaj pełny opis »
 • Odpisy aktualizujące należności. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10/2020

  Odpisy aktualizujące należności. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10/2020

  Każda jednostka sektora finansów publicznych ma obowiązek wyceniania należności na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Oznacza to, że jednostka musi ocenić możliwość faktycznego odzyskania należności figurujących w jej księgach rachunkowych. Dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności nie oznacza, że jednostka rezygnuje i nie będzie już dochodziła swoich należności. Prawidłowe przeprowadzenie aktualizacji należności jest szczególnie istotne w tym ...


  czytaj pełny opis »
 • Personel i Zarządzanie 9/2020

  Personel i Zarządzanie 9/2020

  Przedstawiamy Państwu najnowsze wydanie magazynu Personel i Zarządzanie, w którym podejmujemy szereg niezwykle istotnych tematów - od sposobów budowania lojalności i zaufania pracowników w czasie kryzysu jakim jest pandemia, poprzez kompetencje, które potrzebne są menedżerom, aby mogli stać się prawdziwymi przywódcami na kwestiach prawnych związanych z kwestią wypowiedzeń kończąc.
  czytaj pełny opis »
 • Zmiany i nowości w VAT w sektorze publicznym. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8/2020

  Zmiany i nowości w VAT w sektorze publicznym. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8/2020

  Od 1 lipca, 1 sierpnia oraz 1 października 2020 r. obowiązują liczne zmiany w zakresie VAT – biała lista podatników VAT, w tym nowe zasady składania zawiadomienia ZAW-NR, obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) i nowe zasady prowadzenia rachunków VAT w państwowych jednostkach budżetowych, nowe wymogi raportowania w formie JPK_VAT, nowa matryca stawek VAT i wiążąca informacja stawkowa.
  czytaj pełny opis »
 • Personel i Zarządzanie 7-8/2020

  Personel i Zarządzanie 7-8/2020

  Oddajemy w Państwa ręce podwójne wakacyjne wydanie magazynu wraz z wyjątkowym dodatkiem „Prawo pracy i wynagrodzenia w praktyce kadrowej”.
  czytaj pełny opis »
 • Fakturowanie w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7/2020

  Fakturowanie w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7/2020

  Posługiwanie się fakturami to nieodłączny element pracy księgowego. Z punktu widzenia księgowego jest to dokument stanowiący podstawę zarówno ujęcia transakcji w księgach rachunkowych, jak i zapłaty. W ostatnim czasie w tym zakresie wprowadzone zostały liczne zmiany i nowości. Tym samym zmienił się proces fakturowania. Dynamika zmian w VAT została zachowana także w 2020 r. Z tych powodów osoby wystawiające oraz księgujące faktury nie mogą przejść obojętnie obok nowelizacji dotyczących mechanizmu ...


  czytaj pełny opis »
 • Serwis Prawno-Pracowniczy nr 2/2020 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

  Serwis Prawno-Pracowniczy nr 2/2020 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

  Rabat 50%

  Cudzoziemców w zakresie zatrudnienia w Polsce trzeba podzielić na dwie grupy. Jedną stanowią obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG oraz Szwajcarii. W ich przypadku mamy ułatwienia i brak barier, jeżeli chodzi o przyjazd, pobyt i podejmowanie pracy w Polsce. Drugą grupę stanowią obywatele państw spoza UE i EOG. W ich przypadku procedury są dużo bardziej skomplikowane. Publikacja omawia cały proces zatrudnienia i rozliczania cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt


  czytaj pełny opis »
 • Serwis Prawno-Pracowniczy nr 4/2020 BHP

  Serwis Prawno-Pracowniczy nr 4/2020 BHP

  Rabat 50%

  Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Powinien to robić przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom profilaktycznej opieki lekarskiej. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zapewnia mu przeszkolenie w zakresie bhp oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć


  czytaj pełny opis »
 • Serwis Prawno-Pracowniczy nr 6/2020 Emerytury 2020

  Serwis Prawno-Pracowniczy nr 6/2020 Emerytury 2020

  Rabat 50%

  Książka poświęcona jest osobom, które dopiero zamierzają ubiegać się o emeryturę, a także płatnikom składek, którzy takie osoby zatrudniają. Czytelnik dowie się, na jakich zasadach można przejść na emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego oraz kto może uzyskać emeryturę wcześniejszą. Płatnicy składek dowiedzą się, jakie ciążą na nich obowiązki związane z zatrudnianiem świadczeniobiorców. Ponadto omówione zostały zasady tegorocznej waloryzacji świadczeń ...


  czytaj pełny opis »
 • Główny księgowy w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6/2020 (PDF)

  Główny księgowy w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6/2020 (PDF)

  Wszystkie jednostki należące do sektora finansów publicznych mają obowiązek zatrudniania głównego księgowego. Są z niego zwolnione jedynie jednostki obsługiwane przez samorządowe CUW, ale pod warunkiem że pracownik wypełniający tę funkcję jest zatrudniony w jednostce obsługującej. W Poradniku omówiono wymagania stawiane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach głównego księgowego i skarbnika. Omówiono także obowiązki i uprawnienia, z jakich mogą korzystać przy ich wykonywaniu.


  czytaj pełny opis »
 • Personel i Zarządzanie 6/2020

  Personel i Zarządzanie 6/2020

  W czerwcu oddajemy w Państwa ręce wydanie wydanie rejsowe wraz z e-bookiem „Wynagrodzenia w czasie kryzysu”.


  czytaj pełny opis »
 • Uproszczenia w rachunkowości jednostek sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 5/2020

  Uproszczenia w rachunkowości jednostek sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 5/2020

  Rabat 50%

  Prowadzenie pełnej rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości jest bardzo pracochłonne i czasochłonne, a co za tym idzie – wiąże się ze znacznymi kosztami. Aby to usprawnić i zminimalizować koszty związane z tymi pracami, uor dopuszcza możliwość przyjęcia przez jednostki różnych uproszczeń. Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, tak jak inne jednostki zobowiązane do stosowania uor, mogą wprowadzić uproszczenia przewidziane w uor. Poza tym mogą ...
  czytaj pełny opis »
 • RODO - przykłady z praktyki. Poradnik Gazety Prawnej 5/2020 (PDF)

  RODO - przykłady z praktyki. Poradnik Gazety Prawnej 5/2020 (PDF)

  Rabat 50%

  Publikacja kompleksowo i na licznych przykładach zaczerpniętych z praktyki europejskiej i krajowej omawia obowiązki wynikające z RODO. Będzie ona merytorycznym wsparciem dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe.
  czytaj pełny opis »
 • Personel i Zarządzanie 5/2020

  Personel i Zarządzanie 5/2020

  Wyjątkowe zwiększone wydanie pełne porad, konkretnych rozwiązań oraz po raz  pierwszy zestaw wideo z ćwiczeniami fizycznymi! W czasach pandemii potrzebujemy niestandardowych rozwiązań i nowego sposobu funkcjonowania.


  czytaj pełny opis »
 • Należności cywilnoprawne – ustalanie, pobieranie i ewidencja – część II. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4/2020

  Należności cywilnoprawne – ustalanie, pobieranie i ewidencja – część II. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4/2020

  Rabat 50%

  Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady pobierania budżetowych należności cywilnoprawnych, w związku z wejściem w życie ustawy o zatorach płatniczych. Zmiany zostały wprowadzone także w ustawie o finansach publicznych. Jednostki powinny zwrócić szczególną uwagę na ustalanie kwot i pobieranie należności cywilnoprawnych powstających w wyniku zawarcia transakcji handlowych. W dwóch częściach Poradnika przedstawiono stosowanie zmienionych zasad w praktyce.


  czytaj pełny opis »