sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok

 • Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)

  Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)

  Publikacja kompleksowo i na licznych przykładach omawia zasady wypełniania ewidencji VAT wraz z plikami JPK_V7M i JPK_V7K według nowych przepisów obowiązujących od października 2020 r. Jest przystępnym merytorycznym wsparciem dla wszystkich osób zaangażowanych w wypełnianie nowych obowiązków – fakturzystów, księgowych, sprzedawców, magazynierów.
  czytaj pełny opis »
 • Procedury magazynu typu call-off stock – zmiany od 1 lipca 2020 r. (PDF)

  Procedury magazynu typu call-off stock – zmiany od 1 lipca 2020 r. (PDF)

  Publikacja omawia kompleksowe zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych po zmianach od 1 lipca 2020 r. Od 1 lipca 2020 r. wprowadzono bowiem nowe regulacje dotyczące procedury magazynu call-off stock, które zastąpiły istniejące dotychczas uproszczenia w zakresie magazynów konsygnacyjnych.
  czytaj pełny opis »
 • Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Objaśnienia, wzory, przykłady (PDF)

  Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Objaśnienia, wzory, przykłady (PDF)

  W publikacji szczegółowo omówiono zasady sporządzania sprawozdań budżetowych – zarówno budżetu państwa, jak i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Całość jest wzbogacona komentarzami do poszczególnych rodzajów sprawozdań budżetowych oraz praktycznymi przykładami sporządzania tych sprawozdań. Opracowanie uwzględnia zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w 2018 r. i w 2019 r. oraz zmianę ze stycznia 2020 r.
  czytaj pełny opis »
 • Główny księgowy w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6/2020 (PDF)

  Główny księgowy w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6/2020 (PDF)

  Wszystkie jednostki należące do sektora finansów publicznych mają obowiązek zatrudniania głównego księgowego. Są z niego zwolnione jedynie jednostki obsługiwane przez samorządowe CUW, ale pod warunkiem że pracownik wypełniający tę funkcję jest zatrudniony w jednostce obsługującej. W Poradniku omówiono wymagania stawiane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach głównego księgowego i skarbnika. Omówiono także obowiązki i uprawnienia, z jakich mogą korzystać przy ich wykonywaniu.


  czytaj pełny opis »
 • Prawo zamówień publicznych w praktyce. Wzory, instrukcje, przykłady (PDF)

  Prawo zamówień publicznych w praktyce. Wzory, instrukcje, przykłady (PDF)

  Publikacja pokazuje, jak zmienia się Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. w stosunku do dotychczasowych uregulowań. Autorka, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, koncentruje się na ukazaniu nowych rozwiązań i przystępnie objaśnia, jak te zmiany wpływają na cały proces zamówienia: od sporządzenia analizy zapotrzebowania, przez przygotowanie prawidłowej dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, jego rozstrzygnięcie, aż po postępowanie odwoławcze.
  czytaj pełny opis »
 • Gospodarowanie wodami. Korzystanie, zgody oraz usługi wodne (PDF)

  Gospodarowanie wodami. Korzystanie, zgody oraz usługi wodne (PDF)

  Publikacja przedstawia najważniejsze rozwiązania dla podmiotów, które korzystają z zasobów wodnych, użytkują te zasoby w ramach tzw. usług wodnych lub prowadzą działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania wodami. Wyjaśnia krok po kroku, jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne lub dokonać zgłoszenia wodnoprawnego. Zawiera także zbiór wzorów wniosków i oświadczeń niezbędnych w systemie zgód wodnoprawnych wraz z przykładami ich wypełnienia oraz stawki opłat za usługi wodne obowiązujące w 2020 r.
  czytaj pełny opis »
 • Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków

  Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków

  Komplet poradników w których kompleksowo omawiamy rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców i pracodawców wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W publikacjach przedstawiamy m.in.: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców a także praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji i narzędzi prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane ...
  czytaj pełny opis »
 • Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości Nr 4/2020 (PDF)

  Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości Nr 4/2020 (PDF)

  „Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości” jest czasopismem poruszającym aktualne problemy rynku budowlanego i nieruchomości oraz zagadnienia polityki przestrzennej. Na łamach miesięcznika eksperci komentują uchwalone nowelizacje oraz planowane zmiany przepisów regulujące prawo budowlane, gospodarkę nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne. Radzą jak wprowadzone zmiany i obowiązujące przepisy stosować w praktyce.
  czytaj pełny opis »
 • Zwolnienie z zapłaty składek ZUS za pracowników – rozliczenie podatkowe i w księgach rachunkowych (PDF)

  Zwolnienie z zapłaty składek ZUS za pracowników – rozliczenie podatkowe i w księgach rachunkowych (PDF)

  Jedną z form pomocy przedsiębiorcom w ramach tzw. tarczy antykryzysowej jest zwolnienie lub częściowe zwolnienie z opłacania za pracowników składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. W związku z tym pracodawcy mają wątpliwości, czy w związku ze skorzystaniem przez nich z tego zwolnienia powstanie u nich opodatkowany przychód, czy mogą zaliczać do kosztów ...
  czytaj pełny opis »
 • Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki w ramach projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) „Zdalna szkoła” (PDF)

  Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki w ramach projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) „Zdalna szkoła” (PDF)

  Program „Zdalna szkoła” – od złożenia wniosku do jego rozliczenia.
  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie projektu Centrum Projektów Polski Cyfrowej „Zdalna szkoła” w zakresie zakupu sprzętu komputerowego do zdalnej nauki. Autorka szczegółowo opisuje cały proces związany z projektem, począwszy od złożenia wniosku aż do momentu rozliczenia środków.


  czytaj pełny opis »
 • VAT w gminach (PDF)

  VAT w gminach (PDF)

  Publikacja szczegółowo przedstawia specyfikę gmin jako podatników VAT. Przybliża zasady odliczania VAT, w tym ustalania preproporcji i dokonywania korekty VAT odliczanego. Odwołuje się do najnowszego orzecznictwa sądowego oraz interpretacji indywidualnych wydawanych w sprawach gmin. Przybliża zasady stosowania podzielonej płatności i JPK_VAT. Porusza tematykę opodatkowania dotacji, pomocy społecznej, wywozu odpadów i parkowania na drogach publicznych.


  czytaj pełny opis »
 • Finanse publiczne. Sprawozdania Klasyfikacja (PDF)

  Finanse publiczne. Sprawozdania Klasyfikacja (PDF)

  Praktyczny poradnik wskazujący, jak przepisy tzw. tarczy antykryzysowej zmieniły rozwiązania w zakresie finansów samorządów, rachunkowości budżetowej oraz sprawozdawczości. Nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 31 marca 2020 r. wprowadzono rozwiązania prawne, które umożliwiają zastosowanie szerszego spektrum instrumentów mających bezpośrednie odniesienie do finansów jednostek samorządu terytor


  czytaj pełny opis »
 • Monitor Prawa Ochrony Środowiska 4/2020 (PDF)

  Monitor Prawa Ochrony Środowiska 4/2020 (PDF)

  „Monitor Prawa Ochrony Środowiska” koncentruje się na tematyce zmian w szeroko pojmowanym prawie ochrony środowiska. Porusza aktualne problemy, z jakimi mierzą się jednostki samorządowe i spółki komunalne wdrażając procedury wynikające z reform przepisów. Eksperci komentują nowe regulacje mające na celu realizację programów związanych z ochroną środowiska. Czasopismo zawiera aktualności dotyczące zmian, temat numeru kompleksowo omawiający najbardziej palące w danym czasie zagadnienie oraz ...
  czytaj pełny opis »
 • Compliance 360° w firmie (PDF)

  Compliance 360° w firmie (PDF)

  Publikacja omawia kluczowe dla przedsiębiorców ryzyka prawne w 2020 r. i w kolejnych latach. Uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne istotne dla zarządzania zgodnością w sektorze przedsiębiorstw. Każdy typ ryzyka prawnego jest omówiony w unikalnej formule: opis zagadnienia, geneza problemu, ocena ryzyka w 2020 r., prognoza wzrostu ryzyka oraz bilans otwarcia – lista rekomendowanych działań, aby spełnić wymóg dochowania należytej staranności.
  czytaj pełny opis »
 • Tarcza antykryzysowa – ułatwienia dla przedsiębiorców w rozliczeniu VAT i akcyzy (PDF)

  Tarcza antykryzysowa – ułatwienia dla przedsiębiorców w rozliczeniu VAT i akcyzy (PDF)

  31 marca br. Sejm uchwalił pakiet ustaw zwanych tarczą antykryzysową. Dla podatników VAT oznacza to przesunięcie daty wejścia w życie matrycy stawek VAT oraz nowego JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców na 1 lipca br. Oprócz tych zmian umożliwiono podatnikom ewidencjonującym obrót na kasach online wystawianie za zgodą kupujących e-paragonów zamiast paragonów papierowych. Wprowadzono dla organów podatkowych możliwość odstąpienia od nakładania sankcji za błędy w ewidencji JPK_VAT. Niektóre terminy ...
  czytaj pełny opis »
 • Ulga termomodernizacyjna – w odpowiedziach na pytania (PDF)

  Ulga termomodernizacyjna – w odpowiedziach na pytania (PDF)

  2019 r. to pierwszy rok, w którym podatnicy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Nie przeszkadza w tym fakt, że dla podatników zeznania roczne przygotował i udostępnił na portalu podatkowym Szef KAS.
  czytaj pełny opis »
 • Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości Nr 3/2020 (PDF)

  Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości Nr 3/2020 (PDF)

  „Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości” jest czasopismem poruszającym aktualne problemy rynku budowlanego i nieruchomości oraz zagadnienia polityki przestrzennej. Na łamach miesięcznika eksperci komentują uchwalone nowelizacje oraz planowane zmiany przepisów regulujące prawo budowlane, gospodarkę nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne. Radzą jak wprowadzone zmiany i obowiązujące przepisy stosować w praktyce.
  czytaj pełny opis »
 • Monitor Prawa Ochrony Środowiska 3/2020 (PDF)

  Monitor Prawa Ochrony Środowiska 3/2020 (PDF)

  „Monitor Prawa Ochrony Środowiska” koncentruje się na tematyce zmian w szeroko pojmowanym prawie ochrony środowiska. Porusza aktualne problemy, z jakimi mierzą się jednostki samorządowe i spółki komunalne wdrażając procedury wynikające z reform przepisów. Eksperci komentują nowe regulacje mające na celu realizację programów związanych z ochroną środowiska. Czasopismo zawiera aktualności dotyczące zmian, temat numeru kompleksowo omawiający najbardziej palące w danym czasie zagadnienie oraz ...
  czytaj pełny opis »
 • Monitor Prawa Zamówień Publicznych Nr 3/2020 (PDF)

  Monitor Prawa Zamówień Publicznych Nr 3/2020 (PDF)

  „Monitor Prawa Zamówień Publicznych” – miesięcznik zawierający praktyczne porady i artykuły omawiające zagadnienia związane z problematyką udzielania zamówień publicznych. Eksperci Monitora wyjaśniają zawiłości ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz licznych regulacji okołozamówieniowych. Poruszamy zarówno tematykę bieżących zmian prawa, jak i występujących w praktyce wątpliwości w stosowaniu procedury zamówieniowej.
  czytaj pełny opis »
 • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych (PDF)

  Ulga na złe długi w podatkach dochodowych (PDF)

  Publikacja zawiera opis nowych przywilejów podatkowych wierzycieli i obowiązków dłużników związanych z wprowadzeniem tzw. ulgi na złe długi w podatkach dochodowych. Praktycznych odpowiedzi na wątpliwości dotyczące stosowania przepisów o uldze na złe długi w podatkach dochodowych udzieliła specjalistka w kancelarii doradztwa podatkowego, autorka publikacji z zakresu podatków i rachunkowości.
  czytaj pełny opis »