sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok

 • Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej. Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe.

  Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej. Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe.

  Publikacja dotyczy najważniejszych kwestii związanych z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach prawnych. Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane odrębnie dla: spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej, spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, spółki cywilnej, jednoosobowej działalności gospodarczej.
  czytaj pełny opis »
 • Świadczenia z pomocy społecznej. Postępowanie administracyjne

  Świadczenia z pomocy społecznej. Postępowanie administracyjne
  polecamy

  Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjnej istotne z punktu widzenia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Autorka – główny specjalista ds. legislacji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zwraca uwagę na nowe rozwiązania prawne zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego.
  czytaj pełny opis »
 • Egzamin praktyczny na kat. B z Dziennikiem Gazetą Prawną

  Egzamin praktyczny na kat. B z Dziennikiem Gazetą Prawną

  Płyta zawiera film instruktażowy z placu manewrowego i jazdy po mieście
  czytaj pełny opis »
 • Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości. Aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla jednostek sfery budżetowej

  Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości. Aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla jednostek sfery budżetowej

  Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej spowodowało, że jednostki sektora finansów publicznych muszą zaktualizować dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
  czytaj pełny opis »
 • HR Toolbox czyli Narzędziownik Menedżera HR PREMIUM

  HR Toolbox czyli Narzędziownik Menedżera HR PREMIUM

  Doskonale wiemy, że praca specjalisty i menedżera HR do łatwych nie należy. Ilość wyzwań, które przed nami stają oraz złożoność materii, z którą się mierzymy powoduje, że czasem trudno to wszystko ogarnąć. Szczególnie jeśli mielibyśmy sami przygotowywać wszelkie rozwiązania samodzielnie, od podstaw. Na szczęście nie ma takiej potrzeby. W wielu krajach powstaje znacząca ilość publikacji z prezentacją konkretnych narzędzi, niemal gotowych do wykorzystania w działaniach HR.
  czytaj pełny opis »
 • Praktyki HRM 2 Najlepsze Studia przypadku z polskiego rynku

  Praktyki HRM 2 Najlepsze Studia przypadku z polskiego rynku

  Pierwsza część książki „Praktyki HRM”, która ukazała się w 2017 roku, spotkała się z dużym odzewem Czytelników. Może to świadczyć, że HR-owcy potrzebują dobrych praktyk, by inspirować się nimi w swojej codziennej pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przedstawiamy Państwu drugą część „Praktyk HRM”.
  czytaj pełny opis »
 • Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….

  Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….

  Żyjemy w szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej i trudno nie zauważyć, że modele zarządzania, jakie sprawdzały się jeszcze kilka lat temu, przestają funkcjonować. Kadra kierownicza i działy personalne odczuwają silną presję, aby od nowa wypracować zasady strategii biznesowych, funkcjonowania organizacji, pozyskiwania klientów, czy rozwoju i motywowania pracowników XXI wieku.
  czytaj pełny opis »
 • Nowoczesne technologie w logistyce

  Nowoczesne technologie w logistyce

  Warunkiem osiągnięcia sukcesu we współczesnej logistyce jest wdrożenie nowoczesnych technologii. Firmy, aby skutecznie działać w łańcuchach dostaw, muszą wykorzystywać systemy informatyczne, automatyczną identyfikację towarów czy elektroniczną wymianę danych. W niniejszej książce autorzy omówili: istotę i znaczenie technologii logistycznych, technologie informacyjne w łańcuchach dostaw, systemy automatycznej identyfikacji, elektroniczną wymianę danych, systemy łączności bezprzewodowej ...
  czytaj pełny opis »
 • Intercultural Management Issues

  Intercultural Management Issues

  The reviewed book contains a discussion on the sources of barriers in management in a cross-cultural environment. It also includes a presentation of chosen aspects of organisational behaviours that are of vital importance from the angle of a possible occurrence of cultural differences. These issues are undoubtedly practical and reflect evidence of cultural differences existing in the business reality. Choosing the right and proper problems for the discussion in the book must have been a very ...
  czytaj pełny opis »
 • Public Economic Law

  Public Economic Law

  Podręcznik zawiera analizę różnorakich rozwiązań dotyczących oddziaływania państwa na gospodarkę. W przeważającej mierze przedstawia regulacje prawne bezpośredniego wpływu sektora publicznego na gospodarkę , ale nie stroni też od innych bardziej pośrednich form. Ukazuje najistotniejsze z perspektywy przedsiębiorcy zapisy aktów prawnych odnośnie do definiowania, podejmowania i prowadzenie działalności gospodarczej, obecności przedsiębiorców na konkurencyjnym rynku, uczestniczenia w procedurach ...
  czytaj pełny opis »
 • Finansowanie zadań oświatowych

  Finansowanie zadań oświatowych

  Kalendarz w PREZENCIE!

  Przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – w zasadniczej części – weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Reguluje ona zasady finansowania oświaty publicznej i niepublicznej. Przepisy te zastępują materię uregulowaną dotychczas w innych aktach prawnych –przede wszystkim w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


  czytaj pełny opis »
 • HR Toolbox czyli Narzędziownik Menedżera HR

  HR Toolbox czyli Narzędziownik Menedżera HR

  Doskonale wiemy, że praca specjalisty i menedżera HR do łatwych nie należy. Ilość wyzwań, które przed nami stają oraz złożoność materii, z którą się mierzymy powoduje, że czasem trudno to wszystko ogarnąć. Szczególnie jeśli mielibyśmy sami przygotowywać wszelkie rozwiązania samodzielnie, od podstaw. Na szczęście nie ma takiej potrzeby. W wielu krajach powstaje znacząca ilość publikacji z prezentacją konkretnych narzędzi, niemal gotowych do wykorzystania w działaniach HR.
  czytaj pełny opis »
 • Polish your HR English 2 Angielski (nie) tylko dla HR –owca

  Polish your HR English 2 Angielski (nie) tylko dla HR –owca

  Po sukcesie pierwszej części książki Polish Your HR English. Angielski (nie tylko) dla HR-owca prezentujemy Państwu część drugą, która zawiera nowe tematy związane z zarządzaniem pracownikami w firmie. Nie koncentruje się tylko na perspektywie HR-owca, lecz także specjalisty (obcokrajowca) poszukującego zatrudnienia i obserwującego nasz rynek pracy.
  czytaj pełny opis »
 • Odpowiedzialność karna menedżerów. Przewodnik po prawie

  Odpowiedzialność karna menedżerów. Przewodnik po prawie

  Jedyny na rynku przewodnik umożliwiający właścicielom i menedżerom firm zapoznanie się z prawem karnym gospodarczym w celu podjęcia działań prewencyjnych. Publikacja jest kompleksowym przeglądem przepisów prawa: Kodeksu karnego, Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw związanych z działalnością gospodarczą. Autorzy omawiają poszczególne zapisy pod kątem przesłanek uznania działań biznesowych za przestępstwo, ścigania i odpowiedzialności karnej sprawców.
  czytaj pełny opis »
 • Dylematy HR-owców, badania case study, komentarze praktyczne

  Dylematy HR-owców, badania case study, komentarze praktyczne

  W tej książce swoimi doświadczeniami zechcieli się podzielić z Państwem doradcy, szefowie HR i specjaliści innych obszarów binzesowych takich firm jak: Volvo, Bosh, Credit Agricole Bank Polska SA, Luxoft, Kruk SA, PwC Poland&CEE, Provident, Travelplanet. Praca stanowi efekt synergii, który został uzyskany poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia 17 specjalistów z obszaru zarządzania ludźmi.
  czytaj pełny opis »