sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok • Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym

  Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym

  Książka zawiera analizę problematyki podatkowych rejestrów podmiotowych i udziela odpowiedzi na pytanie, czy trwałe istnienie odrębnych podatkowych rejestrów podmiotowych jest uzasadnione (skoro zbliżone dane są gromadzone w innych bazach informatycznych, przede wszystkim w rejestrze PESEL, KRS czy REGON). W publikacji czytelnicy znajdą informacje na temat: - zasad i warunków rejestracji przedsiębiorców (począwszy od rejestracji w CEIDG, KRS, rejestrze REGON, skończywszy na rejestracji ...
  czytaj pełny opis »
 • Uprawnienia podatkowe

  Uprawnienia podatkowe

  Prezentowana monografia, jako jedna z niewielu, przedstawia instytucję nadpłaty i zwrotu podatku jako uprawnienia podatkowe, problemy wynikające z funkcjonowania nadpłat oraz istotę i funkcje zwrotów podatku. W publikacji przedstawiono m.in.: - istotę uprawnień podatkowych, - problemy dotyczące funkcjonowania definicji nadpłaty, podmioty uprawnione do uzyskania nadpłaty, kwestię nadpłaty przysługującą zubożonemu podatnikowi, a także procedury dochodzenia nadpłaty, - funkcję zwrotu ...
  czytaj pełny opis »
 • Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych

  Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych

  Kompendium wiedzy o regułach prawnych rządzących dochodzeniem należności. Od Autora: Przygotowując książkę omawiałem poruszane w niej zagadnienia z przedstawicielami różnych profesji, w tym z osobami ze środowisk: windykatorów, radców prawnych, sędziów, komorników i notariuszy. Wielu moich Klientów - wierzycieli informowało mnie, co chcieliby w takiej publikacji móc przeczytać, na jakie tematy znaleźć wyjaśnienia oraz na jakie pytania mieć gotowe odpowiedzi. Elementów wyróżniających tę ...
  czytaj pełny opis »
 • Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych

  Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych

  Rozwój, globalizacja i integracja rynków kapitałowych są najważniejszymi czynnikami wymuszającymi ujednolicenie sprawozdawczości finansowej w drugiej połowie XX wieku oraz determinującymi rozwój i kształt współczesnej rachunkowości, jej teorii i praktyki. Rynki kapitałowe mają bowiem zdecydowanie największy wpływ na inicjatywy zmierzające do wprowadzenia jednego zestawu ogólnie akceptowanych standardów rachunkowości. Decyzje na rynku kapitałowym są podejmowane na podstawie informacji ...
  czytaj pełny opis »
 • Współczesne koncepcje podatku dochodowego

  Współczesne koncepcje podatku dochodowego

  Przedmiotem rozważań w niniejszej książce są współczesne koncepcje opodatkowania dochodu. Autorka dokonuje ich klasyfikacji i szczegółowej charakterystyki, uwzględniając zarówno zróżnicowane propozycje teoretyczne, jak i wdrożenie tych koncepcji w praktyce w różnych państwach na świecie. Współczesne koncepcje podatku dochodowego zostały poddane badaniu z dwóch punktów widzenia: koncentrując się na dochodach osób fizycznych jako całości oraz na dochodach uzyskiwanych z działalności ...
  czytaj pełny opis »
 • Globalne uwarunkowania rachunkowości

  Globalne uwarunkowania rachunkowości

  W książce przedstawiono: problem różnicowania rachunkowości na świecie w dobie globalizacji, procesy zmierzające do ujednolicenia rozwiązań z jej zakresu w skali międzynarodowej oraz wybrane problemy międzynarodowej rachunkowości zarządczej. Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się problemami rachunkowości, w tym: pracowników naukowych i wykładowców uczelni ekonomicznych, doktorantów i studentów oraz osób zawodowo związanych z rachunkowością.
  czytaj pełny opis »
 • Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym

  Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym

  Prof. dr hab. Alicja Pomorska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Publikacja stanowi oryginalne i udane rozwiązanie istotnego, trudnego i szczególnie aktualnego oraz nowego w polskich warunkach problemu (?), zawiera wnikliwą analizę i ocenę rozwiązań normatywnych nie tylko polskich, ale i zagranicznych, a także dokonuje przeglądu doświadczeń zagranicznych w zakresie wdrażania i funkcjonowania w nich różnorodnych modeli wieloletniego planowania budżetowego oraz ich pogłębioną ...
  czytaj pełny opis »
 • Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości

  Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości

  Rachunkowość jako system informacyjny ma za zadanie pokazać odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym prawdziwy i wierny obraz sytuacji finansowo-majątkowej danego podmiotu. Aby wypełnić ten cel, niezbędny jest odpowiedni pomiar wartości wszystkich elementów kształtujących ten obraz, a więc: zasobów majątkowych, operacji gospodarczych, przychodów, kosztów, wyniku finansowego. Pomiar wartości jest nieodzowną cechą rachunkowości, stanowi jej istotę. Znaczenie pomiaru wartości jest podkreślane prawie we ...
  czytaj pełny opis »
 • Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa

  Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa

  Autor pokazuje relacje między wyceną akcji a sprawozdawczością finansową. Temat ten jest szczególnie istotny dla inwestorów giełdowych, którzy korzystają z różnych źródeł informacji, w tym sprawozdań finansowych. Zmiany zachodzące w regulacjach prawnych, rozwój możliwości inwestowania kapitału w Polsce, przenikanie się kapitałów w ramach różnych rynków kapitałowych powodują, że konieczne staje się dokonanie przeglądu metod związanych z analizą relacji zachodzących między wartością spółek ...
  czytaj pełny opis »
 • PAKIET: AKADEMIA KADRY – gorące tematy + książka Pracownicze Plany Kapitałowe

  PAKIET: AKADEMIA KADRY – gorące tematy + książka Pracownicze Plany Kapitałowe

  W skład pakietu wchodzą wideoszkolenia: Instruktaż praktyczny - jak przygotować się do zmian w dokumentacji pracowniczej, Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe formy zabezpieczenia emerytalnego pracowników ze środków pracodawcy, Legalizacja pracy cudzoziemców – praktyka i planowane zmiany oraz książka Pracownicze plany kapitałowe Nowe obowiązki pracodawców i płatników.
  czytaj pełny opis »
 • Czas pracy 2020

  Czas pracy 2020

  Praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawidłowym planowaniem, ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy w 2020 r.
  czytaj pełny opis »
 • Personel i Zarządzanie - wydanie cyfrowe (ePiZ)

  Personel i Zarządzanie - wydanie cyfrowe (ePiZ)

  Kup w czerwcu i czytaj całe lato.
  Korzystaj z nieograniczonego dostępu do wydania cyfrowego.

  W czasach pandemii potrzebujemy niestandardowych rozwiązań i nowego sposobu funkcjonowania. Personel i Zarządzanie to mnóstwo ciekawych artykułów, porad i rozwiązań z obszaru HRM.Czytaj gdzie chcesz i kiedy chcesz!


  czytaj pełny opis »
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  Jedyna na rynku publikacja z gotową do zastosowania procedurą chroniącą biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Zawiera liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  czytaj pełny opis »