sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok

 • Delegowanie pracowników – po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 5/2021

  Delegowanie pracowników – po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 5/2021

  W 2020 r., wprowadzono radykalne zmiany w zakresie delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę są to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Celem publikacji jest praktyczne przygotowanie Czytelnika do tego, aby wysłanie pracownika odbyło się w sposób zgodny z przepisami.
  czytaj pełny opis »
 • Amortyzacja i środki trwałe w praktyce. Poradnik Gazety Prawnej 8/2021

  Amortyzacja i środki trwałe w praktyce. Poradnik Gazety Prawnej 8/2021

  Publikacja w czytelny sposób opisuje zagadnienia związane ze środkami trwałymi i ich amortyzacją począwszy od ustalenia wartości początkowej i przyjęcia środka trwałego do używania poprzez amortyzację aż po jego likwidację i sprzedaż . To kompleksowe opracowanie obejmuje zarówno kwestie dotyczące przepisów ustawy o rachunkowości jak i podatkowych.
  czytaj pełny opis »
 • 167 nieprawidłowości w gospodarce finansowej. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8/2021

  167 nieprawidłowości w gospodarce finansowej. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8/2021

  Każda jednostka sektora finansów publicznych może w dowolnym momencie zostać poddana kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej. Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej podlega kontrolom wewnętrznym i zewnętrznym, np. przez Najwyższą Izbę Kontroli czy regionalne izby obrachunkowe przeprowadzające kontrole kompleksowe co 4 lata. Nieprawidłowości w gospodarce finansowej wynikają głównie z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
  czytaj pełny opis »
 • VAT zmiany od 1 lipca 2021 r.

  VAT zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Od 1 lipca 2021 r. podatnicy muszą zmierzyć się z kolejną rewolucją w rozliczeniach VAT. Zmiany dotyczą sprzedaży e-commerce oraz zasad wypełniania JPK_V7 i stosowania kodów. Do zmian, które zaczną obowiązywać w 2022 r., muszą zacząć się przygotowywać podatnicy dokonujący sprzedaży TAX FREE. Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT wraz ze zmienionymi i nowymi przepisami wykonawczymi, a także przewodnik po zmianach od 1 lipca 2021 r. w przepisach VAT z opisem zmian i oceną ich skutków.
  czytaj pełny opis »
 • Egzekucja administracyjna należności pieniężnych po zmianach – praktyczny poradnik. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7/2021

  Egzekucja administracyjna należności pieniężnych po zmianach – praktyczny poradnik. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7/2021

  Na przestrzeni ostatnich miesięcy postępowanie egzekucyjne w administracji bardzo się zmieniło. Istotne zmiany weszły w życie w lipcu 2020 r. i w lutym 2021 r. Zmiany te odnoszą się nie tylko do należności podatkowych dochodzonych na rzecz gmin czy Skarbu Państwa, ale też do należności publicznoprawnych na rzecz JST wszystkich szczebli, dochodzonych w egzekucji administracyjnej. Aby uniknąć odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji lub błędów w postępowaniu przedegzekucyjnym ...
  czytaj pełny opis »
 • Przewodnik po HR compliance

  Przewodnik po HR compliance

  Praktyczne omówienie zasad i korzyści związanych z wprowadzeniem HR compliance.
  czytaj pełny opis »
 • JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.

  Publikacja kompleksowo i na licznych przykładach omawia zasady wypełniania ewidencji VAT wraz z plikami JPK_V7M i JPK_V7K. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 r. oraz stanowisko organów podatkowych. Nie minął bowiem rok, od kiedy wprowadzono nowy JPK, a już podatnicy VAT muszą dostosować się do kolejnych zmian w tym zakresie. Zmodyfikowano i doprecyzowano zakres stosowania kodów GTU oraz transakcyjnych. Dokonano także zmian w zasadach wpisywania niektórych dokumentów do JPK.
  czytaj pełny opis »
 • Podróże służbowe. Poradnik Gazety Prawnej 6/2021

  Podróże służbowe. Poradnik Gazety Prawnej 6/2021

  Publikacja w czytelny sposób wyjaśnia ciążące na pracodawcy obowiązki związane wysyłaniem pracowników w podróż służbową oraz z rozliczeniem delegacji krajowych i zagranicznych. To kompleksowe opracowanie obejmuje zarówno kwestie dotyczące prawa pracy jak i przepisów podatkowych (PIT, CIT i VAT).
  czytaj pełny opis »
 • VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Publikacja kompleksowo i na przykładach opisuje nowe obowiązki wprowadzone przez tzw. pakiet e-commerce. Zmiany w przepisach w znaczący sposób wpływają na handel elektroniczny między krajami UE, w szczególności w zakresie sprzedaży na rzecz konsumentów. Regulacje te weszły w życie 1 lipca 2021 r.
  czytaj pełny opis »
 • Druki ścisłego zarachowania – gospodarka i ewidencja. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6/2021

  Druki ścisłego zarachowania – gospodarka i ewidencja. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6/2021

  Każda jednostka sektora finansów publicznych w gospodarce finansowej wykorzystuje druki ścisłego zarachowania. Druki te muszą być poddane ścisłej kontroli. W Poradniku przedstawione są zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania używanymi w księgowości i ich ewidencji. Podane wskazówki odnoszą się do druków papierowych oraz formularzy funkcjonujących jako zbiory danych w oprogramowaniu służącym do prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek.
  czytaj pełny opis »
 • Kasy fiskalne 2021

  Kasy fiskalne 2021

  Publikacja dla wszystkich osób zajmujących się księgowością i rozliczeniami VAT. Zainteresuje także przedsiębiorców, którzy do 30 czerwca 2021 r. muszą przejść na kasy online. Poradnik przystępnie opisuje zagadnienia związane z obowiązkową wymianą kas fiskalnych, w tym rozpoczęcie ewidencjonowania, zasady ewidencjonowania i korygowania sprzedaży czy obowiązki związane z użytkowaniem kas. Zamieszczono w nim także akty prawne dotyczące kas rejestrujących n
  czytaj pełny opis »
 • Środki trwałe w budowie (inwestycje). Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 5/2021

  Środki trwałe w budowie (inwestycje). Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 5/2021

  Każda jednostka sektora finansów publicznych ma środki trwałe. Stanowią one znaczącą grupę aktywów. Z ich utrzymaniem wiążą się duże nakłady. Nakłady te – w zależności od ich rodzaju i wysokości – zalicza się do bieżących kosztów utrzymania lub traktuje jako zwiększenie wartości początkowej środków trwałych. Dodatkowo jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe powinny nakłady te odpowiednio klasyfikować. Muszą prawidłowo rozliczać wydatki majątkowe i bieżące.
  czytaj pełny opis »
 • Prawidłowa organizacja pracy zdalnej

  Prawidłowa organizacja pracy zdalnej

  Praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawidłową organizacją pracy zdalnej.
  czytaj pełny opis »
 • Opodatkowanie CIT spółki komandytowej i jawnej

  Opodatkowanie CIT spółki komandytowej i jawnej

  Poradnik w praktyczny sposób wyjaśnia, co wspólnicy spółki jawnej lub komandytowej, a także sama spółka powinni zrobić, gdy spółka ta uzyska status podatnika CIT. Autor – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem – przedstawia problemy, jakie napotykają wspólnicy i spółka w zakresie kontynuowania rozwiązań podatkowych w momencie opodatkowania spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zrozumienie omawianych zagadnień ułatwiają aż 64 praktyczne pr
  czytaj pełny opis »
 • Prawo zamówień publicznych w praktyce. Wzory, instrukcje, przykłady

  Prawo zamówień publicznych w praktyce. Wzory, instrukcje, przykłady
  polecamy

  Publikacja pokazuje, jak – w stosunku do wcześniej obowiązujących uregulowań – zmieniło się Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. Autorka omawia przede wszystkim nowe rozwiązania i przystępnie prezentuje wpływ tych zmian na cały proces zamówienia. Wyjaśnienia obejmują sporządzenie analizy zapotrzebowania, przygotowanie prawidłowej dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, jego rozstrzygnięcie, a także postępowanie odwoławcze.
  czytaj pełny opis »
 • Slim VAT 2021

  Slim VAT 2021

  Z początkiem 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o VAT wprowadzone w ramach tzw. pakietu SLIM VAT (skrót z ang. od simple, local and modern VAT, czyli prosty, lokalny i nowoczesny podatek od towarów i usług). Z założenia zmiany miały uprościć rozliczenie VAT. Nie zawsze się to ustawodawcy udało, co powoduje wiele wątpliwości interpretacyjnych. Przykładem takiej zmiany są nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus. Jest jednak sposób, aby jeszcze w 2021 r
  czytaj pełny opis »
 • Podatki i opłaty lokalne. Podatek leśny. Podatek rolny. Komentarz

  Podatki i opłaty lokalne. Podatek leśny. Podatek rolny. Komentarz
  polecamy

  Najaktualniejszy na rynku komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Uwzględnia stan prawny na 2021 r. Zawiera obszerne i wyczerpujące objaśnienia do każdego przepisu tych ustaw, wzbogacone o najnowsze stanowisko doktryny oraz wieloletnie i ugruntowane orzecznictwo NSA i WSA. Praktyczne przykłady pomagają odnieść poszczególne regulacje do konkretnych stanów faktycznych.
  czytaj pełny opis »
 • Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-ZN – nowe rozporządzenie z komentarzem. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4/2021

  Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-ZN – nowe rozporządzenie z komentarzem. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4/2021

  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych sprawozdań (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-ZN), począwszy od sprawozdań za I kwartał 2021 r., trzeba sporządzać po nowemu. W dniu 17 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał całkiem nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Zmienione zostały zarówno wzory sprawozdań, jak i instrukcje sporządzania sprawozdań, a także formy ich przekazywania.
  czytaj pełny opis »
 • VAT 2021. Komentarz

  VAT 2021. Komentarz

  BLACK WEEK - 50% taniej

  Książka zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. oraz wprowadzone w pierwszym półroczu 2021 r. – w tym zmiany wchodzące w życie 29 czerwca i 1 lipca 2021 r., dotyczące m.in. rozliczania transakcji internetowych z zagranicą (e-commerce), JPK_VAT i zasad stosowania kodów, jak również zmiany w zakresie sprzedaży
  czytaj pełny opis »
 • Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

  Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

  Publikacja przystępnie wyjaśnia, jak zmiany przepisów z 2020 r. i 2021 r. wpływają na obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz na sposób prezentacji stanu majątkowego jednostki. Przedstawiono w niej możliwe uproszczenia dla poszczególnych jednostek – zarówno pod względem księgowań, jak i sprawozdawczości finansowej. Omówiono też ujęcie w księgach rachunkowych oraz sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach tarcz anty
  czytaj pełny opis »