sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok • Samochód w firmie. Przykłady, objaśnienia, interpretacje (PDF)

  Samochód w firmie. Przykłady, objaśnienia, interpretacje (PDF)

  Kompleksowe opracowanie dotyczące rozliczania używania samochodu w firmie w świetle obowiązujących przepisów podatku dochodowego i VAT. Prosty zrozumiał język, wiele problemów zilustrowanych na przykładach. Pozycja niezbędna dla każdego przedsiębiorcy i jednostek budżetowych.
  czytaj pełny opis »
 • Gospodarowanie wodami. Korzystanie, zgody oraz usługi wodne (PDF)

  Gospodarowanie wodami. Korzystanie, zgody oraz usługi wodne (PDF)
  polecamy

  Publikacja przedstawia najważniejsze rozwiązania dla podmiotów, które korzystają z zasobów wodnych, użytkują te zasoby w ramach tzw. usług wodnych lub prowadzą działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania wodami. Wyjaśnia krok po kroku, jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne lub dokonać zgłoszenia wodnoprawnego. Zawiera także zbiór wzorów wniosków i oświadczeń niezbędnych w systemie zgód wodnoprawnych wraz z przykładami ich wypełnienia oraz stawki opłat za usługi wodne obowiązujące w 2020 r.
  czytaj pełny opis »
 • Kasy fiskalne 2020 (PDF)

  Kasy fiskalne 2020 (PDF)

  Obowiązkowa wymiana kas na kasy online odbywa się etapami i rozpoczęła się w 2020 r. Zmieniły się także zasady ewidencjonowania na kasach i ubiegania się o ulgę na ich zakup oraz obowiązki informacyjne użytkowników kas. W 2020 r. na nowych zasadach wystawiamy faktury do paragonów. Jest również możliwość zainstalowania kasy na urządzeniu mobilnym, np. tablecie, smartfonie.
  czytaj pełny opis »
 • Compliance 360° w firmie (PDF)

  Compliance 360° w firmie (PDF)
  polecamy

  Publikacja omawia kluczowe dla przedsiębiorców ryzyka prawne w 2020 r. i w kolejnych latach. Uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne istotne dla zarządzania zgodnością w sektorze przedsiębiorstw. Każdy typ ryzyka prawnego jest omówiony w unikalnej formule: opis zagadnienia, geneza problemu, ocena ryzyka w 2020 r., prognoza wzrostu ryzyka oraz bilans otwarcia – lista rekomendowanych działań, aby spełnić wymóg dochowania należytej staranności.
  czytaj pełny opis »
 • Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Objaśnienia, wzory, przykłady (PDF)

  Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Objaśnienia, wzory, przykłady (PDF)
  polecamy

  W publikacji szczegółowo omówiono zasady sporządzania sprawozdań budżetowych – zarówno budżetu państwa, jak i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Całość jest wzbogacona komentarzami do poszczególnych rodzajów sprawozdań budżetowych oraz praktycznymi przykładami sporządzania tych sprawozdań. Opracowanie uwzględnia zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w 2018 r. i w 2019 r. oraz zmianę ze stycznia 2020 r.
  czytaj pełny opis »
 • Prawo zamówień publicznych w praktyce. Wzory, instrukcje, przykłady (PDF)

  Prawo zamówień publicznych w praktyce. Wzory, instrukcje, przykłady (PDF)

  Publikacja pokazuje, jak zmienia się Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. w stosunku do dotychczasowych uregulowań. Autorka, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, koncentruje się na ukazaniu nowych rozwiązań i przystępnie objaśnia, jak te zmiany wpływają na cały proces zamówienia: od sporządzenia analizy zapotrzebowania, przez przygotowanie prawidłowej dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, jego rozstrzygnięcie, aż po postępowanie odwoławcze.
  czytaj pełny opis »
 • Restrukturyzacja firmy poprzez elastyczne formy zatrudnienia. Poradnik Gazety Prawnej 6/2020 (PDF)

  Restrukturyzacja firmy poprzez elastyczne formy zatrudnienia. Poradnik Gazety Prawnej 6/2020 (PDF)
  polecamy

  Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie obejmujące analizę praktycznych możliwości zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. W treści zostały omówione rozwiązania dla pracodawców, którzy ze względu na obecny kryzys gospodarczy spowodowany COVID - 19 będą się decydowali na różnego rodzaju restrukturyzacje w swoich podmiotach.
  czytaj pełny opis »
 • VAT w gminach (PDF)

  VAT w gminach (PDF)
  polecamy

  Publikacja szczegółowo przedstawia specyfikę gmin jako podatników VAT. Przybliża zasady odliczania VAT, w tym ustalania preproporcji i dokonywania korekty VAT odliczanego. Odwołuje się do najnowszego orzecznictwa sądowego oraz interpretacji indywidualnych wydawanych w sprawach gmin. Przybliża zasady stosowania podzielonej płatności i JPK_VAT. Porusza tematykę opodatkowania dotacji, pomocy społecznej, wywozu odpadów i parkowania na drogach publicznych.


  czytaj pełny opis »
 • Klasyfikacja budżetowa 2020 (PDF)

  Klasyfikacja budżetowa 2020 (PDF)

  Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji budżetowej. Obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jest niezbędną pomocą dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finanso


  czytaj pełny opis »
 • ZFŚS 2020. Komentarz (PDF)

  ZFŚS 2020. Komentarz (PDF)

  Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. nową wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.
  czytaj pełny opis »
 • Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (PDF)

  Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (PDF)

  Publikacja przystępnie wyjaśnia, jak zmiany przepisów z 2019 r. i 2020 r. wpływają na obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz na sposób prezentacji stanu majątkowego jednostki. Przedstawiono w niej możliwe uproszczenia dla poszczególnych jednostek – zarówno pod względem księgowań, jak i sprawozdawczości finansowej. Omówiono też nowy sposób sporządzania sprawozdania w formie elektronicznej oraz zagadnienia z tym związane, np. termin złożenia podpisów przez wieloosobowy organ jednostki.
  czytaj pełny opis »
 • Tarcza antykryzysowa 2.0 – pakiet osłonowy dla firm w zestawieniu tabelarycznym (PDF)

  Tarcza antykryzysowa 2.0 – pakiet osłonowy dla firm w zestawieniu tabelarycznym (PDF)

  Publikacja zawiera 9 tabel określających rodzaje wsparcia finansowego dla firm (tabela 1), przesunięcia terminów podatkowych (tabela 2), przesunięcia terminów sprawozdań finansowych (tabela 3), rodzaje wsparcia dla branży turystycznej (tabela 4) i transportowej (tabela 5), rozwiązania specjalne wobec należności cywilnoprawnych (tabela 6), przedłużenie terminów obowiązywania (ważności) dokumentów, uprawnień i pozwoleń (tabela 7), listę obowiązków, które zostały zawieszone z powodu epidemii ...
  czytaj pełny opis »
 • Zmiany w zatrudnieniu pracowników administracji rządowej i samorządowej wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 (PDF)

  Zmiany w zatrudnieniu pracowników administracji rządowej i samorządowej wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 (PDF)

  Publikacja w sposób praktyczny przedstawia wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 od 18 kwietnia 2020 r. zasady ograniczania zatrudnienia w administracji rządowej i urzędach wojewódzkich. Ponadto opisuje warunki przenoszenia pracowników samorządowych na inne stanowiska pracy w okresie epidemii koronawirusa. E-book zawiera przydatne wzory dokumentów (porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego, informacje o zastosowaniu mniej korzystanych warunków zatru


  czytaj pełny opis »
 • Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

  Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

  Publikacja zawiera opis zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Przedstawia m.in. zmienione zasady pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, nowe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz zasady przeprowadzania szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatną tabelę z wykazem zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową ...
  czytaj pełny opis »
 • Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

  Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)
  polecamy

  W publikacji przedstawiamy wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców, rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów w związku ze zwalczaniem pandemii.
  czytaj pełny opis »
 • Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)

  Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)
  nowość

  Publikacja zawiera opis form pomocy dla pracodawców, poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa wprowadzonych przez tarczę antykryzysową. Uwzględnia również zmiany jakie wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Publikacja zawiera m.in. opis: warunków pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, zasady uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz możliwości w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Ebook zawiera ...
  czytaj pełny opis »
 • VAT 2020. Podatki część 2 (PDF)

  VAT 2020. Podatki część 2 (PDF)

  Publikacja zawiera: ujednolicony tekst ustawy o VAT uwzględniający wszystkie zmiany w VAT wprowadzane z dniem 1 stycznia 2020 r., a także te opublikowane i wprowadzane w późniejszym terminie, komplet przepisów wykonawczych (rozporządzeń) wydanych do ustawy o VAT w wersjach obowiązujących od 1 stycznia 2020 r., przewodnik po zmianach w przepisach VAT, dzięki któremu można łatwo zapoznać się z katalogiem wprowadzanych zmian, opisem zmiany, a także z oceną przewidywanych skutków nowelizacji.
  czytaj pełny opis »
 • Prawo pracy po zmianach od 1 stycznia 2020 r. (PDF)

  Prawo pracy po zmianach od 1 stycznia 2020 r. (PDF)

  Publikacja kompleksowo omawia zmiany w przepisach regulujących tematykę zatrudnienia w 2020 r. Objaśnia m.in. problematykę rozliczania czasu pracy w tym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem ograniczeń handlu w niedzielę. Wyczerpująco wskazuje zmiany dotyczące wynagradzania pracowników, z uwzględnieniem aspektów podatkowych i ubezpieczeniowych płac. Wszystkie zagadnienia są praktycznie przedstawione i opatrzone licznymi przykładami, co pozwoli poznać i prawidłowo stosować zmienione przepisy.
  czytaj pełny opis »
 • Czas pracy 2020 (PDF)

  Czas pracy 2020 (PDF)
  nowość

  Publikacja zawiera komplet informacji o rozliczaniu czasu pracy w 2020 r., w tym przykładowe harmonogramy czasu pracy. Szczegółowo omawia nowe rozwiązania dotyczące czasu pracy, wprowadzone w związku z epidemią COVID-19. Ułatwi pracodawcom planowanie pracy i ustalanie rozkładów czasu pracy na 2020 r. Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach. Całość jest wzbogacona orzecznictwem z zakresu czasu pracy.
  czytaj pełny opis »
 • Nowe kody stosowane w ewidencji i JPK_VAT

  Nowe kody stosowane w ewidencji i JPK_VAT  Od rozliczenia za październik 2020 r. podatnicy będą wysyłać ewidencję i deklarację w formacie nowego JPK_V7M/JPK_V7K. Wiąże się z tym obowiązek wpisywania specjalnych kodów oznaczających rodzaj towaru lub usługi, transakcji oraz dokumentu będącego podstawą wpisu do ewidencji.
  Tylko w naszej publikacji przedstawiamy wykaz kodów, którymi musi posługiwać się podatnik w ewidencji zakupów wraz ze szczegółowymi objaśnieniami na temat zasad ich stosowania.
  Ponadto publikujemy odpowiedzi MF na ...
  czytaj pełny opis »