sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok • Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 r. (PDF)

  Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 r. (PDF)

  Poradnik objaśnia popularne formy zatrudnienia cywilnoprawnego. Zawiera wskazówki, jaki rodzaj umowy wybrać oraz jak rozliczyć należne z tego tytułu wynagrodzenie. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
  czytaj pełny opis »
 • PKPiR 2021 (PDF)

  PKPiR 2021 (PDF)
  polecamy

  Jest to komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Poradnik uwzględnia rozwiązania wprowadzone przepisami antycovidowymi. Można się z niego dowiedzieć, jak rozliczać w PKPiR przychody z różnych tytułów i jak je korygować oraz jak rozliczać koszty, w tym koszty podróży służbowych, odpisy amortyzacyjne, koszty działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto w publikacji wyjaśniono, jak zamknąć podatkową księgę przychodów i rozchodów.
  czytaj pełny opis »
 • PIT, CIT, Ryczałt 2021 (PDF)

  PIT, CIT, Ryczałt 2021 (PDF)
  polecamy

  Publikacja zawiera ujednolicone wersje ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej (ryczałt). Uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., a także te, które zostały opublikowane w 2020 r., ale wejdą w życie w późniejszym terminie. Dodatkowym atutem publikacji jest tematyczny przewodnik po zmianach w przepisach o PIT, CIT i ryczałcie.
  czytaj pełny opis »
 • Slim VAT 2021 (PDF)

  Slim VAT 2021 (PDF)

  W poradniku przystępnie omówiono najnowsze zmiany w ustawie o VAT wprowadzone w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Większość z nich obowiązuje już od 1 stycznia 2021 r. Mimo iż celem tych rozwiązań jest uproszczenie rozliczeń VAT, podatnicy mogą napotkać trudności w ich stosowaniu. Dzięki praktycznym przykładom i zestawieniom publikacja jest poręczną pomocą dla przedsiębiorców, księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych.
  czytaj pełny opis »
 • Kasy online – obowiązkowa wymiana 2021 (PDF)

  Kasy online – obowiązkowa wymiana 2021 (PDF)

  Publikacja jest skierowana do wszystkich osób zajmujących się księgowością i rozliczeniami VAT. Poradnik w atrakcyjny i przystępny sposób opisuje zagadnienia związane z obowiązkową wymianą kas fiskalnych, w tym rozpoczęcie ewidencjonowania, zasady ewidencjonowania i korygowania sprzedaży czy obowiązki sprzedawcy związane z użytkowaniem kas.
  czytaj pełny opis »
 • Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami (PDF)

  Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami (PDF)

  Najnowsze wydanie publikacji – cieszącej się od lat uznaniem Czytelników – uwzględnia szczególne rozwiązania w zakresie prawa pracy obowiązujące w czasie pandemii COVID-19. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Autorami książki są praktycy, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu przepisów kadrowych. Jest to obowiązkowa lektura dla każdego specjalisty w zakresie prawa pracy.
  czytaj pełny opis »
 • Jak rozliczać VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej (PDF)

  Jak rozliczać VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej (PDF)

  Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić działalność. Może być to spowodowane okresowymi problemami firmy z pozyskiwaniem Kontrahentów, sytuacją epidemiczną czy działalnością sezonową. W okresie zawieszenia przedsiębiorcy nie rozliczają VAT i są zwolnieni z wielu obowiązków, ale istnieją od tego wyjątki. W publikacji zostały omówione zasady rozliczeń VAT, gdy zawieszamy działalność.
  czytaj pełny opis »
 • Skutki podatkowe umorzenia lub obniżenia czynszu najmu między przedsiębiorcami (PDF)

  Skutki podatkowe umorzenia lub obniżenia czynszu najmu między przedsiębiorcami (PDF)

  Umowa najmu jest jedną z najczęściej zawieranych przez przedsiębiorców umów. W trakcie trwania umowy najmu zdarza się czasami potrzeba umorzenia lub obniżenia umówionego czynszu. Zazwyczaj dzieje się tak z powodu szczególnych okoliczności zewnętrznych, jak obecny stan epidemii, ale nie tylko. Do umorzenia lub obniżenia czynszu może dojść także z innych, bardziej prozaicznych, przyczyn np. z powodu przejściowych trudności z płynnością finansową najemcy. W publikacji zostały omówione skutki takich ...
  czytaj pełny opis »
 • 20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK (PDF)

  20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK (PDF)

  Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania dedykowany osobom zatrudnionym, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Utworzenie PPK dla pracodawców i zleceniodawców powoduje jednak dodatkowe obowiązki. W e-booku przedstawione zostały wybrane zagadnienia i wątpliwości pojawiające się przy wdrażaniu oraz prowadzeniu PPK.
  czytaj pełny opis »
 • Czas pracy – planowanie i rozliczanie w praktyce (PDF)

  Czas pracy – planowanie i rozliczanie w praktyce (PDF)

  Publikacja w praktyczny sposób przedstawia zasady planowania i rozliczania czasu pracy. Uwzględnia również najnowsze rozwiązania w zakresie czasu pracy wprowadzone na czas pandemii. Ebook zawiera liczne przykłady oraz harmonogramy czasu pracy.
  czytaj pełny opis »
 • 150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

  150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

  Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Z pewnością pomoże osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji VAT i wysyłkę nowego JPK prawidłowo wykonywać nowe obowiązki.
  czytaj pełny opis »
 • Godziny nadliczbowe - rozliczanie pracy dodatkowej (PDF)

  Godziny nadliczbowe - rozliczanie pracy dodatkowej (PDF)

  Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Jest to praca przekraczająca zarówno 8 godzin na dobę, jak i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Pracodawca może polecić pracownikom pracę nadliczbową przekraczającą ustalony dobowy lub tygodniowy wymiar ...
  czytaj pełny opis »
 • Rozliczanie VAT od napraw samochodów firmowych w pytaniach i odpowiedziach (PDF)

  Rozliczanie VAT od napraw samochodów firmowych w pytaniach i odpowiedziach (PDF)

  Publikacja odpowiada na pytania związane z rozliczeniem VAT naprawy samochodów firmowych. Poruszamy zarówno problemy dotyczące naprawy samochodu jak i zakupu części w kraju jak i za granicą. Przedstawiamy zasady zapisu tych zakupów w nowym JPK i stosowania MPP.
  czytaj pełny opis »
 • Odprawy i odszkodowania dla pracowników – jak je przyznawać i wypłacać (PDF)

  Odprawy i odszkodowania dla pracowników – jak je przyznawać i wypłacać (PDF)

  Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę wiąże się z dokonaniem rozliczenia z pracownikiem. W takiej sytuacji pracodawca ma często obowiązek dokonania wypłaty, oprócz wynagrodzenia za pracę czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy, odszkodowania albo innej rekompensaty. Tego rodzaju świadczenia, jeżeli nie stanowią ukrytego wynagrodzenia i przysługują w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, są zwolnione ze składek ZUS. Jednak tylko niektóre z nich nie ...
  czytaj pełny opis »
 • PPK w budżetówce – tworzenie, funkcjonowanie, ewidencja (PDF)

  PPK w budżetówce – tworzenie, funkcjonowanie, ewidencja (PDF)

  Przed jednostkami sektora finansów publicznych stoją kolejne wyzwania. Od 1 stycznia 2021 r. jednostki te muszą wdrożyć przepisy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). W związku z tym powinny wybrać instytucję finansową, zawrzeć umowę o zarządzanie oraz umowę o prowadzenie PPK. Następnie powinno nastąpić pierwsze naliczenie i potrącenie wpłaty do PPK z wynagrodzenia uczestnika PPK oraz odprowadzenie wpłaty do instytucji finansowej. Nowe obowiązki spadną zatem i na księgowość. Rozliczenia ...
  czytaj pełny opis »
 • Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)

  Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)

  Od rozliczenia za październik 2020 r. podatnicy będą wysyłać ewidencję i deklarację w formacie nowego JPK_V7M/JPK_V7K. Wiąże się z tym obowiązek stosowania specjalnych kodów (m.in. kodów GTU). W publikacji przedstawiono pełny wykaz towarów, usług, transakcji oraz dokumentów, do których należy przypisać kody, a także odpowiedzi MF na pytania dotyczące zasad ich wpisywania do ewidencji. Zawarte w tym opracowaniu objaśnienia i tabele ułatwią prawidłowe stosowanie kodów w nowym JPK_VAT.
  czytaj pełny opis »
 • Tarcza antykryzysowa 2.0 – pakiet osłonowy dla firm w zestawieniu tabelarycznym (PDF)

  Tarcza antykryzysowa 2.0 – pakiet osłonowy dla firm w zestawieniu tabelarycznym (PDF)

  Publikacja zawiera 9 tabel określających rodzaje wsparcia finansowego dla firm (tabela 1), przesunięcia terminów podatkowych (tabela 2), przesunięcia terminów sprawozdań finansowych (tabela 3), rodzaje wsparcia dla branży turystycznej (tabela 4) i transportowej (tabela 5), rozwiązania specjalne wobec należności cywilnoprawnych (tabela 6), przedłużenie terminów obowiązywania (ważności) dokumentów, uprawnień i pozwoleń (tabela 7), listę obowiązków, które zostały zawieszone z powodu epidemii ...
  czytaj pełny opis »
 • Zmiany w zatrudnieniu pracowników administracji rządowej i samorządowej wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 (PDF)

  Zmiany w zatrudnieniu pracowników administracji rządowej i samorządowej wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 (PDF)

  Publikacja w sposób praktyczny przedstawia wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 od 18 kwietnia 2020 r. zasady ograniczania zatrudnienia w administracji rządowej i urzędach wojewódzkich. Ponadto opisuje warunki przenoszenia pracowników samorządowych na inne stanowiska pracy w okresie epidemii koronawirusa. E-book zawiera przydatne wzory dokumentów (porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego, informacje o zastosowaniu mniej korzystanych warunków zatru


  czytaj pełny opis »
 • Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

  Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

  Publikacja zawiera opis zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Przedstawia m.in. zmienione zasady pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, nowe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz zasady przeprowadzania szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatną tabelę z wykazem zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową ...
  czytaj pełny opis »
 • Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

  Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

  W publikacji przedstawiamy wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców, rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów w związku ze zwalczaniem pandemii.
  czytaj pełny opis »