sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok

 • Prosta spółka akcyjna. Powstanie, funkcjonowanie, likwidacja i rozwiązanie (PDF)

  Prosta spółka akcyjna. Powstanie, funkcjonowanie, likwidacja i rozwiązanie (PDF)

  Publikacja przedstawia zasady funkcjonowania prostej spółki akcyjnej – poczynając od powstania, przez prawa i obowiązki akcjonariuszy, organy spółki, zmiany umowy, aż do jej likwidacji i rozwiązania. Zawiera liczne wzory zapisów umowy, uchwał i ogłoszeń, które można ławo wykorzystać w praktyce. Liczne porównania z regulacjami dotyczącymi spółki akcyjnej i spółki z o.o. pozwalają łatwiej zrozumieć specyfikę prostej spółki akcyjnej oraz ocenić, czy warto prowadzić działalność w tej formie.
  czytaj pełny opis »
 • Prawo zamówień publicznych w praktyce. Wzory, instrukcje, przykłady (PDF)

  Prawo zamówień publicznych w praktyce. Wzory, instrukcje, przykłady (PDF)

  Publikacja pokazuje, jak zmienia się Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. w stosunku do dotychczasowych uregulowań. Autorka, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, koncentruje się na ukazaniu nowych rozwiązań i przystępnie objaśnia, jak te zmiany wpływają na cały proces zamówienia: od sporządzenia analizy zapotrzebowania, przez przygotowanie prawidłowej dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, jego rozstrzygnięcie, aż po postępowanie odwoławcze.
  czytaj pełny opis »
 • Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości Nr 4/2020 (PDF)

  Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości Nr 4/2020 (PDF)

  „Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości” jest czasopismem poruszającym aktualne problemy rynku budowlanego i nieruchomości oraz zagadnienia polityki przestrzennej. Na łamach miesięcznika eksperci komentują uchwalone nowelizacje oraz planowane zmiany przepisów regulujące prawo budowlane, gospodarkę nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne. Radzą jak wprowadzone zmiany i obowiązujące przepisy stosować w praktyce.
  czytaj pełny opis »
 • Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

  Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

  W publikacji przedstawiamy wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców, rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów w związku ze zwalczaniem pandemii.
  czytaj pełny opis »
 • Compliance 360° w firmie (PDF)

  Compliance 360° w firmie (PDF)

  Publikacja omawia kluczowe dla przedsiębiorców ryzyka prawne w 2020 r. i w kolejnych latach. Uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne istotne dla zarządzania zgodnością w sektorze przedsiębiorstw. Każdy typ ryzyka prawnego jest omówiony w unikalnej formule: opis zagadnienia, geneza problemu, ocena ryzyka w 2020 r., prognoza wzrostu ryzyka oraz bilans otwarcia – lista rekomendowanych działań, aby spełnić wymóg dochowania należytej staranności.
  czytaj pełny opis »
 • Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości Nr 3/2020 (PDF)

  Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości Nr 3/2020 (PDF)

  „Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości” jest czasopismem poruszającym aktualne problemy rynku budowlanego i nieruchomości oraz zagadnienia polityki przestrzennej. Na łamach miesięcznika eksperci komentują uchwalone nowelizacje oraz planowane zmiany przepisów regulujące prawo budowlane, gospodarkę nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne. Radzą jak wprowadzone zmiany i obowiązujące przepisy stosować w praktyce.
  czytaj pełny opis »
 • Monitor Prawa Zamówień Publicznych Nr 3/2020 (PDF)

  Monitor Prawa Zamówień Publicznych Nr 3/2020 (PDF)

  „Monitor Prawa Zamówień Publicznych” – miesięcznik zawierający praktyczne porady i artykuły omawiające zagadnienia związane z problematyką udzielania zamówień publicznych. Eksperci Monitora wyjaśniają zawiłości ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz licznych regulacji okołozamówieniowych. Poruszamy zarówno tematykę bieżących zmian prawa, jak i występujących w praktyce wątpliwości w stosowaniu procedury zamówieniowej.
  czytaj pełny opis »
 • Przedsiębiorca przed sądem. Nowa procedura cywilna (PDF)

  Przedsiębiorca przed sądem. Nowa procedura cywilna (PDF)

  Od 7 listopada 2019 r. istotnym zmianom uległa procedura cywilna. Autor – sędzia sądu okręgowego – w przystępny sposób zapoznaje Czytelnika z nowymi zasadami dochodzenia przed sądem roszczeń przez przedsiębiorcę. Omawia te kwestie zarówno z perspektywy pozwanego, jak i powoda. W publikacji przedstawione są zagadnienia związane z postępowaniem gospodarczym, które jest całkowicie nowym rozwiązaniem, a także z postępowaniem cywilnym oraz postępowaniem z zakresu prawa pracy. Poszczególne wyjaśnienia ...
  czytaj pełny opis »
  Produkt niedostępny
 • RODO dla księgowych i biur rachunkowych. Zmiany od 4 maja 2019 roku (PDF)

  RODO dla księgowych i biur rachunkowych. Zmiany od 4 maja 2019 roku (PDF)

  Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych. Zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia i stosowania w biurach rachunkowych i w działach księgowych zasad ochrony danych osobowych wynikających z unijnego rozporządzenia RODO oraz z ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. Częścią publikacji jest kompletny pakiet wzorów dokumentów do wykorzystania w firmie lub w biurze rachunkowym, które omówiono w książce.
  czytaj pełny opis »
 • Firma w rodzinie (PDF)

  Firma w rodzinie (PDF)

  Publikacja w przekrojowy i uporządkowany sposób przedstawia zagadnienia związane z prowadzeniem firmy w rodzinie. Omawia możliwe formy jej prowadzenia, zasady odpowiedzialności i sukcesji. Zawiera wskazówki ułatwiające wybór optymalnej formy prawnej rodzinnego biznesu oraz świadome ukształtowanie ustroju majątkowego w małżeństwie.


  czytaj pełny opis »
  Produkt niedostępny
 • RODO dla kadrowych i HR. Zmiany od 4 maja 2019 roku (PDF)

  RODO dla kadrowych i HR. Zmiany od 4 maja 2019 roku (PDF)

  Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do przepisów RODO w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, które obowiązują od 4 maja 2019 r. Zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia i stosowania w działach kadr i działach HR zasad ochrony danych osobowych wynikających z unijnego rozporządzenia RODO oraz z ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. Częścią publikacji jest kompletny pakiet wzorów dokumentów dla działów kadr i HR, które ...
  czytaj pełny opis »
 • Ceny transferowe - dokumentacja w 2019 r. Poradnik Gazety Prawnej 3/2019 (PDF)

  Ceny transferowe - dokumentacja w 2019 r. Poradnik Gazety Prawnej 3/2019 (PDF)

  Rabat 50%

  Przepisy dotyczące podmiotów powiązanych w ostatnich latach często się zmieniały. Spowodowało to, że stały się one praktycznie nieczytelne. Ustawodawca postanowił więc po raz kolejny je zmienić, ale podszedł do tego zadania w sposób kompleksowy.


  czytaj pełny opis »
  Produkt niedostępny
 • Exit tax – podatek od wyprowadzki. Poradnik Gazety Prawnej 5/2019 (PDF)

  Exit tax – podatek od wyprowadzki. Poradnik Gazety Prawnej 5/2019 (PDF)

  Rabat 50%

  Wprowadzenie do polskich ustaw o podatku dochodowym przepisów o exit tax wywołuje wiele kontrowersji, gdyż w praktyce opodatkowaniu podlega dochód, którego podatnik jeszcze nie uzyskał (i być może w ogóle go nie uzyska). Najwięcej kontrowersji wzbudza opodatkowanie osób fizycznych posiadających aktywa o znacznej wartości. W ich wypadku wyprowadzka z Polski powoduje powstanie obowiązku podatkowego, z czego nie wszyscy adresaci nowych przepisów zdają sobie sprawę.


  czytaj pełny opis »
  Produkt niedostępny
 • Łączenie i podział spółek.Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe (PDF)

  Łączenie i podział spółek.Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe (PDF)

  Publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z łączeniem się i podziałem spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek handlowych, w tym transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej oraz proces łączenia się spółek z udziałem spółek osobowych.
  czytaj pełny opis »
 • Działalność gospodarcza. Nowe zasady prowadzenia (PDF)

  Działalność gospodarcza. Nowe zasady prowadzenia (PDF)

  Praktyczny przewodnik dotyczący zasad prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z najnowszymi przepisami. W publikacji pokazujemy, jak wybrać najbardziej adekwatną formę działalności gospodarczej z uwzględnieniem zarówno rozmiaru planowanej działalności, jak i obywatelstwa podmiotu, który będzie ją prowadził, a następnie poprowadzimy przez czynności związane z założeniem własnej firmy oraz jej rejestracją
  czytaj pełny opis »
  Produkt niedostępny
 • Delegowanie pracowników. Nowe przepisy (PDF)

  Delegowanie pracowników. Nowe przepisy (PDF)

  Praktyczny poradnik na temat zasad delegowania i prawidłowego rozliczania pracowników delegowanych na terenie krajów członkowskich UE.
  czytaj pełny opis »
  Produkt niedostępny
 • Pracownicy tymczasowi. Nowe zasady zatrudniania (PDF)

  Pracownicy tymczasowi. Nowe zasady zatrudniania (PDF)


  Praktyczny komentarz do zmian w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W przystępnym sposób wyjaśnia nowe regulacje istotne dla pracodawców. Zawiera także aktualną treść przepisów z oznaczonymi najnowszymi zmianami.
  czytaj pełny opis »