sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok

 • Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady

  Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady

  Jest to praktyczne kompendium, niezbędne w codziennej pracy każdego księgowego jednostek sektora finansów publicznych. Szczegółowo omawia wszystkie sprawozdania zawarte w rozporządzeniu z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Całość opatrzona jest ciekawymi przykładami operacji gospodarczych występujących w jednostkach, wraz ze wskazaniem ich właściwego ujęcia w poszczególnych sprawozdaniach.
  czytaj pełny opis »
 • Klasyfikacja Budżetowa 2021 (PDF)

  Klasyfikacja Budżetowa 2021 (PDF)

  Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji budżetowej. Obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jest niezbędną pomocą dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jednostek.
  czytaj pełny opis »
 • Trzynastka w pytaniach i odpowiedziach (PDF)

  Trzynastka w pytaniach i odpowiedziach (PDF)
  polecamy

  Publikacja jest skierowana do wszystkich osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczane i wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ma formę pytań i odpowiedzi, w których udzielono wyczerpujących wyjaśnień na temat konkretnych problemów występujących w praktyce. Pomogą one rozstrzygnąć wątpliwości związane m.in. z konsekwencjami izolacji i kwarantanny oraz innych ograniczeń, które wprowadzono na skutek epidemii COVID-19.
  czytaj pełny opis »
 • PPK w budżetówce – tworzenie, funkcjonowanie, ewidencja (PDF)

  PPK w budżetówce – tworzenie, funkcjonowanie, ewidencja (PDF)

  Przed jednostkami sektora finansów publicznych stoją kolejne wyzwania. Od 1 stycznia 2021 r. jednostki te muszą wdrożyć przepisy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). W związku z tym powinny wybrać instytucję finansową, zawrzeć umowę o zarządzanie oraz umowę o prowadzenie PPK. Następnie powinno nastąpić pierwsze naliczenie i potrącenie wpłaty do PPK z wynagrodzenia uczestnika PPK oraz odprowadzenie wpłaty do instytucji finansowej. Nowe obowiązki spadną zatem i na księgowość. Rozliczenia ...
  czytaj pełny opis »
 • Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Objaśnienia, wzory, przykłady (PDF)

  Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Objaśnienia, wzory, przykłady (PDF)

  W publikacji szczegółowo omówiono zasady sporządzania sprawozdań budżetowych – zarówno budżetu państwa, jak i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Całość jest wzbogacona komentarzami do poszczególnych rodzajów sprawozdań budżetowych oraz praktycznymi przykładami sporządzania tych sprawozdań. Opracowanie uwzględnia zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w 2018 r. i w 2019 r. oraz zmianę ze stycznia 2020 r.
  czytaj pełny opis »
 • Główny księgowy w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6/2020 (PDF)

  Główny księgowy w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6/2020 (PDF)

  Wszystkie jednostki należące do sektora finansów publicznych mają obowiązek zatrudniania głównego księgowego. Są z niego zwolnione jedynie jednostki obsługiwane przez samorządowe CUW, ale pod warunkiem że pracownik wypełniający tę funkcję jest zatrudniony w jednostce obsługującej. W Poradniku omówiono wymagania stawiane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach głównego księgowego i skarbnika. Omówiono także obowiązki i uprawnienia, z jakich mogą korzystać przy ich wykonywaniu.


  czytaj pełny opis »
 • Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki w ramach projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) „Zdalna szkoła” (PDF)

  Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki w ramach projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) „Zdalna szkoła” (PDF)

  Program „Zdalna szkoła” – od złożenia wniosku do jego rozliczenia.
  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie projektu Centrum Projektów Polski Cyfrowej „Zdalna szkoła” w zakresie zakupu sprzętu komputerowego do zdalnej nauki. Autorka szczegółowo opisuje cały proces związany z projektem, począwszy od złożenia wniosku aż do momentu rozliczenia środków.


  czytaj pełny opis »
 • VAT w gminach (PDF)

  VAT w gminach (PDF)

  Publikacja szczegółowo przedstawia specyfikę gmin jako podatników VAT. Przybliża zasady odliczania VAT, w tym ustalania preproporcji i dokonywania korekty VAT odliczanego. Odwołuje się do najnowszego orzecznictwa sądowego oraz interpretacji indywidualnych wydawanych w sprawach gmin. Przybliża zasady stosowania podzielonej płatności i JPK_VAT. Porusza tematykę opodatkowania dotacji, pomocy społecznej, wywozu odpadów i parkowania na drogach publicznych.


  czytaj pełny opis »
 • Monitor Prawa Zamówień Publicznych Nr 3/2020 (PDF)

  Monitor Prawa Zamówień Publicznych Nr 3/2020 (PDF)

  „Monitor Prawa Zamówień Publicznych” – miesięcznik zawierający praktyczne porady i artykuły omawiające zagadnienia związane z problematyką udzielania zamówień publicznych. Eksperci Monitora wyjaśniają zawiłości ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz licznych regulacji okołozamówieniowych. Poruszamy zarówno tematykę bieżących zmian prawa, jak i występujących w praktyce wątpliwości w stosowaniu procedury zamówieniowej.
  czytaj pełny opis »
 • Schematy podatkowe – nowy obowiązek w jednostkach sektora publicznego (PDF)

  Schematy podatkowe – nowy obowiązek w jednostkach sektora publicznego (PDF)

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. jednostki sektora publicznego mają obowiązek informowania szefa KAS o stosowanych przez nie schematach podatkowych. Taki wymóg wynika z nowego rozdziału 11a „Informacje o schematach podatkowych” – od art. 86a do art. 86o – wprowadzonego do Ordynacji podatkowej. Przepisy dotyczące raportowania literalnie dotyczą również jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim te podmioty występują jako podatnicy danego podatku (w praktyce będzie to najczęściej VAT). ...
  czytaj pełny opis »
 • Likwidacja jednostki budżetowej (PDF)

  Likwidacja jednostki budżetowej (PDF)

  Rabat 50%

  W publikacji szczegółowo omówiono problematykę likwidacji jednostki budżetowej. Uwzględniono przy tym specyfikę tego procesu w odniesieniu do gimnazjów. Proces likwidacji gimnazjów musi zakończyć się 31 sierpnia 2019 r. Likwidacja każdej jednostki budżetowej wiąże się z wieloma problemami. Wynikają one z konieczności zwolnienia pracowników, końcowych rozliczeń podatkowych oraz ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Autorzy k


  czytaj pełny opis »
  Produkt niedostępny
 • Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego (PDF)

  Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego (PDF)

  Środki trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych to pod względem ilościowym i wartościowym największa grupa spośród składników majątkowych tych jednostek. Obowiązują przy tym szczególne uregulowania dotyczące gospodarowania nimi i prowadzenia ich ewidencji księgowej. W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym ...
  czytaj pełny opis »
 • Strajk Nauczycieli. Wynagrodzenie i składki ZUS za czas strajku (PDF)

  Strajk Nauczycieli. Wynagrodzenie i składki ZUS za czas strajku (PDF)

  Publikacja zawiera aktualne informacje, które pomogą rozstrzygnąć wątpliwości związane z konsekwencjami strajku w oświacie. Wyjaśnienia dotyczą dopuszczalności wypłacenia wynagrodzeń za czas strajku oraz ich rozliczania.
  czytaj pełny opis »
 • Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych - (PDF)

  Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych - (PDF)

  Książka służy pomocą w takim zorganizowaniu przebiegu inwentaryzacji – prowadzonych metodami spisu z natury oraz potwierdzania i weryfikacji sald składników aktywów i pasywów – aby procesy te przebiegały szybko, sprawnie i efektywnie.
  czytaj pełny opis »
 • E-urząd Cyfrowe usługi publiczne. Poradnik dla administracji i przedsiębiorców (PDF)

  E-urząd Cyfrowe usługi publiczne. Poradnik dla administracji i przedsiębiorców (PDF)

  Publikacja ma charakter poradnika dla mieszkańców, przedsiębiorców poszukujących informacji nt. możliwości i sposobu załatwiania sprawy z wykorzystaniem Internetu, ale również dla podmiotów publicznych realizujących zadania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
  czytaj pełny opis »