sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok

 • Projekty i plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych na 2022 r. krok po kroku (PDF)

  Projekty i plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych na 2022 r. krok po kroku (PDF)

  W obliczu zbliżającego się końca roku budżetowego jednostki zobowiązane są do przygotowania i opracowania planu finansowego na kolejny rok. Niniejsza publikacja przedstawia procedurę przygotowania do opracowania planu finansowego samorządowych jednostek budżetowych – KROK PO KROKU. Przy planowaniu na 2022 r. należy uwzględnić zmiany w klasyfikacji budżetowej.
  czytaj pełny opis »
 • Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)

  Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)

  Publikacja zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy. W Komentarzu szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu poszczególnych regulacji. Wyjaśniono kwestie związane z wdrożeniem nowych przepisów, zwłaszcza w zakresie oceniania nauczycieli oraz awansu zawodowego, także w odniesieniu do nauczycieli pracujących za granicą.
  czytaj pełny opis »
 • Prawo zamówień publicznych w praktyce. Wzory, instrukcje, przykłady (PDF)

  Prawo zamówień publicznych w praktyce. Wzory, instrukcje, przykłady (PDF)

  Publikacja pokazuje, jak – w stosunku do wcześniej obowiązujących uregulowań – zmieniło się Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. Autorka omawia przede wszystkim nowe rozwiązania i przystępnie prezentuje wpływ tych zmian na cały proces zamówienia. Wyjaśnienia obejmują sporządzenie analizy zapotrzebowania, przygotowanie prawidłowej dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, jego rozstrzygnięcie, a także postępowanie odwoławcze.
  czytaj pełny opis »
 • Trzynastka w pytaniach i odpowiedziach (PDF)

  Trzynastka w pytaniach i odpowiedziach (PDF)

  Publikacja jest skierowana do wszystkich osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczane i wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ma formę pytań i odpowiedzi, w których udzielono wyczerpujących wyjaśnień na temat konkretnych problemów występujących w praktyce. Pomogą one rozstrzygnąć wątpliwości związane m.in. z konsekwencjami izolacji i kwarantanny oraz innych ograniczeń, które wprowadzono na skutek epidemii COVID-19.
  czytaj pełny opis »
 • Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie (PDF)

  Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie (PDF)

  Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z prawami i obowiązkami dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, począwszy od powierzenia stanowiska dyrektora szkoły – również w kontekście kontroli sądowej, zadań organu prowadzącego, praw i obowiązków uczestników konkursu – po sposób realizacji tych zadań, problematykę czasu pracy, kompetencji dyrektora, a także odwołania z zajmowanego stanowiska i jego przyczyn.
  czytaj pełny opis »
 • Gospodarowanie wodami. Korzystanie, zgody oraz usługi wodne (PDF)

  Gospodarowanie wodami. Korzystanie, zgody oraz usługi wodne (PDF)

  Publikacja przedstawia najważniejsze rozwiązania dla podmiotów, które korzystają z zasobów wodnych, użytkują te zasoby w ramach tzw. usług wodnych lub prowadzą działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania wodami. Wyjaśnia krok po kroku, jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne lub dokonać zgłoszenia wodnoprawnego. Zawiera także zbiór wzorów wniosków i oświadczeń niezbędnych w systemie zgód wodnoprawnych wraz z przykładami ich wypełnienia oraz staw
  czytaj pełny opis »
 • Finanse publiczne. Sprawozdania Klasyfikacja (PDF)

  Finanse publiczne. Sprawozdania Klasyfikacja (PDF)

  Praktyczny poradnik wskazujący, jak przepisy tzw. tarczy antykryzysowej zmieniły rozwiązania w zakresie finansów samorządów, rachunkowości budżetowej oraz sprawozdawczości. Nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 31 marca 2020 r. wprowadzono rozwiązania prawne, które umożliwiają zastosowanie szerszego spektrum instrumentów mających bezpośrednie odniesienie do finansów


  czytaj pełny opis »
 • RODO dla samorządu i administracji. Zmiany od 4 maja 2019 roku (PDF)

  RODO dla samorządu i administracji. Zmiany od 4 maja 2019 roku (PDF)

  Publikacja jest praktycznym kompendium ułatwiającym stosowanie w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji zasad ochrony danych osobowych wymaganych przez unijne rozporządzenie RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Uwzględnia najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych, które weszły z życie 4 maja 2019 r.


  czytaj pełny opis »