sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok

 • Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + e-book „Zmiany w prawie pracy 2018/2019”

  Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + e-book „Zmiany w prawie pracy 2018/2019”

  Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dokumentację pracowniczą będzie można prowadzić również w formie elektronicznej, a nie wyłącznie – tak jak do tej pory – w formie papierowej. Ponadto skróceniu ulegnie z 50 lat do 10 okres przechowywania dokumentów kadrowych.


  czytaj pełny opis »
 • PIT 2019. Komentarz - PREMIUM

  PIT 2019. Komentarz - PREMIUM

  PIT 2019. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Niniejsza publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne przykłady pokazujące, jak prawidłowo rozliczać podatek dochodowy.
  czytaj pełny opis »
 • PODATKI 2019 – komplet

  PODATKI 2019 – komplet

  Jedyny aktualny na rynku komplet zawierający wszystkie zmiany w przepisach w 2019 r., Komplet składa się z dziewięciu publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2019 r., rozliczenia PIT za 2018 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych. Wysyłka publikacji zgodnie z harmonogramem wydawniczym.
  czytaj pełny opis »
 • PIT 2019. Komentarz

  PIT 2019. Komentarz

  PIT 2019. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
  czytaj pełny opis »
 • CIT 2019. Komentarz - PREMIUM

  CIT 2019. Komentarz - PREMIUM

  CIT 2019. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Nasza publikacja zawiera nie tylko klasyczny, prawniczy komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne przykłady i wzory pokazujące, jak przedsiębiorcy powinni rozliczać się podatkowo.
  czytaj pełny opis »
 • Klasyfikacja budżetowa 2019

  Klasyfikacja budżetowa 2019
  polecamy

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują kolejne zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niektóre podziałki przestaną obowiązywać, pojawią się nowe, a przy niektórych zmienią się objaśnienia. Do klasyfikacji budżetowej wprowadzono nową podziałkę – grupy paragrafów wydatków.
  czytaj pełny opis »
 • CIT 2019. Komentarz

  CIT 2019. Komentarz

  CIT 2019. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.
  Nasza publikacja zawiera nie tylko klasyczny, prawniczy komentarz do konkretnych przepisów, lecz także przykłady i wzory pokazujące, jak przedsiębiorcy powinni rozliczać się podatkowo. Autor przedstawia także aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny ...

  czytaj pełny opis »
 • VAT 2019. Komentarz - PREMIUM

  VAT 2019. Komentarz - PREMIUM

  Książka zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r., oraz zmiany, które wejdą w życie w maju 2019 r. Przewidywany termin ukazania się publikacji to czerwiec 2019 r.
  czytaj pełny opis »
 • VAT 2019. Komentarz

  VAT 2019. Komentarz

  Książka zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r., oraz zmiany, które wejdą w życie w maju 2019 r. Przewidywany termin ukazania się publikacji to czerwiec 2019 r.
  czytaj pełny opis »
 • Ordynacja podatkowa, NIP 2019. Podatki część 3

  Ordynacja podatkowa, NIP 2019. Podatki część 3

  W 2019 r. zaczną obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu przeciwdziałanie optymalizacjom podatkowym.
  czytaj pełny opis »
 • Przewodnik po zmianach przepisów 2018/2019

  Przewodnik po zmianach przepisów 2018/2019

  Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych z początkiem 2019 r. w ustawach podatkowych (przede wszystkim w PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej i w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych), a także w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. w Kodeksie pracy, ustawie o związkach zawodowych i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych). Dodatkowo w zakresie zagadnień prawa pracy publikacja opisuje nowe regulacje, m.in. ustawę o ...
  czytaj pełny opis »
 • PIT, CIT, Ryczałt 2019. Podatki część 1 + PIT, CIT, Ryczałt 2019 Suplement aktualizujący

  PIT, CIT, Ryczałt 2019. Podatki część 1 + PIT, CIT, Ryczałt 2019 Suplement aktualizujący

  W pakiecie znajdziemy publikacje opisujące zmiany obowiązujące w 2019 r. Przedstawiono m.in.: miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Aby ułatwić Czytelnikom korzystanie ze zbioru, zamieściliśmy całą treść aktów prawnych w wersjach zawierających corocznie aktualizowane stawki i normy. Akty prawne w tomie „PIT, CIT, Ryczałt 2019” zawierają stawki pierwotne i normy na 2018 r., a ponadto ...
  czytaj pełny opis »
 • Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego

  Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego

  Środki trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych to pod względem ilościowym i wartościowym największa grupa spośród składników majątkowych tych jednostek. Obowiązują przy tym szczególne uregulowania dotyczące gospodarowania nimi i prowadzenia ich ewidencji księgowej. W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym ...
  czytaj pełny opis »
 • Instrukcje księgowego. 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym

  Instrukcje księgowego. 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym

  Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”. W publikacji uwzględniono zmiany wprowadzone z początkiem 2019 r. w przepisach podatkowych, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, a także zmiany w VAT obowiązujące od 1 maja 2019 r.
  czytaj pełny opis »
 • Emerytury - zmiany 2019

  Emerytury - zmiany 2019
  nowość

  Praktyczny poradnik na temat istotnych zmian dla obecnych i przyszłych emerytów i rencistów. Najbardziej interesującą zmianą dla portfeli wszystkich świadczeniobiorców jest planowana wypłata tzw. trzynastki w maju br.
  czytaj pełny opis »
 • ZFŚS 2019. Komentarz

  ZFŚS 2019. Komentarz

  Publikacja objaśnia każdy artykuł ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia są poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia zmiany dostosowujące przepisy ustawy o zfśs do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w zakresie ujawniania przez beneficjentów pomocy danych o ich sytuacji życiowej, ...
  czytaj pełny opis »
 • Elektroniczna dokumentacja podatkowa

  Elektroniczna dokumentacja podatkowa

  Publikacja w praktyczny sposób objaśnia ważne zagadnienia związane z elektroniczną formą dokumentacji podatkowej w zakresie VAT. Uwzględnia najnowsze zmiany obowiązujące od 18 kwietnia, 1 maja i 1 lipca 2019 r. Omawia m.in. elektroniczne fakturowanie zamówień publicznych, przekazywanie faktur na żądanie organów – JPK_FA, ewidencję VAT i JPK_VAT oraz zmiany wynikające z wprowadzenia kas on-line.
  czytaj pełny opis »
 • Wierzytelności w firmie. Poradnik Gazety Prawnej 4/19

  Wierzytelności w firmie. Poradnik Gazety Prawnej 4/19
  nowość

  Publikacja opisuje proces związany z powstaniem i rozliczaniem wierzytelności. Pierwsze rozdziały poświęcone zostały umowom (tryby zawierania umów, elementy umowy). Następnie opisano sposoby umorzenia wierzytelności a także obrót nimi. W dalszej części Poradnika radzimy jak monitorować wierzytelności i sprawdzać kontrahentów. Ostatnia część publikacji poświęcona jest rozliczeniom podatkowo-rachunkowym. Całość poparta jest przykładami, wzorami umów, oświadczeń a także licznymi interpretacjami i ...
  czytaj pełny opis »
 • Darowizny, spadki, testamenty

  Darowizny, spadki, testamenty

  W poradniku przydatne wskazówki i niezbędne informacje dotyczące prawa spadkowego, darowizn i testamentów Książka zawiera aktualne przepisy oraz wzory dokumentów.
  czytaj pełny opis »
 • Dziennik Gazeta Prawna – MATURA 2019. Testy i arkusze z języka polskiego

  Dziennik Gazeta Prawna – MATURA 2019. Testy i arkusze z języka polskiego

  Dzięki naszym arkuszom tegoroczni maturzyści mają okazję do sprawdzenia swojej wiedzy i uporządkowania wiadomości. Publikacje stanowią doskonałą pomoc w skutecznym przygotowaniu do egzaminu na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
  czytaj pełny opis »