sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok


 • WIELKIE ŚMIAŁE CELE czyli jak inspirować siebie i innych do wysokich lotów

  WIELKIE ŚMIAŁE CELE czyli jak inspirować siebie i innych do wysokich lotów
  polecamy nowość

  Jak wyznaczać sobie wielkie, śmiałe cele i z pełną determinacją je realizować? O swojej drodze i swoich wyborach w autobiografii edukacyjno-poradniczej opowiada Ryszard Pieńkowski.
  Twórca bazy INFORLEX i „Dziennika Gazety Prawnej” dzieli się nie tylko ciekawymi wspomnieniami, lecz także wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi i firmą.
  czytaj pełny opis »
 • Praktyczny leksykon VAT 2021. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT

  Praktyczny leksykon VAT 2021. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT
  polecamy

  Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z rozliczeniami VAT. Praktycznie i na przykładach wyjaśnia, jak prawidłowo odliczać VAT, wystawiać faktury, ustalać datę powstania obowiązku podatkowego, rozliczyć VAT od samochodu, określać wysokość podstawy opodatkowania czy stosować split payment. Pomaga rozliczać transakcje zagraniczne. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 r., a także zmiany, które wejdą w życie 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT2.
  czytaj pełny opis »
 • Dokumentacja kadrowa 2021. Zasady prowadzenia i przechowywania

  Dokumentacja kadrowa 2021. Zasady prowadzenia i przechowywania
  polecamy

  W książce przedstawione są aktualne, obowiązujące w 2021 r. zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szczególną uwagę poświęcono dokumentom kadrowym związanym z epidemią COVID-19. Publikacja omawia również nowe dokumenty kadrowe – m.in. zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS (formularz RUD), a także wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS EUR-02.
  czytaj pełny opis »
 • Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach

  Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach

  Publikacja w praktyczny sposób przedstawia duże zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, z których część już weszła w życie. Nowelizacja ujednoliciła zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi wspólników spółek i ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców i innych ubezpieczonych. Nałożyła także nowe obowiązki na płatników składek. Opracowanie ma formę przewodnika po zmianach.
  czytaj pełny opis »
 • KOMPLET: ZMIANY W VAT od 1 lipca 2021 r.

  KOMPLET: ZMIANY W VAT od 1 lipca 2021 r.  Komplet wyjątkowych i praktycznych publikacji dotyczący zmian w VAT wprowadzonych w 2021 r. Na pakiet składa się pięć publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat obowiązujących od 1 lipca 2021 r. najnowszych zmian w VAT, w tym w zakresie JPK_VAT i e-commerce.
  czytaj pełny opis »
 • SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.

  SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.

  Publikacja omawia wszystkie zmiany wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT 2. Każda zmiana, oprócz wyjaśnienia, na czym polega, jest oceniona – jako pozytywna, negatywna lub neutralna dla podatników – oraz skomentowana przez eksperta. Zmiany dotyczą m.in. ulgi na złe długi, korzystania z rachunku VAT, odliczania VAT naliczonego i jego korekty. Większość z nich wejdzie w życie 1 października 2021 r.
  czytaj pełny opis »
 • ZFŚS 2021. Komentarz

  ZFŚS 2021. Komentarz
  polecamy

  Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Zawarte w niej wyjaśnienia są poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. zmiany w stosowaniu zwolnień z opodatkowania świadczeń z zfśs i wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2021 r
  czytaj pełny opis »
 • Amortyzacja i środki trwałe w praktyce. Poradnik Gazety Prawnej 8/2021

  Amortyzacja i środki trwałe w praktyce. Poradnik Gazety Prawnej 8/2021

  Publikacja w czytelny sposób opisuje zagadnienia związane ze środkami trwałymi i ich amortyzacją począwszy od ustalenia wartości początkowej i przyjęcia środka trwałego do używania poprzez amortyzację aż po jego likwidację i sprzedaż . To kompleksowe opracowanie obejmuje zarówno kwestie dotyczące przepisów ustawy o rachunkowości jak i podatkowych.
  czytaj pełny opis »
 • 167 nieprawidłowości w gospodarce finansowej. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8/2021

  167 nieprawidłowości w gospodarce finansowej. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8/2021
  nowość

  Każda jednostka sektora finansów publicznych może w dowolnym momencie zostać poddana kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej. Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej podlega kontrolom wewnętrznym i zewnętrznym, np. przez Najwyższą Izbę Kontroli czy regionalne izby obrachunkowe przeprowadzające kontrole kompleksowe co 4 lata. Nieprawidłowości w gospodarce finansowej wynikają głównie z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
  czytaj pełny opis »
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

  Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
  polecamy

  Opracowanie przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Uwzględniono w nim szczególne rozwiązania wprowadzone w czasie epidemii COVID-19. Dotyczą one m.in. obowiązków pracodawcy w przypadku zakończenia stosunku pracy oraz przeprowadzania badań lekarskich i szkoleń bhp. Książka zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów oraz zestawienia tabelaryczne.
  czytaj pełny opis »
 • Samochód w firmie

  Samochód w firmie
  polecamy

  Kompleksowe opracowanie dotyczące rozliczania używania samochodu w firmie w świetle obowiązujących przepisów podatku dochodowego i VAT. Prosty zrozumiał język, wiele problemów zilustrowanych na przykładach. Pozycja niezbędna dla każdego przedsiębiorcy i jednostek budżetowych.
  czytaj pełny opis »
 • Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes

  Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes  Publikacja przystępnie prezentuje różne spółki jako formy prawne prowadzenia biznesu. Zawarte w niej informacje są niezbędne każdemu przedsiębiorcy, zwłaszcza w świetle rewolucyjnych zmian podatkowych zapowiedzianych w „Polskim Ładzie”. Dzięki tabelarycznym porównaniom i zestawieniom oraz praktycznym przykładom z omówienia skorzystają też podmioty doradzające przy rozpoczęciu działalności gospodarczej – m.in. biura rachunkowe. Książka uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 r.
  czytaj pełny opis »
 • Faktury VAT 2021

  Faktury VAT 2021

  W 2021 r. zmieniły się zasady rozliczania faktur korygujących – zarówno in plus, jak i in minus. Zrezygnowano z potwierdzenia odbioru faktur korygujących in minus, ale trzeba zgromadzić dokumentację potwierdzającą prawo do korekty. Ponadto zostały uregulowane zasady rozliczeń faktur korygujących in plus. Publikacja wyjaśnia zarówno te zmiany, jak i aktualne problemy związane z fakturami, zasady wystawiania faktur do paragonów oraz zapisy w nowym JPK_VAT w wersji obowiązującej od 1 lipca 2021 r.
  czytaj pełny opis »
 • Instrukcje księgowego. Serwis online z książką

  Instrukcje księgowego. Serwis online z książką  Serwis INSTRUKCJE z książką bazuje na zestawie 81 praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Tradycyjna, poręczna publikacja jest powiązana ze specjalnym, na bieżąco aktualizowanym serwisem internetowym. Wszystkie instrukcje i powiązane z nimi materiały są aktualne. Każdą instrukcję opracowano w taki sposób, aby ujętą w niej procedurę objaśnić przystępnie i kom
  czytaj pełny opis »
 • Komplet: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu + Nowoczesne biuro rachunkowe

  Komplet: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu + Nowoczesne biuro rachunkowe

  Komplet wyjątkowych poradników dla biur rachunkowych. W pakiecie: wzory dokumentów niezbędne do prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po zmianach wprowadzonych przez ustawę nowelizującą z 30 marca 2021 r. także a wyjaśnienia i wskazówki dotyczące modelu księgowości, budowy renomy biura rachunkowego i jej ochrony, odpowiedzialności prawnej księgowych, prowadzenia rekla
  czytaj pełny opis »
 • Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

  Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy
  polecamy

  Jedyny na rynku aktualny komentarz do ustawy o pomocy społecznej, który omawia przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania. Uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach dotyczące m.in. pracowników socjalnych, wynikające z nowelizacji uchwalonej w kwietniu 2021 r. Objaśnia także szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które bezpośrednio dotyczą systemu pomocy społecznej i zatrudnionych w nim pracowników.
  czytaj pełny opis »
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
  polecamy nowość bestseller

  Publikacja jest kompleksowym poradnikiem dla biur rachunkowych. Zawiera wzory dokumentów niezbędne do prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Omawia zmiany wprowadzone przez ustawę nowelizującą z 30 marca 2021 r., które znacznie rozszerzają zakres stosowania przepisów ustawy z 2018 r.
  czytaj pełny opis »
 • Opodatkowanie CIT spółki komandytowej i jawnej

  Opodatkowanie CIT spółki komandytowej i jawnej

  Poradnik w praktyczny sposób wyjaśnia, co wspólnicy spółki jawnej lub komandytowej, a także sama spółka powinni zrobić, gdy spółka ta uzyska status podatnika CIT. Autor – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem – przedstawia problemy, jakie napotykają wspólnicy i spółka w zakresie kontynuowania rozwiązań podatkowych w momencie opodatkowania spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zrozumienie omawianych zagadnień ułatwiają aż 64 praktyczne pr
  czytaj pełny opis »
 • Nowoczesne biuro rachunkowe. Organizacja. Renoma. Odpowiedzialność. Współpraca z Klientem

  Nowoczesne biuro rachunkowe. Organizacja. Renoma. Odpowiedzialność. Współpraca z Klientem
  polecamy

  Książka przedstawia wady i zalety poszczególnych rozwiązań organizacyjnych, które mogą być przyjęte przez biuro rachunkowe. Zawiera wyjaśnienia i wskazówki dotyczące modelu księgowości, budowy renomy biura rachunkowego i jej ochrony, odpowiedzialności prawnej księgowych, prowadzenia reklamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji, jak również kwestii praw autorskich w biurze rachunkowym.
  czytaj pełny opis »
 • Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

  Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

  Publikacja przystępnie wyjaśnia, jak zmiany przepisów z 2020 r. i 2021 r. wpływają na obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz na sposób prezentacji stanu majątkowego jednostki. Przedstawiono w niej możliwe uproszczenia dla poszczególnych jednostek – zarówno pod względem księgowań, jak i sprawozdawczości finansowej. Omówiono też ujęcie w księgach rachunkowych oraz sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach tarcz anty
  czytaj pełny opis »