sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok

 • PODATKI 2021 KOMPLET

  PODATKI 2021 KOMPLET

  Komplet wyjątkowych publikacji dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2021 r. Na pakiet składa się dziesięć  publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2021 r. oraz rozliczenia PIT za 2020 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2021


  czytaj pełny opis »
 • Klasyfikacja Budżetowa 2021

  Klasyfikacja Budżetowa 2021

  Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji budżetowej. Obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jest niezbędną pomocą dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jedn
  czytaj pełny opis »
 • Nowa matryca stawek VAT – Usługi

  Nowa matryca stawek VAT – Usługi

  Od 1 lipca 2020 r. zmieniły się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i ustalania stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, co spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele z nich. Nasza książka to jedyna publikacja na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich usług wymienionych w nowej klasyfikacji. Do pozycji PKWiU 2015 są przypisane: stary numer PKWiU 2008 według klucza powiązań GUS oraz stawka lub zwolnienie z VAT po zmianach i podstawa prawna ich
  czytaj pełny opis »
 • Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników

  Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników

  Publikacja zawiera 15 praktycznych instrukcji dla podatników VAT. Dotyczą one transakcji oraz czynności, z jakimi najczęściej spotykają się podatnicy VAT w prowadzonej działalności. W książce znajdziemy m.in. instrukcje: jak złożyć wniosek o WIS, jak sprawdzić, czy trzeba stosować split payment i kod MPP w nowej ewidencji, a także jak dokonywać korekt po likwidacji deklaracji VAT-7. Znajdziemy też informacje, jak ewidencjonować w nowym JPK ulgę na złe długi.
  czytaj pełny opis »
 • Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2020 + Czas pracy 2020 + Zatrudnianie i zwalnianie pracowników + Uprawnienia rodziców w pracy

  Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2020 + Czas pracy 2020 + Zatrudnianie i zwalnianie pracowników + Uprawnienia rodziców w pracy

  Pakiet aktualnych publikacji niezbędnych w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac oraz kadrowym i pracownikom działów HR w 2020 r. W czterech książkach szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę, rozliczaniem czasu pracy, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz uprawnieniami pracujących rodziców. Uwzględnia najnowsze zmiany przepisów dotyczące wprowadzone przez tzw. tarczę antykryzysową w związku z epidemią COVID.
  czytaj pełny opis »
 • Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

  Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

  Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z prawami i obowiązkami dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, począwszy od powierzenia stanowiska dyrektora szkoły – również w kontekście kontroli sądowej, zadań organu prowadzącego, praw i obowiązków uczestników konkursu – po sposób realizacji tych zadań, problematykę czasu pracy, kompetencji dyrektora, a także odwołania z zajmowanego stanowiska i jego przyczyn.
  czytaj pełny opis »
 • Prawo zamówień publicznych w praktyce. Wzory, instrukcje, przykłady

  Prawo zamówień publicznych w praktyce. Wzory, instrukcje, przykłady

  Publikacja pokazuje, jak zmienia się Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. w stosunku do dotychczasowych uregulowań. Autorka, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, koncentruje się na ukazaniu nowych rozwiązań i przystępnie objaśnia, jak te zmiany wpływają na cały proces zamówienia: od sporządzenia analizy zapotrzebowania, przez przygotowanie prawidłowej dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, jego rozstrzygnięcie, aż po postępowanie odwoławcze.
  czytaj pełny opis »
 • Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

  Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy
  polecamy

  W książce kompleksowo przedstawiono aktualne informacje dotyczące pracowniczych planów kapitałowych – istotne z punktu widzenia podmiotów zatrudniających oraz osób aktywnych zawodowo, będących adresatami tego programu. Przystępnie wyjaśniono, jakie czynności, w jakich terminach i zgodnie z jaką procedurą muszą być wykonane, aby pracodawca nie naraził się na sankcje. Opisano m.in. procedurę wdrożenia PPK w firmach, zasady rozliczania wpłat i inne obowiązki związane z prowadzeniem programu
  czytaj pełny opis »
 • VAT 2020. Komentarz

  VAT 2020. Komentarz
  polecamy nowość bestseller

  Książka zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 lipca i 1 października 2020 r. dotyczące nowej ewidencji VAT i nowego JPK_VAT oraz regulacje wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać
  czytaj pełny opis »
 • Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Objaśnienia, wzory, przykłady

  Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Objaśnienia, wzory, przykłady

  W publikacji szczegółowo omówiono zasady sporządzania sprawozdań budżetowych – zarówno budżetu państwa, jak i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Całość jest wzbogacona komentarzami do poszczególnych rodzajów sprawozdań budżetowych oraz praktycznymi przykładami sporządzania tych sprawozdań. Opracowanie uwzględnia zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w 2018 r. i w 2019 r. oraz zmianę ze stycznia 2020 r.
  czytaj pełny opis »
 • Komplet trzech wydań Poradnika Rachunkowości Budżetowej: JPK_VAT w sektorze publicznym

  Komplet trzech wydań Poradnika Rachunkowości Budżetowej: JPK_VAT w sektorze publicznym

  Wszystko o najnowszych zmianach i nowościach w VAT obowiązujących od 1 lipca, 1 sierpnia oraz 1 października 2020 r.
  Komplet zawiera: PRB 7/2020 - Fakturowanie w jednostkach sektora publicznego, PRB 8/2020 - Zmiany i nowości w VAT w sektorze publicznym i PRB 9/2020 - Nowy JPK_VAT w praktyce jednostek sektora publicznego.
  W trzech Poradnikach przedstawione zostały zmiany w przepisach o VAT i związane z nimi problemy praktyczne. Zmiany te należy na bieżąco wdrażać. Trzeba także dostosowywać ...
  czytaj pełny opis »
 • Praca zdalna, telepraca, home office

  Praca zdalna, telepraca, home office
  polecamy bestseller

  Pojęcia „telepraca”, „praca zdalna” i „home office” funkcjonują w praktyce polskiego prawa pracy już od wielu lat. To jednak dopiero fala zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 spowodowała masowe zainteresowanie i korzystanie z wszelkich form pracy na odległość, w tym przede wszystkim z pracy zdalnej. W niniejszej publikacji omawiamy praktyczne zagadnienia i problemy związane z pracą na odległość.
  czytaj pełny opis »
 • Inwentaryzacja w Krajowych Standardach Rachunkowości. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12/2020

  Inwentaryzacja w Krajowych Standardach Rachunkowości. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12/2020
  nowość

  Za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z uor kierownicy jednostek mogą odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jak prawidłowo wypełnić obowiązki w zakresie inwentaryzacji, gdy powszechnie obowiązujące przepisy prawa w sposób szczątkowy regulują kwestie związane z inwentaryzacją? Jednostki sektora publicznego mogą stosować ujednolicone i wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości ...
  czytaj pełny opis »
 • Sprawozdanie finansowe 2020. Poradnik Gazety Prawnej 12/2020

  Sprawozdanie finansowe 2020. Poradnik Gazety Prawnej 12/2020
  nowość

  Publikacja „Sprawozdanie finansowe 2020” omawia podatkowe i bilansowe aspekty związane z zamknięciem roku. Poradnik w bardzo przystępny sposób opisuje zagadnienia związane z weryfikacją i aktualizacją aktywów i pasywów (wycena) oraz z wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych. Całość poparta praktycznymi przykładami.
  czytaj pełny opis »
 • Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 r.

  Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 r.

  Poradnik objaśnia popularne formy zatrudnienia cywilnoprawnego. Zawiera wskazówki, jaki rodzaj umowy wybrać oraz jak rozliczyć należne z tego tytułu wynagrodzenie. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
  czytaj pełny opis »
 • Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 2021

  Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 2021

  Autor publikacji – doradca podatkowy – przystępnie wyjaśnia, jak korzystać z ulg o charakterze innowacyjnym, tj. ulgi B+R oraz IP Box. Ponadto Czytelnik znajdzie w książce omówienie nowych rozwiązań podatkowych, określanych jako estoński CIT. Dzięki nim zgodnie z prawem można zmniejszyć zobowiązania podatkowe i inwestować w rozwój firmy. Liczne przykłady oraz przytoczone interpretacje podatkowe i pisma MF pomogą w zrozumieniu zagadnień podatkowych związanych z inwestycjami w innowacyjność firm.
  czytaj pełny opis »
 • Renoma biura rachunkowego – budowa profesjonalnego wizerunku i jego ochrona. Poradnik Gazety Prawnej 11/2020

  Renoma biura rachunkowego – budowa profesjonalnego wizerunku i jego ochrona. Poradnik Gazety Prawnej 11/2020

  Publikacja skierowana do wszystkich osób prowadzących biura rachunkowe a także w nich pracujących. Autorzy Poradnika dzielą się swoim doświadczeniem udzielając porad, które ułatwią budowę renomy biura rachunkowego, jak również pomogą w obronie dobrego imienia księgowych.
  czytaj pełny opis »
 • Egzamin ósmoklasisty 2021 ARKUSZE Język angielski

  Egzamin ósmoklasisty 2021 ARKUSZE Język angielski
  nowość

  Nowe wydanie arkuszy egzaminacyjnych „Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski" zawierają arkusze przygotowanych na wzór arkuszy egzaminacyjnych CKE. Nowe wydanie zostało uaktualnione po egzaminie ósmoklasisty. Publikacja pozwala oswoić się z formą egzaminu, sprawdzić poziom przygotowania i wypracować skuteczne strategie egzaminacyjne.
  czytaj pełny opis »
 • Egzamin ósmoklasisty 2021 ARKUSZE Język polski

  Egzamin ósmoklasisty 2021 ARKUSZE Język polski
  nowość

  Nowe wydanie arkuszy egzaminacyjnych "Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski" zawiera zestawy zadań opracowanych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i uwzględnia rozwiązania z poprzednich edycji egzaminu ósmoklasisty. Arkusze umożliwiają dokładne zapoznanie się z formułą egzaminu i typami zadań egzaminacyjnych.
  czytaj pełny opis »