sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok

 • KOMPLET: ZMIANY W VAT od 1 lipca 2021 r.

  KOMPLET: ZMIANY W VAT od 1 lipca 2021 r.  Komplet wyjątkowych i praktycznych publikacji dotyczący zmian w VAT wprowadzonych w 2021 r. Na pakiet składa się pięć publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat obowiązujących od 1 lipca 2021 r. najnowszych zmian w VAT, w tym w zakresie JPK_VAT i e-commerce.
  czytaj pełny opis »
 • SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.

  SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.

  Publikacja omawia wszystkie zmiany wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT 2. Każda zmiana, oprócz wyjaśnienia, na czym polega, jest oceniona – jako pozytywna, negatywna lub neutralna dla podatników – oraz skomentowana przez eksperta. Zmiany dotyczą m.in. ulgi na złe długi, korzystania z rachunku VAT, odliczania VAT naliczonego i jego korekty. Większość z nich wejdzie w życie 1 października 2021 r.
  czytaj pełny opis »
 • Ceny transferowe - nowa dokumentacja w 2021 r. Poradnik Gazety Prawnej 4/2021

  Ceny transferowe - nowa dokumentacja w 2021 r. Poradnik Gazety Prawnej 4/2021

  Poradnik ma na celu w praktyczny sposób przedstawić regulacje nałożone na podmioty powiązane a następnie krok po kroku nauczyć tworzenia dokumentacji dla różnego rodzaju transakcji.
  czytaj pełny opis »
 • Delegowanie pracowników – po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 5/2021

  Delegowanie pracowników – po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 5/2021

  W 2020 r., wprowadzono radykalne zmiany w zakresie delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę są to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Celem publikacji jest praktyczne przygotowanie Czytelnika do tego, aby wysłanie pracownika odbyło się w sposób zgodny z przepisami.
  czytaj pełny opis »
 • Praktyczny leksykon VAT 2021. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT

  Praktyczny leksykon VAT 2021. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT
  polecamy

  Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z rozliczeniami VAT. Praktycznie i na przykładach wyjaśnia, jak prawidłowo odliczać VAT, wystawiać faktury, ustalać datę powstania obowiązku podatkowego, rozliczyć VAT od samochodu, określać wysokość podstawy opodatkowania czy stosować split payment. Pomaga rozliczać transakcje zagraniczne. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 r., a także zmiany, które wejdą w życie 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT2.
  czytaj pełny opis »
 • Amortyzacja i środki trwałe w praktyce. Poradnik Gazety Prawnej 8/2021

  Amortyzacja i środki trwałe w praktyce. Poradnik Gazety Prawnej 8/2021

  Publikacja w czytelny sposób opisuje zagadnienia związane ze środkami trwałymi i ich amortyzacją począwszy od ustalenia wartości początkowej i przyjęcia środka trwałego do używania poprzez amortyzację aż po jego likwidację i sprzedaż . To kompleksowe opracowanie obejmuje zarówno kwestie dotyczące przepisów ustawy o rachunkowości jak i podatkowych.
  czytaj pełny opis »
 • VAT zmiany od 1 lipca 2021 r.

  VAT zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Od 1 lipca 2021 r. podatnicy muszą zmierzyć się z kolejną rewolucją w rozliczeniach VAT. Zmiany dotyczą sprzedaży e-commerce oraz zasad wypełniania JPK_V7 i stosowania kodów. Do zmian, które zaczną obowiązywać w 2022 r., muszą zacząć się przygotowywać podatnicy dokonujący sprzedaży TAX FREE. Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT wraz ze zmienionymi i nowymi przepisami wykonawczymi, a także przewodnik po zmianach od 1 lipca 2021 r. w przepisach VAT z opisem zmian i oceną ich skutków.
  czytaj pełny opis »
 • Faktury VAT 2021

  Faktury VAT 2021

  W 2021 r. zmieniły się zasady rozliczania faktur korygujących – zarówno in plus, jak i in minus. Zrezygnowano z potwierdzenia odbioru faktur korygujących in minus, ale trzeba zgromadzić dokumentację potwierdzającą prawo do korekty. Ponadto zostały uregulowane zasady rozliczeń faktur korygujących in plus. Publikacja wyjaśnia zarówno te zmiany, jak i aktualne problemy związane z fakturami, zasady wystawiania faktur do paragonów oraz zapisy w nowym JPK_VAT w wersji obowiązującej od 1 lipca 2021 r.
  czytaj pełny opis »
 • JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.

  Publikacja kompleksowo i na licznych przykładach omawia zasady wypełniania ewidencji VAT wraz z plikami JPK_V7M i JPK_V7K. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 r. oraz stanowisko organów podatkowych. Nie minął bowiem rok, od kiedy wprowadzono nowy JPK, a już podatnicy VAT muszą dostosować się do kolejnych zmian w tym zakresie. Zmodyfikowano i doprecyzowano zakres stosowania kodów GTU oraz transakcyjnych. Dokonano także zmian w zasadach wpisywania niektórych dokumentów do JPK.
  czytaj pełny opis »
 • Podróże służbowe. Poradnik Gazety Prawnej 6/2021

  Podróże służbowe. Poradnik Gazety Prawnej 6/2021

  Publikacja w czytelny sposób wyjaśnia ciążące na pracodawcy obowiązki związane wysyłaniem pracowników w podróż służbową oraz z rozliczeniem delegacji krajowych i zagranicznych. To kompleksowe opracowanie obejmuje zarówno kwestie dotyczące prawa pracy jak i przepisów podatkowych (PIT, CIT i VAT).
  czytaj pełny opis »
 • VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
  nowość

  Publikacja kompleksowo i na przykładach opisuje nowe obowiązki wprowadzone przez tzw. pakiet e-commerce. Zmiany w przepisach w znaczący sposób wpływają na handel elektroniczny między krajami UE, w szczególności w zakresie sprzedaży na rzecz konsumentów. Regulacje te weszły w życie 1 lipca 2021 r.
  czytaj pełny opis »
 • Kasy fiskalne 2021

  Kasy fiskalne 2021

  Publikacja dla wszystkich osób zajmujących się księgowością i rozliczeniami VAT. Zainteresuje także przedsiębiorców, którzy do 30 czerwca 2021 r. muszą przejść na kasy online. Poradnik przystępnie opisuje zagadnienia związane z obowiązkową wymianą kas fiskalnych, w tym rozpoczęcie ewidencjonowania, zasady ewidencjonowania i korygowania sprzedaży czy obowiązki związane z użytkowaniem kas. Zamieszczono w nim także akty prawne dotyczące kas rejestrujących n
  czytaj pełny opis »
 • Opodatkowanie CIT spółki komandytowej i jawnej

  Opodatkowanie CIT spółki komandytowej i jawnej

  Poradnik w praktyczny sposób wyjaśnia, co wspólnicy spółki jawnej lub komandytowej, a także sama spółka powinni zrobić, gdy spółka ta uzyska status podatnika CIT. Autor – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem – przedstawia problemy, jakie napotykają wspólnicy i spółka w zakresie kontynuowania rozwiązań podatkowych w momencie opodatkowania spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zrozumienie omawianych zagadnień ułatwiają aż 64 praktyczne pr
  czytaj pełny opis »
 • Slim VAT 2021

  Slim VAT 2021

  Z początkiem 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o VAT wprowadzone w ramach tzw. pakietu SLIM VAT (skrót z ang. od simple, local and modern VAT, czyli prosty, lokalny i nowoczesny podatek od towarów i usług). Z założenia zmiany miały uprościć rozliczenie VAT. Nie zawsze się to ustawodawcy udało, co powoduje wiele wątpliwości interpretacyjnych. Przykładem takiej zmiany są nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus. Jest jednak sposób, aby jeszcze w 2021 r
  czytaj pełny opis »
 • Podatki i opłaty lokalne. Podatek leśny. Podatek rolny. Komentarz

  Podatki i opłaty lokalne. Podatek leśny. Podatek rolny. Komentarz
  polecamy

  Najaktualniejszy na rynku komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Uwzględnia stan prawny na 2021 r. Zawiera obszerne i wyczerpujące objaśnienia do każdego przepisu tych ustaw, wzbogacone o najnowsze stanowisko doktryny oraz wieloletnie i ugruntowane orzecznictwo NSA i WSA. Praktyczne przykłady pomagają odnieść poszczególne regulacje do konkretnych stanów faktycznych.
  czytaj pełny opis »
 • VAT 2021. Komentarz

  VAT 2021. Komentarz

  Książka zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. oraz wprowadzone w pierwszym półroczu 2021 r. – w tym zmiany wchodzące w życie 29 czerwca i 1 lipca 2021 r., dotyczące m.in. rozliczania transakcji internetowych z zagranicą (e-commerce), JPK_VAT i zasad stosowania kodów, jak również zmiany w zakresie sprzedaży TAX FREE, które wejdą w życie od 2022 r.
  czytaj pełny opis »
 • PIT 2021. Komentarz

  PIT 2021. Komentarz
  polecamy

  Publikacja zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., a także te, które wchodzą w życie w trakcie roku podatkowego. Znowelizowane przepisy dotyczą m.in. rozszerzenia ulgi dla młodych, zmienionej sytuacji podatkowej wspólników spółek komandytowych, nowych zasad ustalania indywidualnych stawek amortyzacji czy szeregu rozwiązań wprowadzonych w związku z epidemią CO
  czytaj pełny opis »
 • Samochód w firmie

  Samochód w firmie
  polecamy

  Kompleksowe opracowanie dotyczące rozliczania używania samochodu w firmie w świetle obowiązujących przepisów podatku dochodowego i VAT. Prosty zrozumiał język, wiele problemów zilustrowanych na przykładach. Pozycja niezbędna dla każdego przedsiębiorcy i jednostek budżetowych.
  czytaj pełny opis »
 • Rozliczamy najem. Przykłady, wypełnione druki

  Rozliczamy najem. Przykłady, wypełnione druki

  Przystępny poradnik dla każdego wynajmującego i najemcy. Praktyczne przykłady, wzory umów i przykłady rozliczeń rocznych z tytułu osiągniętych przychodów z najmu lokali mieszkalnych pomogą prawidłowo rozliczać się z urzędem skarbowym i nie dać się zaskoczyć zmieniającymi się przepisami.
  czytaj pełny opis »
 • Ordynacja podatkowa, NIP 2021. Podatki część 3

  Ordynacja podatkowa, NIP 2021. Podatki część 3

  Jedyna na rynku kompleksowa publikacja, która zawiera aktualne, ujednolicone teksty Ordynacji podatkowej oraz ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP), wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2021 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych, a także komentarz do zmian w przepisach Ordynacji podatkowej w formie przewodnika po zmianach.
  czytaj pełny opis »