sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok • ZFŚS 2021. Komentarz

  ZFŚS 2021. Komentarz

  Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Zawarte w niej wyjaśnienia są poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. zmiany w stosowaniu zwolnień z opodatkowania świadczeń z zfśs i wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
  czytaj pełny opis »
 • Optymalna spółka do biznesu. Poradnik Gazety Prawnej 3/2021

  Optymalna spółka do biznesu. Poradnik Gazety Prawnej 3/2021

  Charakterystyka różnych form prawnych prowadzenia biznesu. Idealny poradnik dla podmiotów doradzających przy rozpoczęciu działalności gospodarczej (np. biura rachunkowe) jak i osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o różnych formach spółek z kodeksowego punktu widzenia.
  czytaj pełny opis »
 • Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021

  Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021

  Komplet publikacji uwzględniających szczególne rozwiązania w zakresie prawa pracy obowiązujące w czasie pandemii COVID-19. Kodeks pracy 2021 - zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. W książce Dokumentacja kadrowa 2021 przedstawione są aktualne, obowiązujące w 2021 r. zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
  czytaj pełny opis »
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

  Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
  polecamy

  Opracowanie przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Uwzględniono w nim szczególne rozwiązania wprowadzone w czasie epidemii COVID-19. Dotyczą one m.in. obowiązków pracodawcy w przypadku zakończenia stosunku pracy oraz przeprowadzania badań lekarskich i szkoleń bhp. Książka zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów oraz zestawienia tabelaryczne.
  czytaj pełny opis »
 • Dokumentacja kadrowa 2021. Zasady prowadzenia i przechowywania

  Dokumentacja kadrowa 2021. Zasady prowadzenia i przechowywania
  polecamy

  W książce przedstawione są aktualne, obowiązujące w 2021 r. zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szczególną uwagę poświęcono dokumentom kadrowym związanym z epidemią COVID-19. Publikacja omawia również nowe dokumenty kadrowe – m.in. zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS (formularz RUD), a także wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS EUR-02.
  czytaj pełny opis »
 • Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2021

  Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2021

  Książka w przejrzysty sposób przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać rodzice oraz inni członkowie rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Omawia również zasady korzystania z zasiłku opiekuńczego. Publikacja uwzględnia rozwiązania wprowadzone w związku z epidemią COVID-19.
  czytaj pełny opis »
 • Kodeks pracy 2021

  Kodeks pracy 2021
  nowość

  Aktualna i poręczna publikacja przedstawiająca zmiany w zakresie prawa pracy. Zawiera aktualną treść przepisów Kodeksu pracy oraz komentarz ekspertów, którzy przystępnie wyjaśniają konsekwencje zmian w regulacjach prawnych. W książce przedstawiono m.in. zasady ustalania w 2021 r. wysokości świadczeń, których poziom jest uzależniony od minimalnego wynagrodzenia, a także najważniejsze konsekwencje wprowadzenia stanu epidemii, dotyczące pracy zdalnej i zarządzania zasobami ludzkimi na odległość.
  czytaj pełny opis »
 • Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja

  Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
  bestseller

  Publikacja zawiera komplet informacji o rozliczaniu czasu pracy w 2021 r., w tym przykładowe harmonogramy czasu pracy. Szczegółowo omawia rozwiązania dotyczące czasu pracy, wprowadzone w związku z epidemią COVID-19. Ułatwi pracodawcom planowanie pracy i ustalanie rozkładów czasu pracy na 2021 r. Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach. Całość jest wzbogacona orzecznictwem z zakresu czasu pracy.
  czytaj pełny opis »
 • Umowy o pracę, zlecenia, o dzieło – zawieranie i rozwiązywanie

  Umowy o pracę, zlecenia, o dzieło – zawieranie i rozwiązywanie

  Praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawidłowym stosowaniem różnych form zatrudnienia. Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w związku z epidemią COVID-19
  czytaj pełny opis »
 • Czas pracy 2021

  Czas pracy 2021
  nowość

  Praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawidłowym planowaniem, ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy w 2021 r. Uwzględnia rozwiązania związane z COVID -19.
  czytaj pełny opis »
 • Wynagrodzenia 2021. Rozliczanie płac w praktyce

  Wynagrodzenia 2021. Rozliczanie płac w praktyce
  bestseller

  W książce szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę w 2021 r. Przystępnie przedstawiono zasady dokonywania potrąceń oraz sporządzania listy płac – zarówno dla pracowników, jak i zleceniobiorców. Omówiono ostatnie zmiany dotyczące zwolnienia z PIT dla stażystów i praktykantów do 26 roku życia. Objaśniono także, jak prawidłowo rozliczać wpłaty do PPK. Uwzględniono przy tym przepisy szczególne, wprowadzone ze względu na epidemię COVID-19.
  czytaj pełny opis »
 • Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2021, Czas pracy 2021, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy

  Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2021, Czas pracy 2021, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy

  Komplet najnowszych poradników niezbędnych do pracy specjalistom z zakresu kadr i płac oraz kadrowym i pracownikom działów HR w 2021 r. W czterech książkach szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę, rozliczaniem czasu pracy, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz uprawnieniami pracujących rodziców. Seria uwzględnia najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. w tym przepisy wprowadzone w związku z epidemią COVID-19.
  czytaj pełny opis »
 • Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

  Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS
  polecamy bestseller

  Przewodnik zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych z początkiem 2021 r. w ustawach podatkowych, a także w rachunkowości oraz w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Podatnicy i pracodawcy znajdą w tej publikacji ważne informacje przedstawione w układzie tematycznym i zgromadzone w jednym miejscu. Każda zmiana została opisana oraz opatrzona komentarzem eksperta z oceną skutków regulacji.
  czytaj pełny opis »
 • Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 r.

  Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 r.

  Poradnik objaśnia popularne formy zatrudnienia cywilnoprawnego. Zawiera wskazówki, jaki rodzaj umowy wybrać oraz jak rozliczyć należne z tego tytułu wynagrodzenie. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Publikacja wzbogacona o dodatek w wersji elektronicznej Zgłaszanie umów o dzieło w ZUS od 1 stycznia 2021 r. – praktyczne wskazówki.
  czytaj pełny opis »
 • Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami

  Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami
  polecamy nowość bestseller

  Najbardziej aktualne wydanie publikacji – cieszącej się od lat uznaniem Czytelników – uwzględnia szczególne rozwiązania w zakresie prawa pracy obowiązujące w czasie pandemii COVID-19. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Autorami książki są praktycy, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu przepisów kadrowych. Jest to obowiązkowa lektura dla każdego specjalisty w zakresie prawa pracy.
  czytaj pełny opis »
 • Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

  Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy
  polecamy

  W książce kompleksowo przedstawiono aktualne informacje dotyczące pracowniczych planów kapitałowych – istotne z punktu widzenia podmiotów zatrudniających oraz osób aktywnych zawodowo, będących adresatami tego programu. Przystępnie wyjaśniono, jakie czynności, w jakich terminach i zgodnie z jaką procedurą muszą być wykonane, aby pracodawca nie naraził się na sankcje. Opisano m.in. procedurę wdrożenia PPK w firmach, zasady rozliczania wpłat i inne obowiązki związane z prowadzeniem programu
  czytaj pełny opis »
 • Instrukcje księgowego. 74 praktyczne procedury z serwisem internetowym

  Instrukcje księgowego. 74 praktyczne procedury z serwisem internetowym

  Książka zawiera zestaw 74 praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Publikacja jest powiązana ze specjalnym, aktualizowanym serwisem internetowym. Wszystkie instrukcje i powiązane z nimi materiały są aktualne. Każdą instrukcję opracowano w taki sposób, aby ujętą w niej procedurę objaśnić przystępnie i kompleksowo.
  czytaj pełny opis »
 • Mobbing w miejscu pracy. Ochrona pracowników po zmianach Kodeksu pracy

  Mobbing w miejscu pracy. Ochrona pracowników po zmianach Kodeksu pracy

  Najbardziej aktualna na rynku publikacja dotycząca mobbingu. Uwzględnia zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie 7 września 2019 r. Opracowanie szczegółowo wyjaśnia, czym jest mobbing. Wskazuje, jakie konkretne działania powinien podjąć pracodawca, aby przeciwdziałać mobbingowi. Omawia także roszczenia, jakie przysługują pracownikowi z tytułu mobbingu. Zawiera liczne przykłady i opisy konkretnych stanów faktycznych. Całość wzbogaca orzecznictwo dotyczące mobbingu.
  czytaj pełny opis »
 • Świadectwo pracy od A do Z. Sporządzanie i wydawanie po zmianach przepisów

  Świadectwo pracy od A do Z. Sporządzanie i wydawanie po zmianach przepisów

  Aktualne i praktyczne opracowanie pomocne w rozstrzygnięciu wątpliwości związanych z wydawaniem i prostowaniem świadectwa pracy. Kompleksowo przedstawia zasady obowiązujące po zmianach przepisów w tym zakresie, które weszły w życie 7 września 2019 r. Ten przystępny poradnik pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Skierowany jest również do pracodawców oraz biur rachunkowych, które prowadzą obsługę w tym zakresie.


  czytaj pełny opis »
 • Skuteczna rekrutacja 2.0

  Skuteczna rekrutacja 2.0

  Jeśli zastanawiasz się, jak wygląda dzisiejszy rynek pracy lub jak pozyskiwać najlepsze talenty do swoich organizacji, to znaczy, że jesteś na ścieżce skutecznych rekrutacji. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dotrzeć z ofertą pracy do właściwych kandydatów i jak w pełni wykorzystać potencjał rozmowy rekrutacyjnej – koniecznie przeczytaj tę książkę.
  czytaj pełny opis »