sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok • Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 r.

  Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 r.

  Poradnik objaśnia popularne formy zatrudnienia cywilnoprawnego. Zawiera wskazówki, jaki rodzaj umowy wybrać oraz jak rozliczyć należne z tego tytułu wynagrodzenie. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
  czytaj pełny opis »
 • Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami

  Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami

  Najbardziej aktualne wydanie publikacji – cieszącej się od lat uznaniem Czytelników – uwzględnia szczególne rozwiązania w zakresie prawa pracy obowiązujące w czasie pandemii COVID-19. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Autorami książki są praktycy, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu przepisów kadrowych. Jest to obowiązkowa lektura dla każdego specjalisty w zakresie prawa pracy.
  czytaj pełny opis »
 • Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

  Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

  Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2021 r. Opracowanie zawiera konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian.
  czytaj pełny opis »
 • Kalendarz 2021

  Kalendarz 2021
  polecamy nowość

  Niezwykle przydatny w dotrzymywaniu ważnych terminów oraz ułatwiający organizację czasu pracy księgowym i kadrowym!
  czytaj pełny opis »
 • Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

  Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy
  polecamy

  W książce kompleksowo przedstawiono aktualne informacje dotyczące pracowniczych planów kapitałowych – istotne z punktu widzenia podmiotów zatrudniających oraz osób aktywnych zawodowo, będących adresatami tego programu. Przystępnie wyjaśniono, jakie czynności, w jakich terminach i zgodnie z jaką procedurą muszą być wykonane, aby pracodawca nie naraził się na sankcje. Opisano m.in. procedurę wdrożenia PPK w firmach, zasady rozliczania wpłat i inne obowiązki związane z prowadzeniem programu.
  czytaj pełny opis »
 • Praca zdalna, telepraca, home office

  Praca zdalna, telepraca, home office
  polecamy bestseller

  Pojęcia „telepraca”, „praca zdalna” i „home office” funkcjonują w praktyce polskiego prawa pracy już od wielu lat. To jednak dopiero fala zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 spowodowała masowe zainteresowanie i korzystanie z wszelkich form pracy na odległość, w tym przede wszystkim z pracy zdalnej. W niniejszej publikacji omawiamy praktyczne zagadnienia i problemy związane z pracą na odległość.
  czytaj pełny opis »
 • Rozwiązywanie umów o pracę

  Rozwiązywanie umów o pracę
  polecamy bestseller

  W publikacji wyjaśniamy jak prawidłowo formułować przyczyny wypowiedzenia umów o pracę dotyczących pracownika oraz jak rozwiązywać umowy z przyczyn niedotyczących pracownika. Jak przebiega rozwiązywanie umowy na odległość – pocztą, kurierem, e-mailem. Omawiamy tez kwestie prawne o raz podatkowo-ubezpieczeniowe różnego rodzaju świadczeń, jakie pracodawcy mogą oferować swoim pracownikom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
  czytaj pełny opis »
 • Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania

  Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania

  W książce przedstawione są aktualne, obowiązujące w 2020 r. zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szczególną uwagę poświęcono dokumentom kadrowym związanym z epidemią COVID-19. Publikacja omawia również dokumentację związaną z ubieganiem się o zasiłki z ubezpieczenia społecznego.
  czytaj pełny opis »
 • Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja

  Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
  polecamy

  Publikacja zawiera komplet informacji o rozliczaniu czasu pracy w 2020 r., w tym przykładowe harmonogramy czasu pracy. Szczegółowo omawia nowe rozwiązania dotyczące czasu pracy, wprowadzone w związku z epidemią COVID-19. Ułatwi pracodawcom planowanie pracy i ustalanie rozkładów czasu pracy na 2020 r. Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach. Całość jest wzbogacona orzecznictwem z zakresu czasu pracy.
  czytaj pełny opis »
 • Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2020 + Czas pracy 2020 + Zatrudnianie i zwalnianie pracowników + Uprawnienia rodziców w pracy

  Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2020 + Czas pracy 2020 + Zatrudnianie i zwalnianie pracowników + Uprawnienia rodziców w pracy

  Pakiet aktualnych publikacji niezbędnych w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac oraz kadrowym i pracownikom działów HR w 2020 r. W czterech książkach szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę, rozliczaniem czasu pracy, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz uprawnieniami pracujących rodziców. Uwzględnia najnowsze zmiany przepisów dotyczące wprowadzone przez tzw. tarczę antykryzysową w związku z epidemią COVID.
  czytaj pełny opis »
 • Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy

  Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy

  Książka w przejrzysty sposób przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać zarówno rodzice, jak i inni członkowie rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Omawia również zasady korzystania z zasiłku opiekuńczego. Publikacja uwzględnia nowe rozwiązania wprowadzone w związku z epidemią COVID-19.
  czytaj pełny opis »
 • Wynagrodzenia 2020. Rozliczanie płac w praktyce

  Wynagrodzenia 2020. Rozliczanie płac w praktyce

  W książce szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę. Przystępnie przedstawiono zasady dokonywania potrąceń oraz sporządzanie listy płac – zarówno dla pracowników, jak i zleceniobiorców. Szczególną uwagę zwrócono na nowe regulacje, a także zmiany przepisów wprowadzone na mocy tzw. tarczy antykryzysowej ze względu na trwającą epidemię COVID-19. Opisano m.in. różne formy wsparcia udzielanego pracodawcom w celu utrzymania miejsc pracy.
  czytaj pełny opis »
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców

  Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców

  Jest to kompleksowe opracowanie, które przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Uwzględniono w nim szczególne rozwiązania wprowadzone przez tzw. tarczę antykryzysową w czasie obowiązywania epidemii COVID-19. Dotyczą one m.in. obowiązków pracodawcy w przypadku zakończenia stosunku pracy. Dzięki publikacji pracodawcy dowiedzą się również, jak rozwiązać umowę o pracę, aby nie narazić się na roszczenia pracowników. Książka zawiera liczne przykłady, ...
  czytaj pełny opis »
 • Instrukcje księgowego. 74 praktyczne procedury z serwisem internetowym

  Instrukcje księgowego. 74 praktyczne procedury z serwisem internetowym

  Książka zawiera zestaw 74 praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Publikacja jest powiązana ze specjalnym, aktualizowanym serwisem internetowym. Wszystkie instrukcje i powiązane z nimi materiały są aktualne. Każdą instrukcję opracowano w taki sposób, aby ujętą w niej procedurę objaśnić przystępnie i kompleksowo.
  czytaj pełny opis »
 • ZFŚS 2020. Komentarz

  ZFŚS 2020. Komentarz

  Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. nową wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.
  czytaj pełny opis »
 • Prawo pracy po zmianach od 1 stycznia 2020 r.

  Prawo pracy po zmianach od 1 stycznia 2020 r.

  Publikacja kompleksowo omawia zachodzące zmiany w przepisach regulujących tematykę zatrudnienia w 2020 r. Omawia m.in. problematykę rozliczania czasu pracy w tym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem kwestii ograniczeń handlu w niedzielę. Wyczerpująco wskazuje zmiany dotyczące wynagradzania pracowników, nie zapominając przy tym o aspektach podatkowych i ubezpieczeniowych płac. Zawiera też szerokie omówienie obowiązków pracodawcy w zakresie tworzenia pracowniczych planów kapitałowych, z którymi ...
  czytaj pełny opis »
 • Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2020 r.

  Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2020 r.

  Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o świadczenie usług wzrośnie do 17 zł brutto za godzinę. Spowoduje to jednoczesny wzrost kwoty chronionej przed potrąceniami komorniczymi i administracyjnymi w przypadku dłużników zatrudnionych na podstawie ww. umów. Ponadto zleceniobiorcy, którzy nie ukończyli 26 lat, mogą korzystać w 2020 r. z ulgi w PIT od przychodów osiąganych z pracy automatycznie, bez składania wniosku w tym zakresie. Co też ważne, w 2020 r ...
  czytaj pełny opis »
 • Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet PREMIUM

  Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet PREMIUM

  Pakiet dwóch poradników kompleksowo omawiający zachodzące zmiany w przepisach regulujących tematykę zatrudnienia w 2020 r. oraz najbardziej popularnych form zatrudnienia cywilnoprawnego . Omawia m.in. problematykę rozliczania czasu pracy w tym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem kwestii ograniczeń handlu w niedzielę. Wyczerpująco wskazuje zmiany dotyczące wynagradzania pracowników, nie zapominając przy tym o aspektach podatkowych i ubezpieczeniowych płac.
  czytaj pełny opis »
 • Mobbing w miejscu pracy. Ochrona pracowników po zmianach Kodeksu pracy

  Mobbing w miejscu pracy. Ochrona pracowników po zmianach Kodeksu pracy

  Najbardziej aktualna na rynku publikacja dotycząca mobbingu. Uwzględnia zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie 7 września 2019 r. Opracowanie szczegółowo wyjaśnia, czym jest mobbing. Wskazuje, jakie konkretne działania powinien podjąć pracodawca, aby przeciwdziałać mobbingowi. Omawia także roszczenia, jakie przysługują pracownikowi z tytułu mobbingu. Zawiera liczne przykłady i opisy konkretnych stanów faktycznych. Całość wzbogaca orzecznictwo dotyczące mobbingu.
  czytaj pełny opis »
 • Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD

  Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD

  Pakiet poradników kompleksowo omawiający zmiany w przepisach prawa pracy regulujących tematykę zatrudnienia w 2020 r. oraz najbardziej popularnych form zatrudnienia cywilnoprawnego . Omawia m.in. problematykę rozliczania czasu pracy w tym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem kwestii ograniczeń handlu w niedzielę. Wyczerpująco wskazuje zmiany dotyczące wynagradzania pracowników, nie zapominając przy tym o aspektach podatkowych i ubezpieczeniowych płac.
  czytaj pełny opis »