sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok

 • Prawo zamówień publicznych w praktyce. Wzory, instrukcje, przykłady

  Prawo zamówień publicznych w praktyce. Wzory, instrukcje, przykłady

  Publikacja pokazuje, jak zmienia się Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. w stosunku do dotychczasowych uregulowań. Autorka, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, koncentruje się na ukazaniu nowych rozwiązań i przystępnie objaśnia, jak te zmiany wpływają na cały proces zamówienia: od sporządzenia analizy zapotrzebowania, przez przygotowanie prawidłowej dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, jego rozstrzygnięcie, aż po postępowanie odwoławcze.
  czytaj pełny opis »
 • Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

  Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

  Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z prawami i obowiązkami dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, począwszy od powierzenia stanowiska dyrektora szkoły – również w kontekście kontroli sądowej, zadań organu prowadzącego, praw i obowiązków uczestników konkursu – po sposób realizacji tych zadań, problematykę czasu pracy, kompetencji dyrektora, a także odwołania z zajmowanego stanowiska i jego przyczyn.
  czytaj pełny opis »
 • Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

  Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

  Jedyny na rynku aktualny komentarz do ustawy o pomocy społecznej, który omawia przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania. Uwzględnia wszystkie zmiany w przepisach, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r. Przystępnie omawia m.in. zasady i instytucje pomocy społecznej, podział zadań w tym zakresie między administrację rządową oraz samorządową, jak również formy i tryb udzielanej pomocy, w tym kryteria przyznawania świadczeń.


  czytaj pełny opis »
 • RODO dla samorządu i administracji. Zmiany od 4 maja 2019 roku + RODO dla samorządu i administracji. Zmiany od 4 maja 2019 roku (PDF)

  RODO dla samorządu i administracji. Zmiany od 4 maja 2019 roku + RODO dla samorządu i administracji. Zmiany od 4 maja 2019 roku (PDF)

  Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych, które weszły z życie 4 maja 2019 r.
  czytaj pełny opis »
 • RODO dla samorządu i administracji. Zmiany od 4 maja 2019 roku

  RODO dla samorządu i administracji. Zmiany od 4 maja 2019 roku

  Publikacja jest praktycznym kompendium ułatwiającym stosowanie w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji zasad ochrony danych osobowych wymaganych przez unijne rozporządzenie RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Uwzględnia najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych, które weszły z życie 4 maja 2019 r.
  czytaj pełny opis »
 • Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego

  Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego

  Środki trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych to pod względem ilościowym i wartościowym największa grupa spośród składników majątkowych tych jednostek. Obowiązują przy tym szczególne uregulowania dotyczące gospodarowania nimi i prowadzenia ich ewidencji księgowej. W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym ...
  czytaj pełny opis »
 • Samorządni

  Samorządni

  Cztery miasta, czterech prezydentów, cztery historie, jeden cel – nowoczesny, odpowiedzialny i dobrze zarządzany samorząd. „Samorządni” to opowieść o miastach z perspektywy tych, którzy od lat mają możliwość kształtowania otaczającej ich rzeczywistości. To spotkanie z wieloletnimi włodarzami, liderami Związku Miast Polskich – największej samorządowej korporacji w naszym kraju. To opowieść o fascynacji samorządem i rozczarowaniu polityką. Szczera i otwarta rozmowa o sukcesach o porażkach ich ...
  czytaj pełny opis »
 • INFORLEX RODO 3 m-ce + książka RODO dla samorządu i administracji

  INFORLEX RODO 3 m-ce + książka RODO dla samorządu i administracji

  Serwis Inforlex RODO na 3 m-ce + książka RODO dla samorządu i administracji. Zmiany od 4 maja 2019 roku.
  Pakiet zawiera dostęp do kompleksowego serwisu, który na bieżąco dostarcza aktualności związane z etapami wdrożenia RODO, publikację szczegółowo opisującą procedurę wdrożenia RODO dla samorządu i administracji oraz pendrive z aktywnymi drukami i wzorami.
  czytaj pełny opis »
 • e-Zamówienia publiczne. Przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych

  e-Zamówienia publiczne. Przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych

  Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektronizacji. Liczne przykłady, instrukcje, ilustracje i zrzuty z ekranu z pewnością ułatwią opanowanie, wdrożenie i stosowanie nowej procedury w jednostce i firmie.
  czytaj pełny opis »
 • Specustawa mieszkaniowa z wyjaśnieniem rządowym

  Specustawa mieszkaniowa z wyjaśnieniem rządowym

  Jest to pierwsza dostępna na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 22 sierpnia 2018 r. Szczególnym walorem książki jest przejrzysta prezentacja poszczególnych zagadnień. Książka zawiera wyjaśnienia rządowe do poszczególnych przepisów. Każdy artykuł ustawy jest poprzedzony hasłem w klamrach opisującym jego treść.
  czytaj pełny opis »
 • Finansowanie zadań oświatowych

  Finansowanie zadań oświatowych

  Kalendarz w PREZENCIE!

  Przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – w zasadniczej części – weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Reguluje ona zasady finansowania oświaty publicznej i niepublicznej. Przepisy te zastępują materię uregulowaną dotychczas w innych aktach prawnych –przede wszystkim w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


  czytaj pełny opis »
 • Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce - PREMIUM

  Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce - PREMIUM

  Pozycja kierowana do służb finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biur rachunkowych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą czy jednostek samorządu terytorialnego. W publikacji m. in: jak prawidłowo ustalać wartość początkową środków trwałych, jaki rodzaj amortyzacji wybrać.
  czytaj pełny opis »
 • Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz - pakiet (książka + pdf)

  Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz - pakiet (książka + pdf)

  Publikacja ta stanowi niezbędny element biblioteczki każdego działu kadr jednostek samorządu terytorialnego, tj. urzędów gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, jednostek pomocniczych gmin, a także wszystkich pracowników zatrudnionych we wskazanych jednostkach.
  czytaj pełny opis »
 • Akta administracyjne dla aplikantów

  Akta administracyjne dla aplikantów

  Akta administracyjne dla aplikantów to opracowanie zawierające propozycje rozwiązań dotychczasowych zadań egzaminacyjnych, państwowych egzaminów zawodowych na aplikacji adwokackiej oraz radcowskiej w latach 2009-2015. Każde z zadań opatrzone jest komentarzem, wyjaśniającym poruszane zagadnienia prawne, wzbogaconym o aktualne orzecznictwo sądowe, jak i rozważania przedstawicieli doktryny. Zbiór prezentuje także kilkanaście kazusów autorskich obejmujących ciekawe i istotne problemy prawne. ...
  czytaj pełny opis »
 • BHP w szkole Obowiązki odpowiedzialność dokumentacja

  BHP w szkole Obowiązki odpowiedzialność dokumentacja

  Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części omówiono szczegółowo aspekty prawne nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty i dyrektora szkoły, kładąc szczególnie silny akcent na ewaluację zewnętrzną oraz wspomaganie, realizację podstaw programowych, analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, a także potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego. Druga część to propozycje gotowych ...
  czytaj pełny opis »
 • Egzamin komorniczy

  Egzamin komorniczy

  Egzamin komorniczy przeprowadzany jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości i polega na sprawdzeniu przygotowania osoby do niego przystępującej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu komornika sądowego. Egzamin składa się z części pisemnej. W opracowaniu przedstawiono tematy z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w latach 2011?2015 wraz z przykładowym rozwiązaniem. Rozwiązanie tematu egzaminacyjnego stanowi kompleksowe jego opracowanie pod względem ...
  czytaj pełny opis »
 • Gminne rady seniorów wykładnia przepisów i efekty ich stosowania

  Gminne rady seniorów wykładnia przepisów i efekty ich stosowania

  Książka w całościowy sposób odnosi się do problematyki gminnych rad seniorów - począwszy od przedstawienia genezy rozwiązań, przez analizę normatywną, a skończywszy na praktycznym aspekcie ich funkcjonowania w skali kraju. Omawia ona aspekty prawnofinansowe oraz funkcjonalne ich działania i odpowiada na pytania: - w jaki sposób utworzyć gminną radę seniorów, - jakie dokumenty są do tego niezbędne, - w jaki sposób taka rada funkcjonuje i kto może wchodzić w jej skład. Publikacja wzbogacona ...
  czytaj pełny opis »
 • Gospodarowanie majątkiem komunalnym

  Gospodarowanie majątkiem komunalnym

  Gospodarowanie majątkiem komunalnym ma priorytetowe znaczenie dla sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych nałożonych na poszczególne gminy. Decyzje podejmowane przez władze lokalne w tym zakresie powinny charakteryzować się przede wszystkim racjonalnością i efektywnością, jak również pragmatyzmem działań. Wielość i różnorodność decyzji majątkowych oraz wynikających z nich problemów sprawia, że należy ująć je w jeden logiczny system, który pozwoli na realizowanie długofalowej polityki ...
  czytaj pełny opis »