Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl


Webinarium: Zamknięcie roku 2018 - wybrane zagadnienia
Termin: 17 stycznia 2019 r., godz. 19:00-20:00
Prelegent: Gyongyver Takats


W programie m.in.:


  Sprawozdanie finansowe
 1. jakie wymogi formalne musi spełnić sprawozdawanie finansowe
 2. które jednostki muszą sporządzić sprawozdanie finansowe
 3. jakie kryteria musi spełnić jednostka, żeby być jednostką mikro lub małą
 4. kto sporządza sprawozdanie z działalności firmy
 5. co obejmuje oświadczenie na temat informacji niefinansowych
 6. kto podpisuje sprawozdanie finansowe oraz czy i kiedy może tego nie zrobić
 7. w jaki sposób sprawozdanie finansowe jest zatwierdzane.

  Inwentaryzacja
 1. metody i terminy
 2. zakres przeprowadzania inwentaryzacji
 3. wycena poszczególnych składników
 4. wpływ wyceny na wynik finansowy
 5. nierozliczone salda - skutki podatkowe
 6. rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych – skutki podatkowe
 7. odpowiedzialność materialna pracowników

  Wycena bilansowa - wybrane zagadnienia
 1. jakie składniki majątku mogą być klasyfikowane jako środki trwałe
  i wartości niematerialne i prawne
 2. czym są środki trwałe w budowie
 3. jak klasyfikować aktywa finansowe jednostki
 4. jak dokonywać rozliczeń międzyokresowych długoterminowych
 5. jak weryfikować poprawność kwalifikacji zapasów
 6. na jakie cale należy tworzyć w jednostce rezerwy
 7. w jaki sposób ustalać bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 8. jak należy traktować w bilansie oraz rachunku zysków
  i strat zobowiązania warunkowe.
Szczegóły organizacyjne
Webinaria rozpoczną się o godz. 19:00 i zakończą o godz. 20:00. Będzie złożone z dwóch części wykładowej i sesji pytań. Webinaria są przeznaczone do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie 17.01.2019, w godz. 19:00-20:00.
Osoby, które zapiszą się na webinarium, dzień przed otrzymują w osobnym mailu link do webinarium. W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań ,które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.
Aby uzyskać certyfikat uczestnictwa w webinarium, należy napisać na bok@infor.pl
Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

Zapisz się - wypełnij formularz »

Formularz zamówienia

Zamawiam uczestnictwo w webinarium
Zamknięcie roku 2018 - wybrane zagadnienia + gwarantowany certyfikat.
W cenie 99 zł netto.
Termin: 17 stycznia 2019 r., godz. 19:00-20:00

Dane zamawiającego (Podanie danych jest dobrowolne.):