sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok • INFORAKADEMIA - moduł szkoleniowy HR

  INFORAKADEMIA - moduł szkoleniowy HR  INFORAKADEMIA to największa na rynku baza specjalistycznej, codziennie aktualizowanej wiedzy opracowanej przez ekspertów praktyków, w formie wideoszkoleń, wideoporad, wideoinstrukcji i webinariów.


  czytaj pełny opis »
 • INFORAKADEMIA - moduł szkoleniowy KADRY

  INFORAKADEMIA - moduł szkoleniowy KADRY  INFORAKADEMIA to największa na rynku baza specjalistycznej, codziennie aktualizowanej wiedzy opracowanej przez ekspertów praktyków, w formie wideoszkoleń, wideoporad, wideoinstrukcji i webinariów.


  czytaj pełny opis »
 • Prawo pracy po zmianach od 1 stycznia 2020 r. (PDF)

  Prawo pracy po zmianach od 1 stycznia 2020 r. (PDF)
  nowość

  Publikacja kompleksowo omawia zmiany w przepisach regulujących tematykę zatrudnienia w 2020 r. Objaśnia m.in. problematykę rozliczania czasu pracy w tym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem ograniczeń handlu w niedzielę. Wyczerpująco wskazuje zmiany dotyczące wynagradzania pracowników, z uwzględnieniem aspektów podatkowych i ubezpieczeniowych płac. Wszystkie zagadnienia są praktycznie przedstawione i opatrzone licznymi przykładami, co pozwoli poznać i prawidłowo stosować zmienione przepisy.
  czytaj pełny opis »
 • Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2020 r. (PDF)

  Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2020 r. (PDF)
  nowość

  W publikacji kompleksowo omówiono kwestie związane z zatrudnianiem na podstawie umów cywilnoprawnych. Przystępnie objaśniono zasady: powierzenia pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, obejmowania ubezpieczeniami z tego tytułu, wynagradzania, ustalania świadczeń chorobowych. Całość wzbogacają praktyczne przykłady, wzory dokumentów, stanowiska urzędowe, orzecznictwo sądowe, często przytaczana podstawa prawna.
  czytaj pełny opis »
 • Pracodawca w kryzysie

  Pracodawca w kryzysie

  Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W książce omówiono także szczególne narzędzia kryzysowe, takie jak porozumienia kryzysowe zawierane z przedstawicielami załogi czy przestój wiążący się z dostępem do finansowania ze środków publicznych. Opracowanie zawiera także pierwsze omówienie specustawy gospodarczej - tzw. tarczy ...
  czytaj pełny opis »
 • Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja (PDF)

  Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja (PDF)
  nowość

  Publikacja zawiera komplet informacji dotyczących rozliczania czasu pracy w 2020 r., w tym przykładowe harmonogramy czasu pracy. Ułatwi pracodawcom planowanie pracy i ustalanie rozkładów czasu pracy na 2020 r. Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach. Całość jest wzbogacona orzecznictwem z zakresu czasu pracy.
  czytaj pełny opis »
 • Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania (PDF)

  Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania (PDF)
  nowość

  W książce przedstawione są aktualne, obowiązujące w 2020 r. zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szczególną uwagę poświęcono zmianom, które zostały wprowadzone w ciągu 2019 r. Od 4 maja 2019 r. obowiązują bowiem zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej, które dostosowały zasady jej prowadzenia do przepisów RODO. Natomiast od 7 września 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące wydawania i sporządzania świadectwa pracy.
  czytaj pełny opis »
 • Uprawnienia rodziców w pracy (PDF)

  Uprawnienia rodziców w pracy (PDF)
  nowość

  Książka w prosty i przejrzysty sposób przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać zarówno rodzice, jak i inni członkowie rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Wyjaśnia, kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu oraz kiedy rodzice są chronieni przed rozwiązaniem umowy o pracę.
  czytaj pełny opis »
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników (PDF)

  Zatrudnianie i zwalnianie pracowników (PDF)
  nowość

  Kompleksowe opracowanie, które przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Szczególną uwagę zwrócono w nim na zmiany w zatrudnianiu pracowników wprowadzone w 2019 r. w zakresie danych osobowych. Dzięki publikacji pracodawcy dowiedzą się również, jak rozwiązać umowę o pracę, żeby nie narazić się na roszczenia pracowników. Książka zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów oraz zestawienia tabelaryczne.
  czytaj pełny opis »
 • ZFŚS 2020. Komentarz (PDF)

  ZFŚS 2020. Komentarz (PDF)
  nowość

  Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. nową wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.
  czytaj pełny opis »
 • Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania

  Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania

  W książce przedstawione są aktualne, obowiązujące w 2020 r. zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szczególną uwagę poświęcono zmianom, które zostały wprowadzone w ciągu 2019 r. Od 4 maja 2019 r. obowiązują bowiem zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej, które dostosowały zasady jej prowadzenia do przepisów RODO. Natomiast od 7 września 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące wydawania i sporządzania świadectwa pracy.
  czytaj pełny opis »
 • KORONAWIRUS. Prawa i obowiązki pracodawcy (PDF)

  KORONAWIRUS. Prawa i obowiązki pracodawcy (PDF)
  nowość

  8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa.
  czytaj pełny opis »
 • Czas pracy 2020 - PREMIUM

  Czas pracy 2020 - PREMIUM

  Publikacja zawiera komplet informacji dotyczących rozliczania czasu pracy w 2020 r., w tym przykładowe harmonogramy czasu pracy. Ułatwi pracodawcom planowanie pracy i ustalanie rozkładów czasu pracy na 2020 r. Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach. Całość jest wzbogacona orzecznictwem z zakresu czasu pracy.
  czytaj pełny opis »
 • Kodeks pracy 2020 – PREMIUM

  Kodeks pracy 2020 – PREMIUM

  Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie prawa pracy dotyczące nowych zasad postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.
  czytaj pełny opis »
 • Instrukcje księgowego. 74 praktyczne procedury z serwisem internetowym

  Instrukcje księgowego. 74 praktyczne procedury z serwisem internetowym
  nowość

  Książka zawiera zestaw 74 praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Publikacja jest powiązana ze specjalnym, aktualizowanym serwisem internetowym. Wszystkie instrukcje i powiązane z nimi materiały są aktualne. Każdą instrukcję opracowano w taki sposób, aby ujętą w niej procedurę objaśnić przystępnie i kompleksowo.
  czytaj pełny opis »
 • Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami (PDF)

  Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami (PDF)

  Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie prawa pracy dotyczące nowych zasad postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.
  czytaj pełny opis »
 • ZFŚS 2020. Komentarz

  ZFŚS 2020. Komentarz

  Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. nową wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.
  czytaj pełny opis »
 • Kodeks pracy 2020

  Kodeks pracy 2020

  Aktualna i poręczna publikacja przedstawiająca zmiany w zakresie prawa pracy. Zawiera aktualną treść przepisów Kodeksu pracy oraz komentarz ekspertów, którzy przystępnie wyjaśniają konsekwencje zmian w regulacjach prawnych. W książce omówione zostały m.in. nowe zasady postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r., a także zagadnienia związane z budowaniem relacji ze związkami zawodowymi i z wdrażaniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK).
  czytaj pełny opis »
 • Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja

  Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja

  Publikacja zawiera komplet informacji dotyczących rozliczania czasu pracy w 2020 r., w tym przykładowe harmonogramy czasu pracy. Ułatwi pracodawcom planowanie pracy i ustalanie rozkładów czasu pracy na 2020 r. Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach. Całość jest wzbogacona orzecznictwem z zakresu czasu pracy.
  czytaj pełny opis »
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców

  Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców

  Kompleksowe opracowanie, które przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Szczególną uwagę zwrócono w nim na zmiany w zatrudnianiu pracowników wprowadzone w 2019 r. w zakresie danych osobowych. Dzięki publikacji pracodawcy dowiedzą się również, jak rozwiązać umowę o pracę, żeby nie narazić się na roszczenia pracowników. Książka zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów oraz zestawienia tabelaryczne.
  czytaj pełny opis »