sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok

 • Gazeta Samorządu i Administracji - wydanie cyfrowe (eGSiA)

  Gazeta Samorządu i Administracji - wydanie cyfrowe (eGSiA)

  W 2020 roku na łamach wydania cyfrowego Gazety Samorządu i Administracji omówimy m.in. tematy:

  - Obowiązki i zadania organów samorządu w związane z przepisami o epidemii COVID-19

  - Tarcza antykryzysowa dla samorządów

  - Finanse samorządowe w dobie koronawirusa 


  czytaj pełny opis »
 • Rachunkowość Budżetowa - wydanie cyfrowe (eRB)

  Rachunkowość Budżetowa - wydanie cyfrowe (eRB)

  W II kwartale 2020 roku na łamach wydania cyfrowegoRachunkowości Budżetowej m.in.:

  - Zasady wynagradzania nauczycieli za czas zamknięcia placówek oświatowych

  - Wynagrodzenie przestojowe

  - Rezygnacja z wynajmu sali - pod kątem podatkowym i rachunkowym

  - MPP w ewidencji księgowej


  czytaj pełny opis »
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej - wydanie cyfrowe (ePRB)

  Poradnik Rachunkowości Budżetowej - wydanie cyfrowe (ePRB)

  W II kwartale 2020 r. w wydaniu cyfrowym PORADNIKU Rachunkowości budżetowej omówimy m.in. tematy:

   - Należności cywilnoprawne w jsfp cz. II

  - Uproszczenia w prowadzeniu rachunkowości w jednostkach sektora publicznego

  - Prawa i obowiązki głównych księgowych, pracowników księgowości w jsfp


  czytaj pełny opis »
 • INFORLEX Administracja

  INFORLEX Administracja

  Kompleksowa baza wiedzy adresowana do specjalistów w urzędach oraz osób stosujących na co dzień przepisy w jednostkach sektora finansów publicznych. Zawiera, m.in.: specjalistyczny blok TARCZA ANTYKRYZYSOWA, Dziennik Gazetę Prawną, czasopisma INFOR, wideoszkolenia a także ujednolicone akty prawne, praktyczną bazę porad urzędowych, profesjonalne doradztwo ekspertów oraz zaawansowane narzędzia i funkcjonal


  czytaj pełny opis »
 • VAT w gminach (PDF)

  VAT w gminach (PDF)

  Publikacja szczegółowo przedstawia specyfikę gmin jako podatników VAT. Przybliża zasady odliczania VAT, w tym ustalania preproporcji i dokonywania korekty VAT odliczanego. Odwołuje się do najnowszego orzecznictwa sądowego oraz interpretacji indywidualnych wydawanych w sprawach gmin. Przybliża zasady stosowania podzielonej płatności i JPK_VAT. Porusza tematykę opodatkowania dotacji, pomocy społecznej, wywozu odpadów i parkowania na drogach publicznych.


  czytaj pełny opis »
 • Klasyfikacja budżetowa 2020

  Klasyfikacja budżetowa 2020

  Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji budżetowej. Obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jest niezbędną pomocą dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finanso


  czytaj pełny opis »
 • Klasyfikacja budżetowa 2020 (PDF)

  Klasyfikacja budżetowa 2020 (PDF)

  Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji budżetowej. Obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jest niezbędną pomocą dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finanso


  czytaj pełny opis »
 • Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

  Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy
  polecamy

  Jedyny na rynku aktualny komentarz do ustawy o pomocy społecznej, który omawia przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania. Uwzględnia wszystkie zmiany w przepisach, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r. Przystępnie omawia m.in. zasady i instytucje pomocy społecznej, podział zadań w tym zakresie między administrację rządową oraz samorządową, jak również formy i tryb udzielanej pomocy, w tym kryteria przyznawania świadczeń.


  czytaj pełny opis »
 • Podatki i opłaty lokalne. Podatek leśny. Podatek rolny. Komentarz

  Podatki i opłaty lokalne. Podatek leśny. Podatek rolny. Komentarz

  Publikacja jest najaktualniejszym na rynku komentarzem do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Uwzględnia najnowsze zmiany, które weszły w życie w drugiej połowie 2019 r. Zawiera obszerne i dogłębne objaśnienia do każdego przepisu tych ustaw, wzbogacone o stanowisko doktryny oraz wieloletnie orzecznictwo NSA i WSA. Praktyczne przykłady pomagają odnieść poszczególne regulacje do konkretnych stanów faktycznych.


  czytaj pełny opis »
 • Wideoszkolenie: Nowe rozwiązania w zakresie dochodów gmin i powiatów w dobie COVID-19

  Wideoszkolenie: Nowe rozwiązania w zakresie dochodów gmin i powiatów w dobie COVID-19

  Praktyczne szkolenie dla pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodami podatkowymi, publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi na rzecz gminy, powiatu i województwa. Szkolenie prowadzi Hanna Kmieciak, ekspert INFORAKADEMII, specjalista w zakresie dochodów JST.


  czytaj pełny opis »
 • Gazeta Samorządu i Administracji – prenumerata (miesięcznik)

  Gazeta Samorządu i Administracji – prenumerata (miesięcznik)

  W 2020 roku na łamach Gazety Samorządu i Administracji omówimy m.in. tematy:
  - Odpady – uchwały, regulaminy, dokumentacja
  - Zamówienia publiczne – przygotowanie do zmian – nowa ustawa
  - Gospodarka nieruchomościami – zmiany w prawie budowlanym
  - Finansowanie – zadania własne i zlecone
  - Ustrój samorządu – ramy prawne, możliwości, perspektywy.


  czytaj pełny opis »
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej – prenumerata (miesięcznik)

  Poradnik Rachunkowości Budżetowej – prenumerata (miesięcznik)

  W II kwartale 2020 r. w PORADNIKU Rachunkowości budżetowej omówimy m.in. tematy:

   - Należności cywilnoprawne w jsfp cz. II

  - Uproszczenia w prowadzeniu rachunkowości w jednostkach sektora publicznego

  - Prawa i obowiązki głównych księgowych, pracowników księgowości w jsfp


  czytaj pełny opis »
 • Zmiany w zatrudnieniu pracowników administracji rządowej i samorządowej wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 (PDF)

  Zmiany w zatrudnieniu pracowników administracji rządowej i samorządowej wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 (PDF)

  Publikacja w sposób praktyczny przedstawia wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 od 18 kwietnia 2020 r. zasady ograniczania zatrudnienia w administracji rządowej i urzędach wojewódzkich. Ponadto opisuje warunki przenoszenia pracowników samorządowych na inne stanowiska pracy w okresie epidemii koronawirusa. E-book zawiera przydatne wzory dokumentów (porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego, informacje o zastosowaniu mniej korzystanych warunków zatru


  czytaj pełny opis »
 • Rachunkowość Budżetowa – prenumerata (dwutygodnik)

  Rachunkowość Budżetowa – prenumerata (dwutygodnik)

  W II kwartale w RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ znajdą się m.in takie tematy jak:

  - Zasady wynagradzania nauczycieli za czas zamknięcia placówek oświatowych

  - Wynagrodzenie przestojowe

  - Rezygnacja z wynajmu sali - pod kątem podatkowym i rachunkowym

  - MPP w ewidencji księgowej


  czytaj pełny opis »
 • Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki w ramach projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) „Zdalna szkoła” (PDF)

  Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki w ramach projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) „Zdalna szkoła” (PDF)
  polecamy

  Program „Zdalna szkoła” – od złożenia wniosku do jego rozliczenia.
  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie projektu Centrum Projektów Polski Cyfrowej „Zdalna szkoła” w zakresie zakupu sprzętu komputerowego do zdalnej nauki. Autorka szczegółowo opisuje cały proces związany z projektem, począwszy od złożenia wniosku aż do momentu rozliczenia środków.


  czytaj pełny opis »
 • Finanse publiczne. Sprawozdania Klasyfikacja (PDF)

  Finanse publiczne. Sprawozdania Klasyfikacja (PDF)

  Praktyczny poradnik wskazujący, jak przepisy tzw. tarczy antykryzysowej zmieniły rozwiązania w zakresie finansów samorządów, rachunkowości budżetowej oraz sprawozdawczości. Nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 31 marca 2020 r. wprowadzono rozwiązania prawne, które umożliwiają zastosowanie szerszego spektrum instrumentów mających bezpośrednie odniesienie do finansów jednostek samorządu terytor


  czytaj pełny opis »
 • Monitor Prawa Ochrony Środowiska 4/2020 (PDF)

  Monitor Prawa Ochrony Środowiska 4/2020 (PDF)
  polecamy

  „Monitor Prawa Ochrony Środowiska” koncentruje się na tematyce zmian w szeroko pojmowanym prawie ochrony środowiska. Porusza aktualne problemy, z jakimi mierzą się jednostki samorządowe i spółki komunalne wdrażając procedury wynikające z reform przepisów. Eksperci komentują nowe regulacje mające na celu realizację programów związanych z ochroną środowiska. Czasopismo zawiera aktualności dotyczące zmian, temat numeru kompleksowo omawiający najbardziej palące w danym czasie zagadnienie oraz ...
  czytaj pełny opis »
 • Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości Nr 3/2020 (PDF)

  Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości Nr 3/2020 (PDF)
  polecamy

  „Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości” jest czasopismem poruszającym aktualne problemy rynku budowlanego i nieruchomości oraz zagadnienia polityki przestrzennej. Na łamach miesięcznika eksperci komentują uchwalone nowelizacje oraz planowane zmiany przepisów regulujące prawo budowlane, gospodarkę nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne. Radzą jak wprowadzone zmiany i obowiązujące przepisy stosować w praktyce.
  czytaj pełny opis »
 • Monitor Prawa Ochrony Środowiska 3/2020 (PDF)

  Monitor Prawa Ochrony Środowiska 3/2020 (PDF)

  „Monitor Prawa Ochrony Środowiska” koncentruje się na tematyce zmian w szeroko pojmowanym prawie ochrony środowiska. Porusza aktualne problemy, z jakimi mierzą się jednostki samorządowe i spółki komunalne wdrażając procedury wynikające z reform przepisów. Eksperci komentują nowe regulacje mające na celu realizację programów związanych z ochroną środowiska. Czasopismo zawiera aktualności dotyczące zmian, temat numeru kompleksowo omawiający najbardziej palące w danym czasie zagadnienie oraz ...
  czytaj pełny opis »
 • Monitor Prawa Zamówień Publicznych Nr 3/2020 (PDF)

  Monitor Prawa Zamówień Publicznych Nr 3/2020 (PDF)

  „Monitor Prawa Zamówień Publicznych” – miesięcznik zawierający praktyczne porady i artykuły omawiające zagadnienia związane z problematyką udzielania zamówień publicznych. Eksperci Monitora wyjaśniają zawiłości ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz licznych regulacji okołozamówieniowych. Poruszamy zarówno tematykę bieżących zmian prawa, jak i występujących w praktyce wątpliwości w stosowaniu procedury zamówieniowej.
  czytaj pełny opis »