Rozliczenia bezgotówkowe w jednostce sektora finansów publicznych (PDF)

http://sklep.infor.pl/rozliczenia-bezgotowkowe-w-jednostce-sektora-finansow-publicznych-pdf--wersja-elektroniczna-.html

Rozliczenia bezgotówkowe w jednostce sektora finansów publicznych (PDF)

Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
6
Data wydania:
2017
Format:
PDF
ISBN:
978-83-65887-87
Bezemisyjna
8,45 zł

Opis publikacji

Z początkiem kwietnia 2017 r. został uruchomiony „Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej” realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową.

Program ten jest skierowany do urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych.
Wprowadza możliwość bezgotówkowego dokonywania opłat za czynności administracyjne z wykorzystaniem terminali płatniczych POS i usługi WebPOS Paybynet (płatność mobilna, tj. płatność telefonem). W urządzenia te urzędy będą wyposażone bezkosztowo.
Docelowo program ma objąć wszystkie urzędy w Polsce. Planuje się również wdrożenie do programu Policji i udostępnienia możliwości opłacania mandatów w terminalach POS.

W publikacji omówiono m.in.:
  • regulacje prawne dotyczące obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,
  • kartę płatniczą jako instrument płatniczy,
  • ewidencję księgową operacji bezgotówkowych w księgach rachunkowych jednostki.
Publikacja skierowana jest do służb księgowo-finansowych jednostek sektora finansów publicznych.