Działalność spółek z o.o. w uchwałach wspólników. Wzory i praktyczne wyjaśnienia

http://sklep.infor.pl/dzialalnosc-spolek-z-o-o--w-uchwalach-wspolnikow--wzory-i-praktyczne-wyjasnienia.html

Działalność spółek z o.o. w uchwałach wspólników. Wzory i praktyczne wyjaśnienia

Autor:
Adam Sroga
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
330
Data wydania:
2018
ISBN:
978-83-8137-375
55,30 zł

Opis publikacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje decyzje przez swoje organy: zarząd, zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Kto jednak konkretnie podejmuje decyzje i w jakiej formie? Przystępnie i kompleksowo wyjaśnia tę kwestię niniejsza publikacja.

Najważniejsze kompetencje w spółce są przypisane zgromadzeniu wspólników. To ono decyduje, w jaki sposób podzielić wypracowany zysk lub pokryć straty, wybiera lub odwołuje członków organów spółki oraz wyraża zgodę na podjęcie działań w newralgicznych dla spółki kwestiach. Decyzje w tych i licznych innych sprawach wspólnicy podejmują w formie uchwał. Kompetencje uchwałodawcze przysługują w określonych sprawach także zarządowi – jako organowi reprezentującemu i prowadzącemu sprawy spółki, a także radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej, co zostało omówione w dalszych działach publikacji.

Podjęcie uchwały w spółce z o.o. może się wiązać z licznymi dylematami. Czy uchwała może zostać podjęta na formalnie zwołanym zgromadzeniu wspólników, czy też w formie kurendy lub głosowania pisemnego? A może wymogi jej podjęcia są jeszcze bardziej sformalizowane, tj. przed notariuszem? W jaki sposób sformułować uchwałę? Kiedy uchwały należy zgłosić do sądu rejestrowego, jakie wiążą się z tym koszty i jak wypełnić formularz do sądu?

Odpowiedzi na te i inne pytania udziela praktyczne omówienie, w którym każdy rodzaj uchwały został odrębnie zaprezentowany wraz z wzorem oraz – jeśli jest to wymagane – z przykładowo wypełnionym formularzem KRS.

Uchwały wspólników zostały podzielone na odpowiednie kategorie, dzięki czemu łatwo odnaleźć potrzebne informacje. Najpierw omówione są ogólne zasady podejmowania uchwał, a następnie uchwały podejmowane na etapie tworzenia spółki, uchwały dotyczące uprawnień i obowiązków w spółce, uchwały stanowiące wykonywanie uprawnień wobec organów spółki, w tym uprawnień nadzorczych, uchwały związane z szeroko pojętym funkcjonowaniem spółki, zmianą umowy spółki, rozwiązaniem i likwidacją spółki, w końcu uchwały dotyczące łączenia i podziału spółek.

Książka ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami ponad 80 dokumentów. Są to m.in. wzory uchwał w sprawach:

  • powołania pełnomocnika;
  • podwyższenia kapitału zakładowego;
  • podziału zysku;
  • powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w sporze z jej zarządem;
  • wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.

Aktywne wersje wszystkich wzorów, ponad 85 są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do publikacji.

 

Adam Sroga – radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Autor wielu artykułów z tych dziedzin, m.in. na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” i dwumiesięcznika „Radca Prawny”.

 

Zalety publikacji:

Publikacja jest praktycznym katalogiem uchwał podejmowanych w spółce z o.o. przez wspólników, zarząd i radę nadzorczą. Zawiera niezbędne objaśnienia i wskazówki dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki z o.o., wspólników tych spółek, członków ich zarządów i rad nadzorczych. Jest też nieocenioną pomocą zarówno dla wspólników samodzielnie prowadzących sprawy spółki, jak i dla pracowników biur obsługi zarządu w spółkach z o.o.

Zainteresuje też biegłych rewidentów oraz właścicieli i pracowników biur rachunkowych świadczących usługi spółkom z o.o.

Dodatkowym atutem publikacji jest serwis elektroniczny z aktywnymi wzorami ponad 80 dokumentów.