Działalność gospodarcza. Nowe zasady prowadzenia

http://sklep.infor.pl/dzialalnosc-gospodarcza--nowe-zasady-prowadzenia.html

Działalność gospodarcza. Nowe zasady prowadzenia

Autor:
Opracowanie - zespół Kancelarii Chałas i Wspólnicy
Wydawca:
Infor Biznes Sp. z o.o.
Liczba stron:
114
Data wydania:
2018
EAN:
9788365986450
79,00 zł

Opis publikacji

Praktyczny przewodnik dotyczący form prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniający najnowsze zmiany legislacyjne związane z uchwaleniem pakietu następujących aktów prawnych.

  1. ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk sejmowy numer 2051),
  2. ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk sejmowy numer 2052),
  3. ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
    i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
    (druk sejmowy numer 2053),
  4. ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy numer 2054),
  5. przepisów wprowadzających ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu Konstytucji biznesu (druk sejmowy numer 2055).

Nasza publikacja pomoże Państwu wybrać najbardziej adekwatną formę działalności gospodarczej z uwzględnieniem zarówno rozmiaru planowanej działalności, jak i obywatelstwa podmiotu, który będzie ją prowadził, a następnie poprowadzi przez czynności związane z założeniem własnej firmy oraz jej rejestracją.

Specjalnie dla Państwa opisaliśmy formalności, których można dokonać, nie wychodząc z biura – posługując się wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź za pośrednictwem platformy ePUAP.

W związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców niniejsza publikacja – poza charakterystyką jego kompetencji – zawiera wzory pism, które mogą Państwu okazać się pomocne w sprawach, w których można się do niego zwrócić.