Podatki i opłaty lokalne. Podatek leśny. Podatek rolny. Komentarz

http://sklep.infor.pl/podatki-i-oplaty-lokalne--podatek-lesny--podatek-rolny--komentarz.html

Podatki i opłaty lokalne. Podatek leśny. Podatek rolny. Komentarz

Autor:
Paweł Banasik
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
452
Data wydania:
2018
EAN:
9788381374620
113,40 zł

Opis publikacji

Publikacja jest najbardziej aktualnym na rynku i praktycznym komentarzem do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie w 2019 r.

Autor w przystępny sposób przedstawia najważniejsze problemy związane z podatkami i opłatami lokalnymi oraz podatkiem rolnym i leśnym. Opiera się przy tym na bogatym orzecznictwie sądów administracyjnych, poglądach doktryny, a także stanowiskach organów podatkowych, w tym Ministerstwa Finansów. Tam, gdzie jest to konieczne, pojawia się również polemika z prezentowanymi poglądami, która wynika z praktycznych doświadczeń Autora.

Komentarz kompleksowo objaśnia m.in.:

  • przedmioty opodatkowania tymi podatkami,
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • obowiązki podatników,
  • stawki podatkowe,
  • zwolnienia i ulgi w podatkach i opłatach lokalnych oraz w podatku rolnym i podatku leśnym.

Omówienie skupia się na praktycznych aspektach dotyczących podatków i opłat lokalnych, dając podatnikom dodatkowe narzędzie przy obliczaniu i deklarowaniu poszczególnych podatków i opłat lokalnych. Wskazuje na różnice w powstaniu obowiązku podatkowego dla osób fizycznych i dla osób prawnych czy jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Praktyczne przykłady przedstawione w komentarzu pozwalają Czytelnikom na prawidłowe zrozumienie istoty i zakresu opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników urzędów gminnych i miejskich w wydziałach finansowych i budżetowych, skarbników gmin, jak również dla doradców podatkowych i rzeczoznawców specjalizujących się w wycenie nieruchomości. Z zawartych w niej informacji skorzystają także płatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego: przedsiębiorcy, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

O autorze :

Paweł Banasik – doradca podatkowy specjalizujący się w podatkach lokalnych, współredaktor „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego”. Współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2014–2015 był ekspertem Zespołu ds. Podatków Lokalnych Rady Konsultacyjnej przy MF, obecnie jest ekspertem Konfederacji Lewiatan. Kilkakrotnie był laureatem rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii „Najlepszy Doradca Podatkowy w zakresie podatków lokalnych”. W 2019 r. zdobył zwycięski tytuł lidera w rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii Najlepszy Ekspert w Podatku od Nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym książek poświęconych prawu podatkowemu.