Dokumentacja kadrowa. Prowadzenie i przechowywanie po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

http://sklep.infor.pl/dokumentacja-kadrowa-prowadzenie-i-przechowywanie-po-zmianach-od-1-stycznia-2019-r-.html

Dokumentacja kadrowa. Prowadzenie i przechowywanie po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Autor:
praca zbiorowa
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
210
Data wydania:
2018
EAN:
9788381374675

Opis publikacji

WAŻNE – SUPLEMENT AKTUALIZUJĄCY!

Pobierz tutaj : link

Suplement zawiera informacje o zmianach przepisów uchwalonych po wydaniu publikacji „Dokumentacja kadrowa. Prowadzenie i przechowywanie po zmianach od 1 stycznia 2019 r.”. Zmiany te dotyczą m.in.:

 • ochrony danych osobowych,
 • wynagrodzenia pracowników młodocianych,
 • wysokości odpisu na zfśs,
 • informacji o danych osobowych w regulaminie zfśs,
 • kwestionariuszy osobowych,
 • świadectwa pracy.

W książce omówiono rewolucyjne zmiany, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Z publikacji można się m.in. dowiedzieć:

 • jak prowadzić dokumentację w formie elektronicznej,
 • jakie są nowe okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych,
 • jak prowadzić akta osobowe na nowych zasadach.

Opracowanie uwzględnia obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej zawarte w nowym rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej.

W publikacji zostały omówione kwestie związane z nowymi obowiązkami płatników składek, wynikającymi ze skrócenia okresów przechowywania dokumentacji kadrowej. Przystępnie wyjaśnione zostały procedury, zgodnie z którymi pracodawca – płatnik składek – powinien postępować, aby mieć prawo do skróconego okresu przechowywania akt osób zatrudnionych po 1998 r. Omówiono także wszystkie najważniejsze zmiany w dokumentach ZUS związane ze skróceniem przechowywania akt, w tym nowe formularze, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. – ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS RPA.

Nowe formularze, a także nowe wersje druków dotychczas obowiązujących przedstawiono w instruktażowy sposób i z uwzględnieniem najnowszych wytycznych ZUS w tym zakresie.

Książka zawiera nowe wzory dokumentów pracowniczych przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Omówiono także dokumentowanie kwestii związanych z innymi aspektami zatrudnienia – m.in. zawieraniem umów o pracę, ewidencjonowaniem czasu pracy, odpowiedzialnością porządkową czy badaniami profilaktycznymi pracowników.

Książka ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami ponad 40 dokumentów. Są to m.in.:

 • wzór informacji o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • wzór regulaminu pracy;
 • wzór regulaminu wynagradzania;
 • wzór obwieszczenia w sprawie systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych.

Aktywne wersje wszystkich wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do książki.

Publikacja jest nieocenioną pomocą dla każdego pracodawcy oraz osoby odpowiedzialnej za sprawy kadrowe i pracownicze w firmie.