RODO dla samorządu i administracji. Zmiany od 4 maja 2019 roku

http://sklep.infor.pl/rodo-dla-samorzadu-i-administracji--wzory-dokumentow-z-objasnieniami-.html

RODO dla samorządu i administracji. Zmiany od 4 maja 2019 roku

Autor:
Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
150
Data wydania:
2019
EAN:
9788381375634
79,20 zł

Opis publikacji

Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane osobowe muszą stosować przepisy unijnego rozporządzenia RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo powinny wdrożyć najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych, które weszły z życie 4 maja 2019 r.

Zmiany dostosowujące przepisy krajowe do RODO dotyczą bardzo wielu dziedzin. W ustawach z zakresu administracji i postępowania podatkowego sprecyzowano, w jaki sposób obowiązek informacyjny wynikający z RODO ma być wykonywany przez organy podatkowe. Określono również specyficzny zakres upoważnienia do przetwarzania danych wrażliwych przez organy administracji publicznej. Prawidłowe stosowanie tych zasad wymaga przeglądu zadań i procedur pod kątem ich aktualizacji do nowych przepisów. Należy także dostosować dokumenty i druki dotyczące przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO.

Publikacja jest praktycznym kompendium ułatwiającym stosowanie w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji zasad ochrony danych osobowych wymaganych przez unijne rozporządzenie RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. W poradniku zostały opisane kluczowe zmiany wprowadzone przez RODO, obowiązki, jakie zostały nałożone na urzędy i organy samorządu, a także zasady nadzoru i sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów.

Książka została napisana przystępnym językiem. Zawiera liczne porady i objaśnienia. Najtrudniejsze zagadnienia są przedstawione na praktycznych przykładach i poparte wypracowanym już orzecznictwem sądów administracyjnych. Częścią publikacji jest pakiet wzorów dokumentów, pism i oświadczeń związany z wdrożeniem i stosowaniem nowych przepisów. Zestaw aktywnych druków do wykorzystania przez Czytelnika został załączony na nośniku pendrive, stanowiącym część publikacji.

 

ATUTY PUBLIKACJI:

Poradnik zawiera liczne porady i przykłady. Do publikacji dołączono zestaw 19 - stu wzorów pism, oświadczeń, zgód, regulaminów na pendrive.

Są to m.in. wzory:
  • dokument wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych
  • procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przez osoby zatrudnione przy ich przetwarzaniu
  • raport z naruszenia ochrony danych osobowych
  • sprawozdanie ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ich ochronie