Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – rozporządzenie po zmianach z komentarzem. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2022

https://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=013111N04/poradnik-rachunkowosci-budzetowej-4-22-sprawozdawczosc-w-zakresie-operacji-finansowych-rozporz-po-zmianach.html

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – rozporządzenie po zmianach z komentarzem. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2022

Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
96
Data wydania:
2022
EAN:
9788382681727
59,00 zł

Opis publikacji

Najważniejsza wprowadzona zmiana dotyczy formy przekazywania sprawozdań przez samorządowe jednostki budżetowe (w tym jednostki obsługujące) oraz samorządowe zakłady budżetowe. Począwszy od I kwartału 2022 r. jednostki te muszą przekazywać sprawozdania w postaci elektronicznej. Nie ma już, tak jak dotychczas, możliwości wyboru przez zarząd JST formy – papierowej lub elektronicznej. Jednostki te obowiązuje już tylko i wyłącznie postać elektroniczna.

Co się jeszcze zmieniło w zasadach sporządzania sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-ZN?

W Poradniku wskazano, jakie zmiany i nowości wprowadzono rozporządzeniem zmieniającym.

Przy każdym paragrafie znowelizowanego rozporządzenia zamieszczony jest komentarz autora wskazujący na najważniejsze zmiany oraz ich zastosowanie w praktyce. Ekspert wskazuje m.in.:

  • czy należy sporządzać oddzielne sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ i Rb-N dla jednostki i organu,
  • czy samorządowe CUW oraz jednostki obsługujące CUW mogą sporządzać jedno, łączne (jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy) lub zbiorcze (jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy i instytucja kultury) sprawozdania Rb-Z, Rb-N dla wszystkich jednostek objętych wspólną obsługą,
  • czy szkoły powinny składać sprawozdania Rb-UZ i Rb-ZN,
  • czy i kiedy można nie sporządzać sprawozdań Rb-Z, Rb-ZN i Rb-N oraz Rb-UZ negatywnych (zerowych),
  • w którym wierszu sprawozdania Rb-N należy ujmować tzw. środki pieniężne w drodze,
  • w którym wierszu gmina pokazuje należności niewymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
  • czy w sprawozdaniu Rb-N należy ujmować należności długoterminowe z konta 226 wynikające np. z opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • gdzie w sprawozdaniu Rb-N trzeba wykazać saldo Wn konta 240 „Pozostałe rozrachunki – rozrachunki z tytułu PPK”,
  • czy nadpłaconą składkę ZUS należy ująć w sprawozdaniu Rb-N,
  • co obejmuje kontrola formalna i kontrola merytoryczna sprawozdań,

jakie błędy popełniają jednostki w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych.

POLECAMY!

Zobacz inne Poradniki Rachunkowości Budżetowej w obniżonych cenach >>>

PRB 1 – Aktywa i Pasywa >>

PRB 2 – Kalendarz księgowego >>