Główny księgowy w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6/2020 (PDF)

https://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=013111P06/poradnik-rachunkowosci-budzetowej-nr-6-20-pdf-.html

Główny księgowy w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6/2020 (PDF)

Autor:
Izabela Motowilczuk
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
100
Data wydania:
2020
Format:
PDF
Bezemisyjna
39,50 zł

Opis publikacji

Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

 • na czym polega w praktyce wykonanie obowiązku zatrudnienia głównego księgowego w jednostkach i jakie są od niego wyjątki,
 • na podstawie jakich umów mogą być zatrudniani główni księgowi,
 • jakie wymagania powinni spełniać kandydaci na stanowiska głównych księgowych,
 • jakie obowiązki z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej kierownik jednostki może przekazać głównemu księgowemu,
 • jak skutecznie przekazać obowiązki głównemu księgowemu i pracownikom komórki księgowości,
 • w jaki sposób powinna być prawidłowo – krok po kroku – wykonywana wstępna kontrola operacji gospodarczych i finansowych, w tym także w przypadku utworzenia samorządowego CUW,
 • jaką pozycję zajmuje główny księgowy w strukturze organizacyjnej jednostki i jakie są tego konsekwencje dla wykonywania powierzonych mu obowiązków,
 • w jaki sposób należy zorganizować pracę księgowości pod nieobecność głównego księgowego.

Poza tym osobno zostały omówione szczególne uregulowania dotyczące skarbników JST.

W Poradniku umieszczono również wzory m.in.:

 • zakresów obowiązków głównych księgowych i skarbników JST w obszarach rachunkowości oraz gospodarki finansowej,
 • upoważnień imiennych dla pracowników jednostek do zastępowania głównych księgowych,
 • upoważnień imiennych do kontrasygnowania czynności prawnych w imieniu skarbnika JST.

Wszystkie zagadnienia omówione w Poradniku zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki (prawie 50). W Poradniku umieszczono również przydatne wzory, np. upoważnień.

 

Dopełnieniem Poradnika jest zestaw testów kontrolnych. Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie wykonywania obowiązków głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Testy są przeznaczone dla kierowników jednostek, głównych księgowych oraz pracowników komórek księgowości i kontroli. Formularze testowe służące do kontroli zostały podzielone na dwie części:

 • pierwsza dotyczy ogólnych zasad organizacji obsługi księgowej,
 • druga pozwala na ocenę prawidłowości wykonywania kontroli wstępnej operacji gospodarczych i finansowych przez głównego księgowego.