Trzynastka w pytaniach i odpowiedziach (PDF)

https://sklep.infor.pl/trzynastka-w-pytaniach-i-odpowiedziach-pdf-.html

Trzynastka w pytaniach i odpowiedziach (PDF)

Autor:
praca zbiorowa
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
75
Data wydania:
2021
Format:
PDF
EAN:
9788381379267
Bezemisyjna
29,90 zł

Opis publikacji

„Trzynastka w pytaniach i odpowiedziach” to publikacja skierowana do służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych i do wszystkich osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczane i wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Problemy rozstrzygnięte w poszczególnych poradach są ujęte w czterech głównych działach tematycznych.

W publikacji Czytelnik znajdzie wskazówki, jak rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące:

  • wpływu korzystania z uprawnień rodzicielskich na prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  • trzynastki dla nauczycieli,
  • ustalania okresu uprawniającego do trzynastki,
  • zasad wyliczenia wysokości trzynastki.

Rok 2020 był dla wszystkich rokiem wyjątkowym, ponieważ epidemia COVID-19 i związane z nią izolacje i kwarantanny pracowników spowodowały, że do pracodawców napłynęło mnóstwo zwolnień lekarskich, decyzji sanepidu o nałożeniu kwarantanny bądź izolacji. Wszystkie te okresy nieobecności pracowników mają wpływ na to, w jakim zakresie przysługuje pracownikowi prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W naszej publikacji szczegółowo omawiamy także tę tematykę.

Rozwój epidemii COVID-19 oraz konieczność izolacji spowodowały, że również w jednostkach sektora finansów publicznych w większym stopniu występowały praca zdalna oraz stan gotowości do wykonywania pracy. W publikacji omawiamy zasady obliczania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, którzy faktycznie nie świadczyli pracy, ale cały czas przebywali w stanie gotowości do wykonywania pracy.

„Trzynastka w pytaniach i odpowiedziach” to 38 porad – odpowiedzi na pytania naszych Czytelników. Omówiono w nich zasady naliczania oraz wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Autorzy porad to praktycy, eksperci z zakresu przepisów ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Dodatkowym atutem publikacji jest zamieszczone w niej stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 15 lutego 2021 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek sfery budżetowej.

Publikacja stanowi idealną pomoc dla wszystkich osób, które stanęły obecnie przed niełatwym zadaniem prawidłowego naliczenia, a następnie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.