Urlopy wypoczynkowe – udzielanie i rozliczanie w dobie COVID-19 (PDF)

https://sklep.infor.pl/urlopy-wypoczynkowe-udzielanie-i-rozliczanie-w-dobie-covid-19-pdf-.html

Urlopy wypoczynkowe – udzielanie i rozliczanie w dobie COVID-19 (PDF)

Autor:
Mariusz Pigulski
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
32
Data wydania:
2021
Format:
PDF
EAN:
9788381379823
Bezemisyjna
19,92 zł

Opis publikacji

Urlop wypoczynkowy to przywilej przysługujący tylko pracownikom. Żadne powszechnie obowiązujące przepisy nie gwarantują prawa do niego osobom świadczącym pracę na innej podstawie właściwej dla pracowników (np.  zleceniobiorcom).

Pracownik nie może zrzec się przysługującego mu urlopu wypoczynkowego ani przekazać go innej osobie. W niniejszej publikacji szczegółowo omówiono m.in. zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego, ustalania jego wymiaru, obliczania urlopu proporcjonalnego, planowania, przerwania i odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego, a także finansowego rekompensowania wypoczynku.

Zwrócono też uwagę na szczególne uregulowania związane z kierowaniem pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy w czasie epidemii COVID-19 na podstawie tzw. ustawy covidowej. Ponadto scharakteryzowano zasady udzielania urlopów o specjalnym charakterze i dla pracowników z wybranych branż. Publikację wzbogacają w tym zakresie liczne przykłady, stanowiska urzędowe i orzecznictwo sądowe. Na uwagę zasługuje też prosty i przystępny język tego opracowania.