INFORLEX Pracownicze Plany Kapitałowe

https://sklep.infor.pl/inforlex-pracownicze-plany-kapitalowe-online.html

INFORLEX Pracownicze Plany Kapitałowe

Wydawca:
Infor PL S.A.
Dostęp na 12 miesięcy
249,00 zł

Opis publikacji

Ustawa o PPK wprowadza nową formę oszczędzania na emeryturę. Zmiana przepisów wiąże się nałożeniem na pracodawców  wielu nowych obowiązków, których podstawowym będzie obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zgodnie z określoną w ustawie procedurą.

Pracownicze plany kapitałowe będą wprowadzane  etapami. Najwcześniej, bo już 1 lipca 2019 r., mają przystąpić do nich najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w 2021 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych. Do zmian warto jednak przygotować się już teraz korzystając z serwisu „Pracownicze Plany Kapitałowe”

Z serwisu „Pracownicze Plany Kapitałowe” dowiesz się m.in.:

  • jakie skutki finansowe dla przedsiębiorstw i dla osób zatrudnionych wiążą się z wprowadzanymi zmianami
  • w jakich sytuacjach przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do utworzenia PPK
  • jakie sankcje będą grozić pracodawcom za nieutworzenie PPK w sytuacji, gdy byli do tego zobowiązani

Dodatkowe atuty serwisu:

Aktualności – dodawane na bieżąco informacje o zmianach prawa oraz nowych interpretacjach przepisów

Porady i artykuły – omawiające zmiany oraz zasady wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych m.in. obowiązki, terminy oraz procedury, jakie pracodawca musi spełnić, by nie narazić się na sankcje  

Formularze – praktyczne wzory dokumentów gotowe do wypełnienia

Procedury i instrukcje –  procedury w formule „krok po kroku” m.in. zawierania umowy o zarządzanie PPK pomiędzy pracodawcą a uprawnioną instytucją finansową, przystępowania do programu przez osoby zatrudnione, rezygnacji z uczestnictwa w PPK, rozliczania i opłacania składek z tego tytułu

Przepisy – wybrane ustawy i rozporządzenia dotyczące pracowniczych planów kapitałowych

Wyjaśnienia urzędowe – interpretacje oraz komunikaty wyjaśniające jak stosować nowe przepisy

Wideo – wideoszkolenia i wideoporady przygotowane przez uznanych ekspertów praktyków

Książka w formie elektronicznej „Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców”