Zgłaszanie umów o dzieło w ZUS od 1 stycznia 2021 r. – praktyczne wskazówki (PDF)

https://sklep.infor.pl/zglaszanie-umow-o-dzielo-w-zus-od-1-stycznia-2021-r-praktyczne-wskazowki-pdf-.html

Zgłaszanie umów o dzieło w ZUS od 1 stycznia 2021 r. – praktyczne wskazówki (PDF)

Autor:
dr Aneta Olędzka
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
13
Data wydania:
2021
Format:
PDF
EAN:
9788381379175
Bezemisyjna
14,90 zł

Opis publikacji

Publikacja omawia zasady realizowania nowego obowiązku – zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

Omówiono w niej najważniejsze grupy podmiotów objętych nowym obowiązkiem od 1 stycznia 2021 r. (płatnicy składek, osoby fizyczne zawierające umowy o dzieło), a także grupy podmiotów które – w określonych warunkach – są z tego obowiązku wyłączone.

Autorka klasyfikuje także umowy o dzieło pod kątem uwzględniania ich (lub nieuwzględniania) w raportowaniu do ZUS.

Przystępnie omówiono nowy formularz, służący zgłaszaniu umów o dzieło – tj. formularz RUD. Wskazano, w jakiej formie należy przekazać go do ZUS. Omówione zostały także najważniejsze zasady jego wypełniania i ewentualnej korekty, z uwzględnieniem aktualnych wytycznych ZUS w tym zakresie.