Świadczenia z pomocy społecznej. Postępowanie administracyjne

https://sklep.infor.pl/przyznawanie-swiadczen-z-pomocy-spolecznej--procedura-administracyjna-z-wzorami-decyzji-i-pism.html

Świadczenia z pomocy społecznej. Postępowanie administracyjne

Autor:
Małgorzata Szrajda
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
170
Data wydania:
2018
ISBN:
978-83-65947-80
33,00 zł

Opis publikacji

Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjnej istotne z punktu widzenia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Autorka – główny specjalista ds. legislacji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zwraca uwagę na nowe rozwiązania prawne zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego, jak również wskazuje na pewne odmienności i przepisy szczegółowe, różniące postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej od procedury uregulowanej w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Poszczególne instytucje procedury administracyjnej zostały zwięźle omówione w kontekście specyfiki udzielania świadczeń pomocy społecznej. Opracowanie w praktyczny sposób wyjaśnia, jak właściwie zastosować odpowiednie przepisy w takim postępowaniu.

Książka została ponadto wzbogacona wieloma wzorami decyzji, jakie stosują organy administracji samorządowej. Zawarto w niej m.in. wzory:

  •  wezwania do uzupełnienia braków podania;
  •  wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość;
  •  zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu;
  •  informacji o niezałatwieniu sprawy w terminie;
  •  decyzji odmawiającej przyznania zasiłku stałego;
  •  decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego;
  •  decyzji przyznającej zasiłek celowy;
  •  decyzji ustalającej odpłatność za pobyt osoby w domu pomocy społecznej.

Publikacja ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami z książki. Aktywne wersje wszystkich wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do książki.

Dzięki temu publikacja jest praktycznym narzędziem dla pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz organów gmin i powiatów wykonujących zadania z zakresu opieki społecznej.

 

Małgorzata Szrajda – główny specjalista ds. legislacji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posiada tytuł radcy prawnego, ukończyła również aplikację legislacyjną przy Rządowym Centrum Legislacji. Przez wiele lat pracowała w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Wydziale Prawno-Organizacyjnym, gdzie zajmowała się m.in. tematyką interpretacji przepisów ustawy o pomocy społecznej.

 

Zalety publikacji:

Publikacja została wzbogacona wieloma wzorami decyzji, jakie stosują organy administracji samorządowej.

Książka z suplementem elektronicznym – aktywne wersje wszystkich wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do książki.

Publikacja jest praktycznym narzędziem dla pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz organów gmin i powiatów wykonujących zadania z zakresu opieki społecznej.