Reklamacje

Wszelkie uwagi dotyczące składanych zamówień, dostawy prenumeraty, korzystania z produktów internetowych należy kierować do Biura Obsługi Klienta. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 - poczta elektroniczna: bok@infor.pl, telefony: 801 626 666, 22 761 30 99.

Jeżeli zamówiony towar ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu podczas transportu, klient może odesłać go na adres INFOR PL S.A:

MAGAZYN INFOR PL S.A.
OPEN PARTNER
87-800 Włocławek
ul. Duninowska 9a

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT lub fakturę pro forma z opisem przyczyn reklamacji.

Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, wadliwy produkt zostanie wymieniony na pozbawiony wad.

W przypadku braku możliwości wymiany towaru na pełnowartościowy, INFOR PL S.A. zobowiązuje się do zwrotu równowartości ceny produktu lub zaoferuje nabywcy inny, pozbawiony wad produkt.

Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże, sklep Infor nie zapewnia możliwości skorzystania przez kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.