Jak wypowiadać umowy o pracę. Procedura i wzory dokumentów

https://sklep.infor.pl/jak-wypowiadac-umowy-o-prace--procedura-i-wzory-dokumentow.html

Jak wypowiadać umowy o pracę. Procedura i wzory dokumentów

Autor:
Sebastian Kryczka, Jadwiga Sztabińska
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
82
Data wydania:
2018
EAN:
9788381374378
59,00 zł

Opis publikacji

Umowa o pracę może być wypowiedziana przez każdą ze stron. Niezbędne jest jednak zachowanie w tym zakresie procedury wynikającej z przepisów, co pozwoli na uniknięcie zarzutu bezprawnego wypowiedzenia i kontroli dokonanego wypowiedzenia przez sąd pracy czy Państwową Inspekcję Pracy. Należy też pamiętać, że nie zawsze umowa o pracę może być rozwiązana. Ochrona pracowników przed zwolnieniem z pracy przysługuje na podstawie zarówno Kodeksu pracy, jak i wielu innych ustaw. Wiąże się ona z obowiązkami po stronie pracodawców i odpowiadającymi im uprawnieniami pracowników.

Książka w przystępny i praktyczny sposób wyjaśnia zasady wypowiadania umowy o pracę:

  • okresy wypowiedzenia,
  • dokumentację związaną z wypowiedzeniem,
  • zasady podlegania ochronie przed wypowiedzeniem stosunku pracy.

Pracownicy działów kadr oraz pracodawcy znajdą w książce aktualne i dokładne informacje, jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę oraz jak postąpić w bardziej skomplikowanych, nietypowych sytuacjach. Najtrudniejsze kwestie zostały przedstawione na przykładach.

Publikacja uwzględnia ważną zmianę w przepisach: od 1 stycznia 2019 r. ochronę z tytułu działalności związkowej przed zwolnieniem z pracy uzyskają osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne lub samozatrudnieni.

Zalety publikacji:

Praktyczne i aktualne opracowanie pomocne w rozstrzygnięciu wątpliwości związanych z wypowiadaniem umów o pracę.

To przystępne i wyczerpujące opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac oraz kadrowym i pracownikom działów HR.

Zainteresuje też pracodawców, którzy samodzielnie prowadzą sprawy kadrowe swoich pracowników.