Jak przygotować się do zmian 2020 Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

https://sklep.infor.pl/jak-przygotowac-sie-do-zmian-2020.html

Jak przygotować się do zmian 2020 Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Autor:
praca zbiorowa
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
126
Data wydania:
2019
EAN:
9788381376617
59,00 zł

Opis publikacji

Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2020 r. Opracowanie zawiera konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian. Autorzy omawiają nie tylko nowe regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy. Przystępnie przedstawiają działania i decyzje, jakie należy podjąć, aby optymalnie dostosować się do nowych regulacji.

Zakres planowanych i już uchwalonych zmian jest szeroki.

W przepisach podatkowych zmiany dotyczą m.in.:

 • ograniczeń w zaliczaniu do kosztów wydatków gotówkowych,
 • zasad pobierania zaliczek od wynagrodzeń,
 • podwyższenia limitu dla małych podatników,
 • wprowadzenia ulgi na złe długi,
 • sposobu przekazania do organów podatkowych sprawozdań finansowych,
 • wprowadzenia opodatkowania tzw. prostych spółek akcyjnych,
 • zasad wpłacania podatków PIT, CIT i VAT na indywidualny rachunek podatnika (tzw. mikrorachunek),
 • odpowiedzialności solidarnej nabywcy za VAT niezapłacony przez sprzedawcę,
 • obowiązku wpłaty na konto ujawnione w wykazie podatników VAT,
 • obowiązku wymiany kas na kasy online,
 • zasad wystawiania faktur do paragonów,
 • zasad prowadzenia ewidencji VAT i składania deklaracji VAT,
 • zasad klasyfikacji towarów i usług do celów VAT,
 • stawek VAT na wybrane towary i usługi,
 • reguł rozliczania importu w deklaracji,
 • stawek akcyzy dla niektórych samochodów osobowych hybrydowych,
 • wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
 • opodatkowania akcyzą samochodów osobowych (zmiany „uszczelniające”),
 • obowiązku prowadzenia elektronicznych ewidencji wyrobów akcyzowych i obowiązkowej elektronizacji składania deklaracji akcyzowych.

W rachunkowości należy się przygotować do zmian dotyczących:

 • wprowadzenia e-podpisu osobistego i możliwości podpisywania nim sprawozdań finansowych,
 • informowania o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego,
 • prowadzenia rachunkowości w nowym typie spółki kapitałowej, jaką jest prosta spółka akcyjna,
 • obowiązków ewidencyjnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności,
 • badania i zatwierdzania sprawozdania finansowego.

Publikacja omawia także krok po kroku, jak przygotować się do zmian prawa pracy i ZUS, które wejdą w życie w 2020 r. Z książki można się m.in. dowiedzieć, jak przygotować się na zmiany w przepisach dotyczące:

 • ograniczenia pracy w handlu,
 • wymiaru czasu pracy,
 • wysokości minimalnego wynagrodzenia i świadczeń od niego zależnych,
 • wyłączenia dodatku stażowego z kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • rozliczania PIT od przychodów pracowniczych,
 • współczynnika urlopowego,
 • objęcia kolejnej grupy pracodawców i pracowników systemem pracowniczych planów kapitałowych (PPK),
 • małego ZUS,
 • objęcia ubezpieczeniami akcjonariuszy nowego rodzaju spółki – tzw. prostej spółki akcyjnej.

ATUTY PUBLIKACJI:

Publikacja przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów. Zawiera:

 • omówienie każdej zmiany;
 • omówienie przepisów przejściowych, które wskazują, od kiedy i w jaki sposób należy stosować nowe przepisy na przełomie dotychczasowego i nowego stanu prawnego;
 • wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do stosowania nowych przepisów.