Współczesne koncepcje podatku dochodowego

https://sklep.infor.pl/wspolczesne-koncepcje-podatku-dochodowego.html

Współczesne koncepcje podatku dochodowego

Autor:
Leszczyłowska Anna
Wydawca:
PWE
Oprawa:
Miękka
Data wydania:
2014
Format:
16.0x24.0cm
EAN:
9788320821420
49,99 zł

Opis publikacji

Przedmiotem rozważań w niniejszej książce są współczesne koncepcje opodatkowania dochodu. Autorka dokonuje ich klasyfikacji i szczegółowej charakterystyki, uwzględniając zarówno zróżnicowane propozycje teoretyczne, jak i wdrożenie tych koncepcji w praktyce w różnych państwach na świecie. Współczesne koncepcje podatku dochodowego zostały poddane badaniu z dwóch punktów widzenia: koncentrując się na dochodach osób fizycznych jako całości oraz na dochodach uzyskiwanych z działalności gospodarczej, niezależnie od formy prawnej, w jakiej jest ona prowadzona. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, studentów oraz osób profesjonalnie zajmujących się zagadnieniami podatkowymi.