Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej

https://sklep.infor.pl/pozaumowna-odpowiedzialnosc-odszkodowawcza-unii-europejskiej.html

Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej

Autor:
Kawczyńska Monika
Wydawca:
Wolters Kluwer
Oprawa:
Twarda
Data wydania:
2016
EAN:
9788326495113
107,99 zł

Opis publikacji

Książka przedstawia analizę odpowiedzialności odszkodowawczej Unii Europejskiej wobec podmiotów prywatnych z tytułu szkód wyrządzonych przez instytucje lub pracowników Unii przy wykonywaniu ich funkcji. Omówiono w niej m.in.: - zasady i przesłanki odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej za akty normatywne, akty indywidualne i czynności faktyczne, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE ukształtowanego w wyniku przełomowego wyroku w sprawie Bergaderm, - aspekty proceduralne związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przed sądami unijnymi, - problem zbiegu odpowiedzialności Unii i państw członkowskich za naruszenie prawa unijnego, - kwestię odpowiedzialności Unii Europejskiej z tytułu naruszenia norm prawa międzynarodowego, w szczególności porozumień Światowej Organizacji Handlu (WTO). W monografii uwzględniono również nowy regulamin postępowania przed Sądem Unii Europejskiej, obowiązujący od 1 lipca 2015 r.