Pakiet Kadrowo- płacowy: Wynagrodzenia 2022, Czas pracy 2022, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy

Pakiet Kadrowo- płacowy: Wynagrodzenia 2022, Czas pracy 2022, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy

Pakiet aktualnych poradników niezbędnych w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac oraz kadrowym i pracownikom działów HR w 2022 r. W czterech publikacjach szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę, rozliczaniem czasu pracy, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz uprawnieniami pracujących rodziców. Seria uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. w tym rewolucyjne zmiany wprowadzone przez Polski Ład a także przepisy szczególne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19.

pełny opis expand_more

Komplet

Pakiet Kadrowo- płacowy: Wynagrodzenia 2022, Czas pracy 2022, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy

285,46 306 zł

Dodaj do koszyka

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

Polski Ład - Wynagrodzenia 2022. Rozliczanie płac w praktyce + ebook „Podatek od wynagrodzeń i innych przychodów po 7 stycznia 2022 r.”


W książce szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę w 2022 r. Przystępnie przedstawiono zasady dokonywania potrąceń oraz sporządzania listy płac – zarówno dla pracowników, jak i zleceniobiorców – po rewolucyjnych zmianach wprowadzonych przez Polski Ład. Objaśniono także, jak prawidłowo rozliczać wpłaty do PPK. Uwzględniono przy tym przepisy szczególne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19

Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych, a także sporządzanie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Te problemy będą jeszcze większe od 1 stycznia 2022 r. w związku z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu. Składające się nań regulacje prawne wprowadzają bowiem rewolucyjne zmiany w zakresie naliczania podatku i składek ZUS, m.in. od wynagrodzeń.

W poradniku wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za okresy nieobecności, m.in. z powodu urlopu wypoczynkowego, zwolnień okolicznościowych czy niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa. Omówiono także zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz sporządzanie listy płac w różnych wariantach – zarówno dla pracowników, jak i zleceniobiorców. Przedstawiono również najważniejsze zmiany, jakie w zakresie naliczania wynagrodzeń zostały wprowadzone przez Polski Ład.

Jak co roku, od 1 stycznia 2022 r. wzrasta wynagrodzenie minimalne – zarówno dla pracowników, jak i osób pracujących na zlecenie. Z tego powodu wzrosną także inne świadczenia pracownicze zależne od płacy minimalnej.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie również więcej nowych zwolnień z podatku dochodowego – dla rodzin wielodzietnych czy pracujących emerytów. W określonych przypadkach przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy pracodawcy będą musieli stosować nowy rodzaj odliczenia od dochodu – tzw. ulgę dla klasy średniej. Nowością jest też brak prawa do obniżenia zaliczki na podatek o pobraną składkę zdrowotną.

Zmiany podatkowe wiążą się z podwyższeniem kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej oraz kwoty zmniejszającej podatek.

Książka uwzględnia wymienione zmiany i na przykładach pokazuje nowy sposób rozliczania wynagrodzeń pracowników, a także zleceniobiorców.

Dodatkowo w PREZENCIE e-book „Podatek od wynagrodzeń i innych przychodów po 7 stycznia 2022 r.”

E-book wyjaśnia, na czym polegają zmiany wprowadzone przez rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przystępnie pokazuje, jak ustalić wysokość zaliczek podatkowych zgodnie ze zmodyfikowanymi zasadami.

ATUTY PUBLIKACJI:

Aktualne i praktyczne opracowanie pomocne w rozstrzyganiu wątpliwości związanych z ustalaniem wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład. Zawiera przykładowe wzory list płac zarówno dla pracownika, jak i osoby niebędącej pracownikiem.

To przystępne i wyczerpujące opracowanie jest wsparciem dla osób zajmujących się rozliczeniami płacowymi – kadrowych i księgowych. Zainteresuje też pracodawców, dyrektorów działów HR, pozostałych kierowników wyższego szczebla oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

AUTOR:

Izabela Nowacka – ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem płac.

 

Czas pracy 2022. Planowanie, rozliczanie i ewidencja


Publikacja zawiera komplet informacji o rozliczaniu czasu pracy w 2022 r., w tym przykładowe harmonogramy czasu pracy. Szczegółowo omawia najnowsze zmiany w przepisach, a także rozwiązania dotyczące czasu pracy wprowadzone w związku z epidemią COVID-19. Ułatwi pracodawcom planowanie pracy i ustalanie rozkładów czasu pracy na 2022 r. Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach. Całość jest wzbogacona orzecznictwem z zakresu czasu pracy.

Prawidłowe rozliczanie czasu pracy często sprawia problemy i wywołuje wątpliwości. Trudności przysparza też wybór najoptymalniejszego systemu czasu pracy. Zagadnienia te są bardzo istotne dla każdego pracodawcy. Nieznajomość obowiązujących zasad może okazać się kosztowna, ponieważ naruszenie przepisów o czasie pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które grozi kara grzywny od 1000 zł do nawet 30 000 zł.

Nasza publikacja ułatwi pracodawcom planowanie pracy i ustalanie rozkładów czasu pracy na 2022 r. Co istotne, uwzględniono w niej wszystkie zmiany przepisów dotyczące czasu pracy wprowadzone w związku z epidemią COVID-19. Omówiono m.in. możliwość wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy z 8 do 12 godzin, obniżenia wymiaru czasu pracy oraz ograniczenia okresów wypoczynku dobowego i tygodniowego.

Książka zawiera komplet informacji dotyczących rozliczania czasu pracy w 2022 r. Można się z niej m.in. dowiedzieć:

 • ile wynosi wymiar czasu pracy w 2022 r.,
 • którym pracownikom trzeba wyznaczyć dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2022 r.,
 • ile wyniosą dodatki za pracę w nocy w 2022 r.,
 • jakie nowe ograniczenia pracy w handlu w niedziele i święta będą obowiązywać od 1 lutego 2022 r.,
 • czy w związku z epidemią pracodawca może dowolnie zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników, wydłużając czas pracy,
 • jakie warunki musi spełnić pracodawca, który w związku z epidemią chce obniżyć wymiar czasu pracy pracowników lub wprowadzić przestój ekonomiczny,
 • czy ograniczenie okresów odpoczynku pracowników wymaga zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników,
 • jak planować pracę w poszczególnych systemach czasu pracy,
 • jak rozliczać pracę w godzinach nadliczbowych,
 • jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy.

Książka zawiera przykładowe harmonogramy czasu pracy. Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach. Całość jest wzbogacona orzecznictwem z zakresu czasu pracy.

To przystępne i wyczerpujące opracowanie jest wsparciem dla pracowników działów kadr. Zainteresuje też pracodawców oraz specjalistyczne firmy, które prowadzą obsługę innych podmiotów w zakresie rozliczania czasu pracy.

ATUTY PUBLIKACJI:

Aktualny stan prawny na 2022 r. Książka uwzględnia najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., a także zmiany przepisów dotyczące czasu pracy, wprowadzone w związku z epidemią COVID-19. Zawiera przykładowe harmonogramy czasu pracy, orzecznictwo i interpretacje z zakresu czasu pracy oraz przydatne w codziennej pracy tabelaryczne zestawienia najważniejszych zagadnień. Jest w niej aż 79 praktycznych przykładów rozliczania czasu pracy.


Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022


Opracowanie przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Uwzględniono w nim nowe obowiązki w zakresie ochrony tzw. sygnalistów, a także szczególne rozwiązania wprowadzone w czasie epidemii COVID-19. Książka zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów oraz zestawienia tabelaryczne.

Jest to kompleksowe opracowanie, które przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Uwzględniono w nim nowe obowiązki w zakresie ochrony tzw. sygnalistów, a także szczególne rozwiązania wprowadzone w czasie epidemii COVID-19. W książce objaśniono również, w jaki sposób obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. zmiany w zakresie zasiłków wpływają na rozwiązywanie umów bez wypowiedzenia w trybie art. 53 Kodeksu pracy, tj. z powodu długotrwałej choroby pracownika.

Książka zawiera przystępne wskazówki, dzięki którym Czytelnik dowie się m.in.:

 • jakich danych można wymagać od kandydata do pracy, a jakich od pracownika,
 • co powinien zawierać kwestionariusz osobowy,
 • jak sporządzić umowę o pracę,
 • jaki rodzaj umowy o pracę dla pracownika wybrać,
 • jak uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę,
 • co powinno zawierać porozumienie stron dotyczące rozwiązania stosunku pracy,
 • w jakich przypadkach pracownicy podlegają ochronie przed zwolnieniem z pracy,
 • kiedy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Publikacja zawiera liczne przykłady, zestawienia tabelaryczne i wzory dokumentów. Jest niezbędnym narzędziem przydatnym w pracy każdego specjalisty ds. kadr.


Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022


Książka w przejrzysty sposób przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać rodzice oraz inni członkowie rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów po zmianach od 1 stycznia 2022 r. Omawia też zasady korzystania z zasiłku opiekuńczego. Uwzględnia przy tym rozwiązania wprowadzone w związku z epidemią COVID-19.

Poradnik przystępnie przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać zarówno rodzice, jak i inni członkowie najbliższej rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo omawia zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów.

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, a także uprawnienia do tego zasiłku po ustaniu zatrudnienia. Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany w tym zakresie. Ponadto opisuje, w jakich okolicznościach rodzice dziecka bądź inni członkowie rodziny mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Wyjaśnia także, kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu oraz w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę. Omawia również inne uprawnienia związane z rodzicielstwem (np. zwolnienie od pracy na mocy art. 188 Kodeksu pracy).

Publikacja nie tylko przedstawia zasady korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, lecz także wskazuje na obowiązki, jakie w tym zakresie mają pracodawcy. Można się z niej m.in. dowiedzieć:

 • kiedy ojciec dziecka ma prawo do urlopu macierzyńskiego,
 • jak udzielać pracownikom urlopu rodzicielskiego,
 • w jakim terminie można skorzystać z urlopu ojcowskiego,
 • jakie uprawnienia rodzicielskie przysługują innym niż rodzice dziecka członkom rodziny,
 • jak udzielać pracownikom zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do 14 lat,
 • kiedy rodzice dziecka mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego,
 • jaka ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje na urlopie wychowawczym.

Książka zawiera liczne przykłady, zestawienia tabelaryczne i wzory dokumentów.

To przystępne i wyczerpujące opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Zainteresuje też pracodawców oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Ułatwi również rodzicom podjąć właściwą decyzję i wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant uprawnień, z jakich chcą skorzystać.

ATUTY PUBLIKACJI:

Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. Przedstawia zasady korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich oraz wskazuje na obowiązki, jakie w tym zakresie mają pracodawcy.

Wersje arrow_forward_ios

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas dostawy

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas dostawy Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Poprzez komunikator Gadu Gadu: 5117020

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-042 Warszawa
ul. Okopowa 58/72