Ochrona danych pracowników. Zmiany 2019

http://sklep.infor.pl/ochrona-danych-pracownikow-zmiany-2019.html

Ochrona danych pracowników. Zmiany 2019

Autor:
Edyta Jagiełło, Paulina Szymczak-Kamińska, Marta Zalewska
Wydawca:
Infor Biznes Sp. z o.o.
Data wydania:
2019
ISBN:
978-83-66316-10
69,00 zł

Opis publikacji

Publikacja dotyczy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Kodeks pracy i ma na celu omówienie zmian przepisów w tym zakresie.
Opracowanie omawia  zmiany, które obowiązują  wszystkich pracodawców. Poza ciągłym rozszerzaniem zakresu przepisów, istotne dla pracodawców jest to, że na gruncie RODO proces ochrony danych osobowych jest procesem ciągłym, w który zaangażowane są być wszystkie komórki w spółce.


Niewątpliwie stawia ono wobec pracodawców, a w szczególności wobec funkcjonujących u nich działów HR, nowe wyzwania w tej dziedzinie. RODO wymaga od pracodawców konieczności regularnego testowania i mierzenia skuteczności wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Niniejsza publikacja ma na celu wyjaśnienie nowych przepisów i wprowadzenie pracodawców w kolejny etap zmian.

W opracowaniu m.in.:

  • rodzaje danych
  • dane osobowe kandydatów i pracowników
  • przetwarzanie danych i okres ich przechowywania
  • monitorowanie pracowników
  • udostępnienie danych pracownika a powierzenie przetwarzania podmiotom trzecim
  • prawo dostępu do danych
  • międzynarodowe transfery danych pracowniczych
  • akty prawne