Operacje gospodarcze w praktyce księgowej (książka)

http://sklep.infor.pl/inf7358317,operacje-gospodarcze-w-praktyce-ksiegowej.html

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej (książka)

Autor:
Seredyński Roman, Szaruga Katarzyna, Dziedzia Marta
Wydawca:
ODDK
Oprawa:
Miękka
Data wydania:
2014
EAN:
9788378041221

Opis publikacji

Obszerny, szczegółowy przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie. IV wydanie, uaktualnione i poszerzone uwzględnia stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów ? biegłych rewidentów. Ponad 120 schematów ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z: pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów (omówiono tu m.in.: środki trwałe, inwestycje, instrumenty finansowe, kapitały, rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy) oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi (omówiono tu m.in.: leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów). Każde zagadnienie zostało dokładnie scharakteryzowane pod kątem: uregulowań polskiego prawa bilansowego (ustawy o Rachunkowości, ewentualnie Krajowych Standardów Rachunkowości); rozwiązań przyjętych w MSSF; prawa podatkowego (zwłaszcza ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W publikacji: szczegółowe wyjaśnienia i rozksięgowania zdarzeń gospodarczych ? warto mieć zawsze pod ręką w każdej sytuacji liczne przykłady i odwołania do praktyki ? nieocenione dla księgowych, pomogą w rozwiązaniu konkretnych problemów wielowymiarowy komentarz do każdego zagadnienia przejrzysty układ zagadnień ? pomoże szybko odnaleźć szukany problem dla jednostek, które przygotowują się do wprowadzenia MSSF zamieszczono dokładny instruktaż przekształcenia sprawozdania finansowego na zgodne z MSSF.