Akademia Prawa Pracy 2023 - edycja 3

Akademia Prawa Pracy 2023 - edycja 3

Promocja – 25% taniej!
Termin: 28 marca – 13 czerwca 2023r.

Zapraszamy do udziału w unikalnym cyklu szkoleń, które odbędą się w ramach 3 edycji Akademii Prawa Pracy. W trakcie 5 spotkań omówione zostaną wyłącznie praktyczne zastosowania przepisów prawa pracy w poszczególnych zagadnieniach. To spotkanie przeprowadzone będzie w formule interaktywnej. Każdy z tematów poparty będzie konkretnymi rozwiązaniami, poradami, wskazówkami. Akademia Prawa Pracy to w całości praktyczne wskazówki do zastosowania w Twojej organizacji

pełny opis expand_more

Akademia

Akademia Prawa Pracy 2023 - edycja 3

1833,75 2445 zł

Dodaj do koszyka

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

Akademia Prawa Pracy - edycja 3. Cykl szkoleń online

Zapraszamy do udziału w unikalnym cyklu szkoleń, które odbędą się w ramach 3 edycji Akademii Prawa Pracy. W trakcie 5 spotkań omówione zostaną wyłącznie praktyczne zastosowania przepisów prawa pracy w poszczególnych zagadnieniach. To spotkanie przeprowadzone będzie w formule interaktywnej. Każdy z tematów poparty będzie konkretnymi rozwiązaniami, poradami, wskazówkami. Akademia Prawa Pracy to w całości praktyczne wskazówki do zastosowania w Twojej organizacji, a zarazem kompleksowa wiedza z zakresu prawa pracy!

Nowelizacja kodeksu pracy • Zmiany w umowach o pracę • Urlopy wypoczynkowe • Uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych • Czas pracy po zmianach

 • 28 marca 2023 r.
 • 13 kwietnia 2023 r.
 • 27 kwietnia 2023 r.
 • 23 maja 2023 r.
 • 13 czerwca 2023 r.

Bloki tematyczne Akademii Prawa Pracy

 • Nowelizacja kodeksu pracy
 • Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
 • Urlopy wypoczynkowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Czas pracy

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii Prawa Pracy?

 • Dowiesz się jak właściwie stosować aktualne przepisy prawa pracy w praktyce
 • Otrzymasz czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskasz dostęp do zapisu wideo ze szkolenia
 • Uzyskasz praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Akademia Prawa Pracy – program

Nowelizacja kodeksu pracy – aktualne i planowane zmiany

28 marca 2023
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Podczas szkolenia omówimy rewolucyjne zmiany w prawie pracy, którym pracodawcy będą musieli stawić czoło w 2023 roku. Nowe regulacje wprowadzają szereg nowych obowiązków oraz uprawnień dla pracodawców i wymagać będą od nich podjęcia zarówno aktywnych działań, jak i zastanowienia się nad rewizją dotychczasowych rozwiązań. Podpowiemy co należy zrobić, aby przygotować się na nadchodzące zmiany, by z powodzeniem wprowadzić je w organizacji.

Program:

 • Dyrektywa work-life balance i przejrzyste oraz przewidywalne warunki zatrudnienia
 • 4-dniowy tydzień pracy
 • Przyszłość pracy zdalnej i pracy hybrydowej
 • Działalność konkurencyjna wobec pracodawcy
 • Kontrola trzeźwości i środków odurzających; aspekty prawno-pracownicze
 • Ustawa o sygnalistach
 • Ustawa o związkach zawodowych

Prelegenci:

 • Paula Koczara, radca prawny, Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
 • Barbara Klimczyk, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Umowy o pracę – umowy na okres próbny, umowy na czas określony i nieokreślony, nowa informacja o warunkach zatrudnienia

13 kwietnia 2023
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Umowa o pracę jest jednym z podstawowych sposobów nawiązania stosunku pracy. Jednak jak się okazuje, często już ten bazowy etap sprawia pracodawcom wiele trudności. Podczas szkolenia omówimy podstawowe zagadnienia związane z umową o pracę, w tym – opowiemy o jej charakterystycznych, jak i koniecznych elementach. Wskażemy także na dobre praktyki w formułowaniu umów o pracę, tak by w szerokim zakresie zabezpieczały interesy pracodawcy. Nawiążemy również do częstych pułapek, jakie mogą mieć miejsce przy zawieraniu umów o pracę oraz zwrócimy uwagę na to, jak sobie z nimi radzić. Ponadto dokonamy analizy czekających nas w 2023 r. zmian w zakresie umów o pracę, zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, która ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania.

Program:

 • Stosunek pracy
 • Zasady prawa pracy
 • Elementy charakterystyczne umowy o pracę
 • Dodatkowe klauzule umów o pracę
 • Rodzaje umów
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
 • Zła kwalifikacja umowy i konsekwencje
 • Umowy o pracę 2023 – nowe obowiązki pracodawców
 • Wniosek o zmianę formy zatrudnienia
 • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – jak ją przygotować?
 • Klauzule ograniczające dodatkowe zatrudnienie w umowie o pracę

Prelegenci:

 • Paula Koczara, radca prawny, Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
 • Magdalena Profic, Prawnik w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Urlopy wypoczynkowe i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy oraz zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych wynikające z Dyrektywy work-life balance

27 kwietnia 2023
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Wydaje się, że temat urlopów wypoczynkowych, a także innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy jest prosty i oczywisty. Nic bardziej mylnego – jak się okazuje w praktyce zagadnienie to nastręcza pracodawcom wielu trudności i wątpliwości.

W trakcie szkolenia omówimy różne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych oraz powiemy, jak reagować, gdy mamy do czynienia z nieobecnością nieusprawiedliwioną. Omówimy również inną nieobecność pracownika w zakładzie pracy – podróż służbową. Ustalimy, kiedy wyjazd pracownika nie stanowi podróży służbowej, a także przyjrzymy się zagadnieniom dotyczącym czasu pracy w podróży służbowej oraz zasadom ich rozliczeń.

Ponadto podczas szkolenia omówimy zmiany w zakresie uprawnień opiekuńczych i rodzicielskich wynikające z implementacji unijnych regulacji – tzw. Dyrektywy work-life balance, w tym przede wszystkim nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego, nowy nieodpłatny urlop „opiekuńczy” oraz częściowo odpłatne zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

Program:

 • Urlop wypoczynkowy – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy
 • Urlopy okolicznościowe
 • Urlop bezpłatny
 • Urlop na żądanie
 • Ekwiwalent za urlop – kiedy i komu się należy
 • Inne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona – kiedy można zwolnić pracownika
 • Podróże służbowe – zasady rozliczenia
 • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 • Nowy urlop „opiekuńczy” oraz zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Prelegenci:

 • Barbara Klimczyk, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
 • Martyna Barabas, Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

ZFŚS – aktualne przepisy, zmiany w zakresie odpisów

23 maja 2023
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest z najpowszechniejszych instrumentów przyznania pracownikom benefitów. Popularność tego instrumentu wiąże się z brakiem oskładkowania świadczeń wypłacanych z funduszu na rzecz pracowników. Jednocześnie, ta okoliczność prowadzi do licznych kontroli ze strony ZUS co do prawidłowości wydatkowania środków Funduszu.

W czasie szkolenia przedstawimy najistotniejsze zasady funkcjonowania ZFŚS, w tym wymogi przyznawania świadczeń z zastosowaniem kryteriów socjalnych, a także wskażemy najczęstsze obszary kontroli ZUS w tym zakresie.

Program:

 • Postanowienia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Kryterium socjalne
 • Pojęcie dochodu
 • Zmiana sytuacji życiowej lub materialnej pracownika w trakcie roku
 • Dokumenty potwierdzające sytuacje pracownika
 • Kontrole ZUS związane z ZFŚS

Prelegenci:

 • Paula Koczara, radca prawny, Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
 • Martyna Barabas, Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Czas pracy

13 czerwca 2023
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Czas pracy niezmiennie pozostaje centralnym zagadnieniem prawa pracy, wokół którego zawsze powstają liczne pytania i wątpliwości. Zmiana organizacji pracy spowodowana pandemią, zwłaszcza popularność pracy hybrydowej, stworzyła przestrzeń do weryfikacji istniejących systemów czasu pracy i większej elastyczności w podejściu do godzin pracy, przy czym obowiązki po stronie pracodawców pozostały jednak niezmienione.

Podczas szkolenia spróbujemy znaleźć równowagę pomiędzy obowiązkami, jakie ciążą na pracodawcy oraz narzędziami, jakie ma on do dyspozycji.

Program:

 • Norma i wymiar czasu pracy, czyli co jest potrzebne, aby prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy
 • System systemowi nie równy, czyli podstawowy system czasu pracy a bardziej elastyczne formy czasu pracy
 • Praca zdalna – rozwiązanie idealne?
 • Nadgodziny
 • Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić ją właściwie?
 • Zadania praktyczne

Prelegenci:

 • Barbara Klimczyk, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
 • Magdalena Profic, Prawnik w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Akademia Prawa Pracy - prelegenci

Paula Koczara

Radca prawny, Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Doradza klientom od 2011 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym obsłudze procesów zbiorowych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wspiera przedsiębiorców w bieżącym doradztwie związanym z prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania polityk wynagradzania, benefitach pracowniczych, zgodności z przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z projektami restrukturyzacyjnymi i zwolnieniami grupowymi, prawno-pracowniczymi aspektami połączeń spółek, negocjacjami porozumień grupowych i prowadzeniem sporów zbiorowych.

Paulina Koczara przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywała doświadczenie w polskich kancelariach prawnych. Poprzednio pracowałam w renomowanej butikowej kancelarii prawa pracy. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz polityki społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie ukończyła także studia doktoranckie na kierunku ekonomia. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą ekonomicznym aspektom ubezpieczeń społecznych. Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Barbara Klimczyk

Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Doradza klientom od 2009 r. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wyjazdami służbowymi i czasem pracy kierowców i innych pracowników mobilnych. Posiada szeroką wiedzę i praktykę w reprezentowaniu klientów lokalnych i zagranicznych przed sądami w postępowaniach dotyczących wyżej wymienionych dziedzin.

Barbara Klimczyk na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora TLS we wszystkich sprawach prawnych związanych z ich bieżącą działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-pracowniczych i związanych z delegowaniem pracowników do innych państw Unii Europejskiej. Jej innymi obszarami specjalizacji jest zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności w aspekcie globalnej mobilności pracowników (Global Mobility). Jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Wydziale Prawa Université de Rennes 1.

Martyna Barabas

Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Doradza klientom od 2019 r. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa imigracyjnego. Brała udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach i webinariach dla pracodawców związanych z szeroko rozumianą tematyką prawa pracy.

Martyna Barabas przed dołączeniem do Bird & Bird, zdobywała doświadczenie zawodowe w zarówno w międzynarodowych, jak i wiodących polskich kancelariach prawnych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Magdalena Profic

Prawnik w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Doradza klientom od 2021 r. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa HR, w tym z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz procesowego prawa pracy. Doradza przedsiębiorcom w kwestiach związanych z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników, przeprowadzaniem postępowań wyjaśniających oraz wdrażaniem regulaminów i polityk wewnątrzzakładowych, w tym m.in. regulaminów dotyczących wynagradzania oraz premiowania pracowników.

Magdalena Profic ponadto wspiera przedsiębiorców w sporach pracowniczych na wszystkich etapach postępowań. Interesuje się kwestie związane z compliance, sygnalistami oraz employer branding. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracodawców związanych z szeroko rozumianą tematyką prawa pracy. Jest współautorką wielu publikacji z tego zakresu. Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących polskich kancelariach prawnych. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Akademia Prawa Pracy - szczegóły organizacyjne

Szkolenie odbędzie się online we wskazanych terminach. Transmisja online jest przeznaczona do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed otrzymują w osobnym mailu link do transmisji. W trakcie trwania szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Akademia Prawa Pracy  - minimalne wymagania sprzętowe

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Poprzez komunikator Gadu Gadu: 5117020

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14