Poradnik Rachunkowości Budżetowej (miesięcznik) – abonament

Poradnik Rachunkowości Budżetowej (miesięcznik) – abonament

W „PORADNIKU RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ” opisujemy w sposób kompleksowy i praktyczny ważne dla księgowych zagadnienia z zakresu rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości, dostarczając gotowe rozwiązania i wskazówki zastosowania ciągle zmieniających się przepisów (ustaw i rozporządzeń m.in. ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej, o sprawozdawczości budżetowej.

pełny opis expand_more

WYBIERZ OFERTĘ

Dodaj do koszyka

Wersje produktu

Wersje produktu

close

arrow_back_ios Standard

PREMIUMplus arrow_forward_ios

STANDARD

od 95,33 zł

/miesiąc

Otrzymasz

 • wydanie cyfrowe
 • dodatki specjalne w wersji elektronicznej

Wybierz Ofertę

PREMIUM

od 67,16 zł

/miesiąc

Otrzymasz

 • wydanie cyfrowe
 • dodatki specjalne w wersji elektronicznej
 • wydanie papierowe
 • dodatki w wersji papierowej
 • dodatki książkowe
 • aplikacja mobilna
 • newslettery

Wybierz Ofertę

PREMIUMplus

od 107,42 zł

/miesiąc

Otrzymasz

 • wydanie cyfrowe
 • dodatki specjalne w wersji elektronicznej
 • wydanie papierowe
 • dodatki w wersji papierowej
 • dodatki książkowe
 • aplikacja mobilna
 • newslettery
  NARZĘDZIA 4.0:
  • INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa,
  • INFORLEX Plan Kont,
  • INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa

Wybierz Ofertę

Rozwiń expand_more

Zwiń expand_less

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

„PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ” to profesjonalny miesięcznik dla skarbników, głównych księgowych i księgowych oraz pracowników komórek finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Dzięki prenumeracie „PORADNIKA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ” otrzymasz 12 kompleksowych i praktycznych publikacji, omawiających ważne dla księgowych zagadnienia z zakresu rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości.

Suche i ciągle zmieniające się przepisy zostaną zilustrowane licznymi przykładami z praktyki, wzorami i schematami księgowymi.

W 2024 roku z „PORADNIKA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ” dowiesz się m.in.:

 • jak prawidłowo zamknąć księgi rachunkowe za 2023 r., jakie salda mogą wystąpić na poszczególnych kontach i co one oznaczają, które konta nie powinny wykazywać sald na dzień 31 grudnia i dlaczego;
 • jakie obowiązki ma skarbnik i główny księgowy w zakresie kontrasygnaty oraz kontroli wstępnej, w tym kiedy można odmówić złożenia kontrasygnaty albo podpisu na dowód wykonania kontroli wstępnej operacji gospodarczych i finansowych oraz jakie są skutki prawne niekontrasygnowania czynności prawnej lub niepodpisania dokumentu na dowód przeprowadzenia kontroli wstępnej;
 • co obejmuje realizowany przez MF projekt pn. Reforma systemu rachunkowości, jakie są kierunki planowanych zmian w ustawie o rachunkowości;
 • jakie zmiany i nowości obowiązują w egzekucji administracyjnej należności budżetowych od 25 marca 2024 r.;
 • jakie prawidłowo ewidencjonować środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz jakie nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy kontroli w tym zakresie w trakcie kontroli koordynowanej;
 • jakie obowiązki w zakresie gospodarki finansowej ma kierownik jednostki;
 • jak rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco prowadzić księgi rachunkowe.

Uwaga!
W 2024 r. zaplanowaliśmy także szczegółowe omówienie tematyki, jak zorganizować obieg dokumentów i jakie będą obowiązywały zmiany w zakresie przechowywania dowodów księgowych, w tym faktur ustrukturyzowanych, w związku z obowiązkowym funkcjonowaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r. W dniu 19 stycznia 2024 r. Minister Finansów poinformował, że KSeF zostanie wdrożony w późniejszym terminie. Data, od kiedy e-fakturowanie będzie obowiązkowe, ma być podana dopiero po przeprowadzeniu zewnętrznego audytu. W związku z tym na bieżąco monitorujemy sytuację i po ogłoszeniu ostatecznej daty wprowadzenia KSeF oraz uzyskaniu pełnych informacji na temat obowiązujących przepisów w tym zakresie, wydamy specjalny poradnik.

W każdym numerze otrzymasz:

 • INFORMATOR KSIĘGOWEGO,a w nim m.in. spektrum bieżących informacji dla księgowych,
 • Praktyczny dodatek: Ściągę księgowegoz ważnymi terminami, procedurami i wzorami.

Dzięki „Informatorowi księgowego” i cotygodniowemu newsletterowi otrzymasz zbiór bieżących informacji o nowościach i zmianach przepisów ważnych dla księgowych (ustaw i rozporządzeń, np. ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej, o sprawozdawczości budżetowej i w zakresie operacji finansowych oraz o rachunkowości i planie kont, w tym o pracach nad planowanym nowym systemem budżetowym – jednolitym planie kont zintegrowanym z klasyfikacją budżetową) wraz z objaśnieniem i wskazówkami, co zmiany przepisów oznaczają dla jednostek w praktyce.

„PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ” - główne korzyści dla ciebie i twojej jednostki

 • kompleksowo omówione ważne tematyz zakresu rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości (od A do Z),
 • odpowiedzi Ministerstwa Finansówudzielone wyłącznie redakcji PORADNIKA na pytania dotyczące niejednoznacznych i problematycznych kwestii oraz pisma RIO otrzymane od księgowych różnych jednostek,
 • praktyczne instruktaże– jak w praktyce rozwiązać problemy w prowadzeniu rachunkowości – krok po kroku,
 • zestawienie nieprawidłowości będących na celowniku inspektorów kontroli wraz ze wskazówkami eksperta, jak należy postępować prawidłowo i jak wyeliminować stwierdzone błędy,
 • dodatki specjalne i ebooki w wersji elektronicznej,
 • aplikacja mobilna oraz na pulpit komputera,
 • NEWSLETTERYz informacjami o najważniejszych zmianach w prawie.

Skarbników, księgowych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką finansów publicznych, rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości zapraszamy do obserwowania konta na Facebooku: https://www.facebook.com/PRBinfor i śledzenia naszych działań.

„PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ” – trzy wersje miesięcznika

„PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ” - wersja STANDARD - wydanie cyfrowe

To nielimitowany i swobodny dostęp do wszystkich treści PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej oraz dodatków w wydaniu cyfrowym.

E-wydanie poza wersją odpowiadającą treści egzemplarzy drukowanych wzbogacono o:

 • codzienne aktualnościz bieżącymi informacjami o zmianach w prawie,
 • specjalne dodatki internetowe– ściągi księgowego, kodeksy budżetowe, wyjaśnienia urzędowe, zestawienia tabelaryczne, kalendarze,
 • aktywne druki i formularze,
 • akty prawne, orzeczenia i interpretacje,
 • wskaźniki i stawki,
 • kalkulatory,
 • archiwalne numery czasopismaz praktyczną wyszukiwarką.

„PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ” - Wersja PREMIUM (wydanie papierowe i cyfrowe)


W tej wersji uzyskujesz nielimitowany i swobodny dostęp do wszystkich treści „PORADNIKA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ” i dodatków w wydaniu cyfrowym oraz pełne papierowe wydanie czasopisma:

 • 12 numerów czasopisma – każdy z publikacją stanowiącą kompleksowe omówienie tematu w wersji papierowej
 • „Informator Księgowego”, a w nim m.in. aktualności o zmianach prawa, odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania redakcji, praktyczne instruktaże, wskazówki dotyczące podziałek klasyfikacji budżetowej, wskazówki prawidłowego postępowania dotyczące nieprawidłowości będących na celowniku inspektorów kontroli, porady dotyczące zawodu księgowego (głównego księgowego, skarbnika oraz pracowników komórek finansowych), np. wymagań – wykształcenia, kwalifikacji oraz awansów (w tym awansów wewnętrznych), zakresu czynności, odpowiedzialności, współpracy z komórkami merytorycznymi
 • Dodatki merytoryczne:Ściągi księgowego lub Zestawy testów kontrolnych
 • Dodatki specjalne – w wersji elektronicznej
 • Dostęp do e-wydania czasopisma

E-wydanie poza wersją odpowiadającą treści egzemplarzy drukowanych wzbogacono o:

 • codzienne aktualnościz bieżącymi informacjami o zmianach w prawie,
 • specjalne dodatki internetowe– ściągi księgowego, kodeksy budżetowe, wyjaśnienia urzędowe, zestawienia tabelaryczne, kalendarze,
 • aktywne druki i formularze,
 • akty prawne, orzeczenia i interpretacje,
 • wskaźniki i stawki,
 • kalkulatory,
 • archiwalne numery czasopismaz praktyczną wyszukiwarką.
 • Aplikacja mobilna i na pulpit komputera
 • NEWSLETTERYz informacjami o najważniejszych zmianach w prawie

„PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ” - wersja PREMIUMplus - wydanie papierowe, cyfrowe oraz NARZĘDZIA 4.0

Wersja PREMIUMplus to nielimitowany i swobodny dostęp do wszystkich treści PORADNIKA oraz dodatków w wersji PREMIUM wzbogacona o natychmiastowy dostęp do kompletu NARZĘDZI 4.0. W skład kompletu NARZĘDZI 4.0 wchodzą trzy programy: INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa, INFORLEX Plan Kont, INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa.

Już od momentu opłacenia abonamentu w wersji PREMIUMplus otrzymujesz dostęp do pełnych zasobów programów narzędziowych, ułatwiających codzienną pracę księgową:

INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa
Program „INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa” to na bieżąco aktualizowana wyszukiwarka działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, w której możesz zapoznać się również z komentarzami ekspertów, poradami i interpretacjami urzędowymi.

INFORLEX Plan Kont
Program „INFORLEX Plan Kont” to na bieżąco aktualizowana i uzupełniana baza operacji gospodarczych występujących w jednostce i związanej z nimi ewidencji księgowej, wzbogacona o komentarze ekspertów oraz interpretacje urzędowe.

INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa
Dzięki programowi „INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa” zapoznasz się z omówieniami sprawozdań z zakresu sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych. Całość została dodatkowo opatrzona komentarzami do poszczególnych sprawozdań, licznymi przykładami wraz z wypełnionymi wzorami sprawozdań, a także poradami ekspertów, pismami RIO oraz stanowiskami Ministerstwa Finansów. Mogą Państwo także skorzystać z aktywnego druku i wypełnić sprawozdanie.

Wersje arrow_forward_ios

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 11,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  11,90 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty