Szkolenie: Płace od podstaw 2024 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2025 roku

Szkolenie: Płace od podstaw 2024 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2025 roku

Termin: 16-17 września 2024, godz. 9:00-14:00

Celem szkolenia „Płace od podstaw 2024 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2025 roku” jest poznanie zasad teoretycznych oraz praktycznych prawidłowego naliczania list płac, obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych jak i prawidłowego potrącania z wynagrodzeń.

pełny opis expand_more

831,48 1039,35 zł

local_shipping Szkolenie

Dodaj do koszyka

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

Płace od podstaw 2024 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2025 roku – 2 dniowe szkolenie z licznymi przykładami naliczania wynagrodzeń oraz zasiłków – adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu się problematyką płacową, jak i dla osób które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy.

Płace od podstaw 2024 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2025 roku – 2 dniowe szkolenie z licznymi przykładami naliczania wynagrodzeń oraz zasiłków – szczegółowy program szkolenia online

Wynagrodzenia za pracę i zasady jego ustalania – teoria i praktyka czyli jak wyliczyć wynagrodzenia

Dzień 1 – 16 września 2024

 1. Istota wynagrodzenia za pracę i jego elementy składowe
 2. Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Regulamin wynagradzania a listy płac
 • Składniki listy płac a poprawność naliczania
 • Składki społeczne na liście płac
 • Skala podatkowa
 • Kwota wolna od podatku
 • PIT 2
 • Składka zdrowotna na liście płac
 • Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem
 • Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
 • Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych:

       - ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”

       - ulga na powrót z zagranicy

       - ulga dla emeryta

 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024 r. 01.07.2024 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika
 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2025 r. 01.07.2025 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika
 • Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Roczny limit podstawy składek emerytalno-rentowych
 • Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
 • Ewidencja czasu pracy a lista płac
 • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zasad z 2024 r.
 • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zasad z 2025 r.
 • Zasady prawidłowego poboru PIT
 • Skala podatkowa 12 % /32 % - 2024 r.
 • Nowa Skala podatkowa 12 % /22% 32 % – proponowane zmiany w 2024/2025 roku
 • Ulga podatkowa 2024
 • Ulga podatkowa – zmiany w 2025 r.
 • Kwota wolna od podatku 2024 r.
 • Kwota wolna od podatku 2025 r – proponowane zmiany
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych 2024 – zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnoprawnego – zasady naliczania
 • Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu
 • Odprawa emerytalno-rentowa a zasady naliczania
 • Zmiany w wieku emerytalnym od 2024/2025 roku - proponowane zmiany
 • Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania
 • Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
 • Wynagrodzenie z powodu siły wyższej
 • Wynagrodzenie z powodu urlopu opiekuńczego
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca
 • Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • Wynagrodzenie postojowe a koronawirus
 • Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia
 • Pit 0 a zasiłki ZUS
 • Umowy Cywilnoprawne
 • Umowy Cywilnoprawne – w pełni ozusowane od 2025 roku

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 r., od 2.04.2023 r. oraz od 01.01.2025 r.

Dzień 2 – 17 września 2024

 • Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
 • Czy w 2025 roku pracodawca nadal będzie wypłacał świadczenia w razie choroby i macierzyństwa
 • Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego

       - okres wyczekiwania na świadczenie

       - dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola  prawidłowości korzystania ze świadczeń

       - wysokość i okres wypłaty świadczeń

 • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
 • Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę
 • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
 • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
 • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
 • Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu
 • Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa – zmiany od 26.04..2023 r.
 • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
 • Zasiłek chorobowy na przełomie roku
 • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • Zasiłek opiekuńczy – proponowane zmiany w 2024/2025 r.
 • Zasiłek macierzyński – zmiany od 26.04.2023 r.
 • Zasiłek macierzyński dla mamy wcześniaka – proponowane zmiany w 2024/2025 r.
 • Zasiłek rodzicielski – zmiany od 02.04.2023 r.
 • Dodatkowy zasiłek rodzicielski dla jednego z rodziców – zmiany od 26.04.2023 r.
 • Zasiłek ojcowski – zmiany od 26.04.2023 r.
 • Zasiłek macierzyński dla PIT 0 – a zwolnienie z podatku
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 • Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
 • Obliczanie zasiłku chorobowego krok po kroku
 • Przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/zasiłków chorobowych.
 • Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego ”13” w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a podstawa zasiłku chorobowego – zmiany od 01.07.2023 r.

 Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

 • Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2024 r., od 01.07.2024 r., proponowane zmiany od 2024 r.
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia bez zgody pracownika
 • Potrącenia alimentacyjne
 • Potrącenia nie alimentacyjne
 • Potrącenia z umów zlecenia
 • Potrącenia ZFŚŚ
 • Potrącenia z zasiłków ZUS
 • Potrącenia na wniosek sądu karnego
 • Potrącenia administracyjne
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych
 • Potrącenia z „parabanków”
 • Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
 • Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla pracodawców
 • Panel dyskusyjny

Wykładowca – Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Menager,  specjalista prawa pracy i ubezpieczeń  społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Menager,  specjalista prawa pracy i ubezpieczeń  społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń

 

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

Szkolenie rozpocznie się 16-17 września 2024 r. o godz. 9.00 i zakończy się o godz. 14.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Szkolenie przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed otrzymują w osobnym mailu link do obejrzenia transmisji. W trakcie trwania szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

Organizator webinarium: INFOR PL S.A.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą konferencji i szkoleń stacjonarnych na stronie konferencje.infor.pl.

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

AUTORZY arrow_forward_ios

AUTORZY

close

Dane szczegółowe arrow_forward_ios

Dane szczegółowe

close

Wydawca

Infor PL S.A.

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 11,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  11,90 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty