Szkolenie: Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku

Szkolenie: Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku

Termin: 15 maja 2024, godz. 10:00-14:00

Podczas szkolenia „Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku” zostaną omówione wszystkie kluczowe zmiany w przepisach, które obowiązują od tego roku. Co ważne, przedstawimy praktyczne wskazówki i rozwiązania, które można zastosować we własnej organizacji.

pełny opis expand_more

600

local_shipping Szkolenie

Dodaj do koszyka

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku. Legalność zatrudnienia cudzoziemców – szkolenie online

Podczas szkolenia zostaną omówione także planowane zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców, które będą obowiązywać w najbliższych miesiącach.

Szkolenie prowadzone będzie w interaktywnej formule pozwalającej na zadawanie pytań. Na zakończenie przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi, aby każdy z Państwa mógł uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania!

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku. Legalność zatrudnienia cudzoziemców – kluczowe zagadnienia

 • Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w 2024 roku
 • Zatrudnienie obywateli Ukrainy na podstawie specustawy i zmiany w 2024 roku
 • Zatrudnienie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego
 • Legalizacja wjazdu oraz pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Uproszczona procedura zatrudnienia – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Legalizacja świadczenia pracy przez cudzoziemców w Polsce – podstawy
 • Formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce – formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 • Obowiązki pracodawcy w ramach zatrudnienia cudzoziemców
 • Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiesz się jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców po zmianach wraz z omówieniem planowanych zmian
 • Otrzymasz czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskasz praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku. Legalność zatrudnienia cudzoziemców – program szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w 2024 roku

 1. Elektronizacja postępowań i procedur administracyjnych związanych z legalizacją pracy
 2. Obowiązkowe konto dla pracodawcy w systemie elektronicznym
 3. Połączenie i integracja systemów w celu prawidłowości zatrudnienia cudzoziemców
 4. Obowiązki pracodawcy związane z digitalizacją postępowań
 5. Likwidacja „testu pracy”
 6. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pracę
 7. Nowe wymogi związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
 8. Kary dla pracodawców i odpowiedzialność pracodawcy – nowe przesłanki i kryteria
 9. Zmiany w umowach zawieranych z cudzoziemcami

Zatrudnienie obywateli Ukrainy na podstawie specustawy i zmiany w 2024 roku

 1. Istotne zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy
 2. Wniosek o numer PESEL
 3. Likwidacja przepisów dotyczących uproszczonej procedury wydawania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy
 4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
 5. Powiadomienie urzędu pracy o zatrudnianiu cudzoziemca
 6. Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych
 7. Kogo i na jakich zasadach może zatrudnić polski pracodawca?
 8. Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce
 9. Procedura legalizacja pobytu obywateli Ukrainy po w 2024 r. – wniosek oraz najważniejsze dokumenty
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy

Zatrudnienie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

 1. Przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę – jakie przypadki oraz warunki?
 2. Przedłużenie okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia
 3. Przedłużenie wiz oraz wyjątki
 4. Przedłużenie zezwoleń okresowych- do kiedy i na jakich warunkach?

Legalizacja wjazdu oraz pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 1. Podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce – obowiązki pracodawcy w ramach zatrudniania cudzoziemców- legalizacja pracy
 2. Dokumenty pobytowe - jak prawidłowo ocenić jaki dokument pobytu jest potrzebny dla cudzoziemca?
 3. Wiza- rodzaje, procedura uzyskania dla cudzoziemca, wizy przeznaczone do wykonywania pracy w Polsce
  • Dokumenty podróży i dokumenty uprawniające do pobytu
  • Typy wiz
  • Wiza Schengen vs wiza krajowa
  • Cele wiz uprawniające do podjęcia pracy
  • Przedłużanie wiz
 4. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę wydawane na podstawie ustawy o cudzoziemcach, jak je uzyskać szybko i skutecznie, jakich błędów unikać podczas składania wniosków
 5. Karta pobytu
 6. Rodzaje zezwoleń na pracę
 7. Procedura uzyskania powyższych dokumentów, niezbędne formalności konieczne do legalizacji pobytu
 8. Zatrudnianie cudzoziemca, który wykonywał pracę w Polsce dla innego podmiotu gospodarczego

Uproszczona procedura zatrudnienia – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 1. Procedura rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jak prawidłowo wypełnić formularz
 2. Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie oświadczenia

Uproszczona procedura zatrudnienia – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 1. Procedura rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jak prawidłowo wypełnić formularz
 2. Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie oświadczenia

Legalizacja świadczenia pracy przez cudzoziemców w Polsce – podstawy

 1. Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, czyli przypadki legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca bez koniecznych formalności – jak szybko i sprawnie zalegalizować pobyt i pracę dla cudzoziemca na przykładzie obywateli Ukrainy
  • Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia
  • Procedura uzyskania zezwolenia na pracę
  • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach w szczególności zatrudnianie studentów – cudzoziemców
  • Test rynku pracy, kiedy pracodawca nie jest zobowiązany uzyskać informacji starosty
  • Kiedy możliwe jest kontynuowanie zatrudnienie przez cudzoziemca po utracie ważności zezwolenia na pracę- sposób prawidłowego postępowania pracodawcy i cudzoziemca
 2. Kontynuacja zatrudnienia po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – przedłużanie ważności zezwolenia na pracę, przedłużania ważności zezwolenia na pobyt
 3. Zezwolenie na pracę sezonową
  • Zmiany w zakresie zezwoleń na pracę
  • Zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 4. Katalog wykroczeń dotyczących naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
 5. Wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

Formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce- formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

 1. Umowa o pracę
 2. Umowy cywilnoprawne
 3. Samozatrudnienie

Obowiązki pracodawcy w ramach zatrudnienia cudzoziemców 

 1. Obowiązki informacyjne wobec Urzędów
 2. Obowiązek zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej
 3. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia i pobytu cudzoziemca – obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 1. Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 2. Współpraca z cudzoziemcem Rezydentem i nie Rezydentem

Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa 30-minutowa.

Prelegentka – dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

Doktor nauk prawnych z dziedziny prawo pracy, radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Specjalistka w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie procesowe związane z reprezentowaniem klientów przed sądami pracy. Doradza w sprawach związanych z redukcją zatrudnienia, negocjacji z pracownikami i przedstawicielami pracowników. Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji związanej ze zwolnieniami indywidualnymi i grupowymi. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych, a także ich weryfikacją.

Dr Paulina Sołtys posiada również doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, zdobyte w toku bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego (budowlanych, deweloperskich, IT) oraz grup kapitałowych, uzyskując cenne doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentów korporacyjnych, a także sporządzania i opiniowania umów. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczące delegacji krajowych i zagranicznych oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce, a także na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ekspert Infor PL, autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

 

Szczegóły organizacyjne:

Szkolenie online odbędzie się 15 maja 2024 r. Transmisja online jest przeznaczona do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed otrzymują w osobnym mailu link do transmisji. W trakcie trwania szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

AUTORZY arrow_forward_ios

AUTORZY

close

Dane szczegółowe arrow_forward_ios

Dane szczegółowe

close

Wydawca

Infor PL S.A.

Data wydania

2024-05-15

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 11,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  11,90 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Poprzez komunikator Gadu Gadu: 5117020

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty