Kompleksowe narzędzia 4.0 dla jednostek budżetowych: INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa, Plan Kont, Sprawozdawczość Budżetowa

Programy INFORLEX: „Klasyfikacja budżetowa", "Plan kont" i "Sprawozdawczość Budżetowa" to kompleksowe narzędzie niezbędne w bieżącej pracy każdego księgowego jednostki sektora finansów publicznych. Komplet wszystkich trzech programów to najlepsze dostępne obecnie na rynku narzędzie niezbędne w codziennej pracy oraz gwarancja "bycia na bieżąco" i szybkiego dostępu do wiarygodnych treści. Programy są codzie

pełny opis expand_more

WYBIERZ OFERTĘ

Dodaj do koszyka

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

W celu ułatwienia korzystania z programu dokumenty zawarte w poszczególnych modułach są ze sobą powiązane tematycznie z: podziałkami klasyfikacji budżetowej, pozycjami sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych, a także z kontami. Paragrafy klasyfikacji budżetowej, sprawozdania i konta wzbogacone zostały o: 

 • porady,
 • komentarze ekspertów,
 • pisma urzędowe,
 • przykłady księgowań
 • przykłady sprawozdań

Dzięki temu czytając artykuł np. z zakresu klasyfikacji budżetowej, w bardzo łatwy sposób możliwe jest przeniesienie do ewidencji księgowej, a także do sprawozdawczości budżetowej, gdzie wykazany jest prawidłowy sposób ujmowania tej operacji gospodarczej.  

Tylko posiadanie trzech modułów jednocześnie jest gwarancją szybkiego i wygodnego korzystania z programu oraz uzyskania pełnej, kompleksowej odpowiedzi na problemy bądź wątpliwości z zakresu ujmowania zdarzeń gospodarczych. 

Program INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa

W programie „INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa” w jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie działy, rozdziały i paragrafy wskazane. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Jest to doskonałe narzędzie stanowiące pomoc w codziennej pracy pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych:

 • we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej,
 • w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jednostek,

Elektroniczna forma pozwala na bieżącą aktualizację zmian oraz ciągłe wzbogacanie programu poprzez dodawanie nowych treści - porad, artykułów, pism RIO.

Podczas codziennej pracy stajecie Państwo przed pytaniami:

 1. Jaki paragraf zastosować do wydatku?
 2. Na jaki paragraf przyjąć otrzymane z różnych źródeł środki?
 3. Czy na pewno zastosowany paragraf jest tym właściwym?
 4. Jakie stanowisko w tej sprawie ma moja Regionalna Izba Obrachunkowa?

Program „INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa”, to na bieżąco aktualizowana i uzupełniana wyszukiwarka działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Całość ułożona jest w sposób czytelny, zgodnie z systematyką rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Narzędzie, które Państwu przedstawiamy oparte jest przede wszystkim na wyszukiwarce. Można z niej korzystać na dwa sposoby, wyszukując:

 • paragraf – w wyniku otrzymujemy: komentarz eksperta, porady i artykuły, a także pisma regionalnych izb obrachunkowych oraz Ministerstwa Finansów;
 • hasło – w wyniku otrzymujemy: natychmiastową informację dla użytkownika, w którym paragrafie (dziale, rozdziale) klasyfikacji budżetowej ująć konkretne zdarzenie gospodarcze; odpowiedź poparta jest poradami, artykułami oraz pismami RIO i MF.

ATUTY PROGRAMU:

 • bieżąca aktualizacja - zawiera zmiany w klasyfikacji budżetowej, które weszły w życie 30 lipca 2021 r.
 • zawiera wykaz wszystkich załączników do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej (działy, rozdziału, paragrafy: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, a także wydatków z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego),
 • umożliwia ustalenie właściwego paragrafu dla konkretnego przychodu bądź wydatku,
 • umożliwia łatwe wyszukanie działu, rozdziału bądź paragrafu po: numerze bądź nazwie lub wyszukując odpowiednio hasło ze skorowidza rzeczowego,
 • zawiera bazę porad i artykułów, a także pism RIO oraz wytycznych MF.

W celu ułatwienia korzystania z programu, a także z uwagi na bardzo różne – często odległe – terminy wejścia w życie poszczególnych zmian w rozporządzeniu o klasyfikacji budżetowej, w sposób jasny i czytelny oznaczane będą terminy uchylenia, bądź wejścia w życie poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej.

Program „INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa” stanowi doskonałe narzędzie, niezbędne w codziennej pracy skarbników, głównych księgowych, księgowych oraz wszystkich pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Program jest aktualizowany na bieżąco. Niezwłocznie wprowadzane są wszelkie nowelizacje dokonywane w rozporządzeniu o klasyfikacji budżetowej.

Program INFORLEX Plan Kont

W programie „INFORLEX Plan Kont” znaleźć można opisy do każdego konta z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont wraz komentarzem autorskim, praktycznymi poradami i artykułami oraz przykładami ewidencji księgowej.

Jest to doskonałe narzędzie stanowiące pomoc w codziennej pracy pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie:

 • prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych (na właściwych kontach i po właściwej stronie),
 • przestrzegania przepisów w zakresie ewidencji na kontach poszczególnych zespołów oraz wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości, przy tworzeniu polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,
 • sporządzania sprawozdań finansowych jednostek: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu jednostki.

Elektroniczna forma pozwala na bieżącą aktualizację zmian oraz ciągłe wzbogacanie programu poprzez dodawanie nowych treści - porad, artykułów, pism RIO.

Podczas swojej codziennej pracy stajecie Państwo przed pytaniami:

 1. Na jakich kontach ująć konkretne zdarzenie gospodarcze?
 2. Czy na pewno zastosowane konto jest tym właściwym?
 3. Jakie stanowisko w tej sprawie ma moja Regionalna Izba Obrachunkowa?

Program „INFORLEX Plan Kont” daje odpowiedzi na te wszystkie pytania.

Program „INFORLEX Plan Kont”, to na bieżąco aktualizowana i uzupełniana baza operacji gospodarczych występujących w jednostce i związanej z nimi ewidencji księgowej.

Całość ułożona jest w sposób czytelny, zgodnie z systematyką rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont.

Narzędzie, które Państwu przedstawiamy oparte jest przede wszystkim na wyszukiwarce. Można z niej korzystać na dwa sposoby, wyszukując:

 • konto – w wyniku otrzymujemy: komentarz eksperta, porady i artykuły, a także pisma regionalnych izb obrachunkowych oraz Ministerstwa Finansów;
 • hasło – w wyniku otrzymujemy: informację o właściwym sposobie księgowania konkretnego zdarzenia gospodarczego; odpowiedź poparta jest poradami, artykułami oraz pismami RIO i MF.

ATUTY PROGRAMU:

 • bieżąca aktualizacja,
 • zawiera wykaz wszystkich kont z załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont,
 • umożliwia ustalenie właściwego konta do ujęcia w ewidencji księgowej operacji gospodarczej,
 • umożliwia łatwe wyszukanie konta po: numerze bądź nazwie lub odpowiednim haśle ze skorowidza rzeczowego,
 • zawiera bazę porad i artykułów, a także pism RIO oraz wytycznych MF.

Program „INFORLEX Plan Kont” stanowi doskonałe narzędzie, niezbędne w codziennej pracy skarbników, głównych księgowych, księgowych oraz wszystkich pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Program jest aktualizowany na bieżąco. Niezwłocznie wprowadzane są wszelkie nowelizacje dokonywane w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont.

Program „INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa”

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych to akty prawne, na podstawie których pracownicy działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych sporządzają swoje sprawozdania.

Za I kwartał 2021 r. jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdania w zakresie operacji finansowych według nowych zasad.

Program „INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa” zawiera:

 • omówienie wszystkich nowych sprawozdań (m.in. Rb-Z i Rb-N) wraz z przykładami ich wypełnienia,
 • tekst rozporządzenia wraz z komentarzem autorskim do każdego paragrafu.

Ponadto w programie „INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa” znaleźć można opisy do każdego sprawozdania (zarówno z zakresu sprawozdawczości budżetowej jak i sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych) wraz komentarzem autorskim, praktycznymi poradami i artykułami oraz przykładami wypełnionych sprawozdań. Jest to doskonałe narzędzie:

 • stanowiące pomoc w codziennej pracy pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych, jednostkowych i zbiorczych),
 • dostarczające informacje na temat bieżących zmian w sprawozdawczości budżetowej.

Elektroniczna forma pozwala na bieżącą aktualizację zmian oraz ciągłe wzbogacanie programu poprzez dodawanie nowych treści porad, artykułów, pism RIO.

W swojej codziennej stajecie Państwo przed pytaniami:

 1. W jaki sposób prawidłowo wypełniać sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych?
 2. Jakie dane wykazywać w konkretnym sprawozdaniu?
 3. Jakie stanowisko w tej sprawie ma moja Regionalna Izba Obrachunkowa?

Program „ INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa” daje odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Program „INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa”, to na bieżąco aktualizowana i uzupełniana baza informacji na temat sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Całość ułożona jest w sposób czytelny, zgodnie z systematyką wskazanych sprawozdań.

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 11,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  11,90 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty