Sygnaliści w firmie – pakiet: książka + szkolenie + webinaria

Sygnaliści w firmie – pakiet: książka + szkolenie + webinaria

Praktyczny i kompleksowy pakiet złożony z książki, szkolenia i webinariów, który wyjaśnia jak wdrożyć w firmie procedurę zgłaszania naruszeń prawa jaką wprowadza nowa ustawa o ochronie sygnalistów. Najpełniejszy na rynku przewodnik dla pracodawców, jak uniknąć kar i chronić sygnalistów.

pełny opis expand_more

Komplet

Sygnaliści w firmie – pakiet: książka + szkolenie + webinaria

783 993 zł

Dodaj do koszyka

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (dotyczy to pracowników, jak i osób wykonujących pracę w innej formie np. na umowy cywilnoprawne), a także wszystkie podmioty z sektora finansowego, niezależnie od ich wielkości będą musiały wdrożyć system zgłaszania naruszeń prawa oraz objąć ochroną osoby zgłaszające takie naruszenia tzw. sygnalistów.  Dla tych wszystkich podmiotów oznacza to stworzenie i wdrożenie całkowicie nowych procedur wewnętrznych określających zasady ochrony sygnalistów, powołanie nowego stanowiska (Compliance Officera) w organizacji, uruchomienie kanałów wewnętrznych niezbędnych do zgłaszania naruszeń przez sygnalistę, gwarantujących mu bezpieczeństwo przed negatywnymi konsekwencjami dokonania takiego zgłoszenia (np. zwolnienie, wstrzymanie awansu, degradacja, nieprzedłużenie umowy o pracę zawartej na czas określony).

„Sygnaliści w firmie” – co wyjaśnia publikacja?

 • Kim jest sygnalista i jakie ma uprawnienia?
 • Na czym polega ochrona sygnalisty?
 • Jakie są zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych, zewnętrznych i ujawnienia publicznego?
 • Jak prawidłowo stworzyć system zgłoszeń naruszeń prawa?
 • Kto powinien zajmować się obsługą zgłoszeń?
 • Jak prowadzić postępowanie wyjaśniające?

W PREZENCIE praktyczny plakat w wersji elektronicznej (PDF)  „Sygnalista – nowa procedura, krok po kroku”  obrazujący proces wdrożenia w organizacji systemu dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa.

Autor – Jakub Niemoczyński

Radca prawny, compliance officer, doświadczony specjalista w zakresie stosowania przepisów dotyczących sygnalistów

„Sygnaliści w firmie” – atuty publikacji

 • Prosty i zrozumiały język
 • Kompleksowość
 • Procedury i wzory dokumentów
 • Liczne przykłady


Szkolenie: Ochrona sygnalistów - praktyczne wdrożenie nowych przepisów - termin 12 września 2024

Eksperci z dziedziny prawa pracy i ochrony danych osobowych przedstawią Państwu praktyczne aspekty wdrożenia nowych przepisów, podzielą się swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Kluczowe zagadnienia omówione podczas szkolenia

 • Definicja sygnalisty oraz osoby pomagającej sygnaliście
 • Zakres naruszeń prawa objętych ustawą oraz różnice między polską ustawą a dyrektywą
 • Kanały zgłoszeń (wewnętrzny, zewnętrzny, ujawnienie publiczne) oraz przypadki zgłoszeń anonimowych
 • Ochrona sygnalistów, w tym praktyczne przykłady środków ochrony oraz działania podjęte po zgłoszeniu
 • Obowiązki pracodawców związane z ustawą o ochronie sygnalistów, w tym wprowadzenie procedur zgłoszeń i ułatwienia techniczne
 • RODO w kontekście ochrony sygnalistów oraz ryzyka karne związane z nieprzestrzeganiem przepisów

Udział w szkoleniu – korzyści

 • Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu przepisów dotyczących ochrony sygnalistów.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży,
 • Otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający nowe umiejętności i kompetencje

Ochrona sygnalistów - praktyczne wdrożenie nowych przepisów. Praktyczne rozwiązania, przykłady i wzory! – program

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Krótkie wprowadzenie – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 a polska ustawa o ochronie sygnalistów

Podmioty zobowiązane do wdrożenia ochrony sygnalistów

Kto może być sygnalistą?

 • Definicja sygnalisty
 • Jak definiować osobę pomagającą sygnaliście i powiązaną z sygnalistą?
 • Co oznacza wymóg działania sygnalisty w dobrej wierze?
 • Przyznanie/odmowa statusu sygnalisty – kto o tym decyduje i w jakim trybie?
 • Przykłady trudności w ocenie, czy mamy do czynienia z sygnalistą w rozumieniu ustawy?

Zakres naruszeń prawa objętych ustawą (w tym różnice między polską ustawą a dyrektywą)

 • Czy poszerzenie zakresu polskiej ustawy o zgłoszenia z zakresu prawa pracy to dobry pomysł?
 • Co nie podlega zgłoszeniu?

Kanały zgłoszeń

 • Kanał wewnętrzny
 • Kanał zewnętrzny
 • Ujawnienie publiczne
 • Przypadek zgłoszeń anonimowych

Ochrona sygnalistów – praktyczne rozwiązania

 • Na czym polega (przykłady środków ochrony)?
 • Od którego momentu jest udzielona?
 • Jakie działania podjąć po zgłoszeniu?
 • Nadużycie ochrony przez sygnalistę – praktyczne przykłady
 • Roszczenia sygnalistów w przypadku naruszenia ich prawa do ochrony

Obowiązki pracodawców związane z ustawą o ochronie sygnalistów – praktyczne rozwiązania

 • Co i kiedy wprowadzić?
 • Przykłady kluczowych postanowień procedury zgłoszeń
 • Zlecenie przyjmowania zgłoszeń podmiotowi zewnętrznemu
 • Ułatwienia techniczne – aplikacje do obsługi zgłoszeń

Niejasności w ustawie – jakie ryzyka są z tym związane?

RODO a ochrona sygnalistów Ryzyka karne


14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidujemy 30-minutową przerwę.

Prelegenci

Mirosława Żytkowska

Adwokat, wspólnik w BWHS Wojciechowski, Springer i Wspólnicy

Specjalistka prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz spółek oraz reprezentuje klientów w sprawach sądowych z zakresu sporów gospodarczych, nieuczciwej konkurencji, prawa pracy i prawa spółek. Ma unikalną zdolność rozpoznawania oraz kwalifikacji skomplikowanych stanów faktycznych w wielowątkowych sprawach obejmujących różne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej oraz różne dziedziny prawa. Jasno i precyzyjnie formułuje stanowiska procesowe klientów i z zaangażowaniem występuje na Sali sądowej, co przekłada się na wygrane sprawy klientów i ich uznanie. Posiada pragmatyczne podejście, tak aby zaproponowane klientom rozwiązania wpisywały się jak najlepiej w jego cele biznesowe. Rekomendowana w rankingu Media Law International w dziedzinie prawa mediów oraz przez Legal 500 EMEA w kategorii „dispute resolution”.

Natalia Grzelak

Adwokat w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

Specjalistka prawa pracy, prawa cywilnego i karnego. Reprezentuje klientów przed sądami każdej instancji oraz innymi instytucjami, w tym przed organami i sądami administracyjnymi. W swojej praktyce procesowej koncentruje się na sprawach cywilnych, w tym sporach z zakresu prawa zobowiązań i prawa rzeczowego, prawa pracy oraz zagadnień dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego. Autorka licznych artykułów z zakresu prawa pracy.

Paulina Sulgostowska

Adwokat w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, sporach pracowniczych i prawie ubezpieczeń społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w procesach sądowych z zakresu prawa pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako asystent sędziego początkowo w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, a następnie w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Autorka wielu artykułów z zakresu prawa pracy.

dr Michał Starczewski

Radca prawny w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym w prawie autorskim oraz ochronie danych osobowych. Pomaga we wdrażaniu projektów IT i sporządzaniu umów. Reprezentuje klientów w sporach sądowych. Uczestniczy w przeprowadzaniu audytów prawnych i badań due diligence. Doświadczenie zawodowe zdobywał w obszarze kultury i nauki, uczestnicząc w realizacji projektów wspierających digitalizację i nowoczesną komunikację naukową, w tym europejskich projektów OpenAIRE+ i FOSTER. Był członkiem zespołu Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem publikacji naukowych, popularnonaukowych i eksperckich.

Katarzyna Gędek-Tyrcz

Adwokat w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym gospodarczym (white collar crime). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w toku postępowań sądowych z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, cywilnego i gospodarczego. Brała udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego dotyczących nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Jej praktyka zawodowa koncentruje się na obszarze prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczego jak i procedury karnej. Jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych brała udział w szeregu postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, powszechnymi jednostkami prokuratury wszystkich szczebli na terenie całego kraju.

Szczegóły organizacyjne:

Szkolenie online odbędzie się 12 września 2024 r. Transmisja online jest przeznaczona do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed otrzymują w osobnym mailu link do transmisji. W trakcie trwania szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

 Sygnaliści w dokumentacji pracodawcy – wzory prawidłowych zapisów + certyfikat gwarantowany – praktyczne warsztaty INFORAKADEMII - termin - 4 wrześcnia 2024

Przepisy ustawy o sygnalistach wchodzą w życie 25 września bieżącego roku. Ich celem jest ochrona osób zgłaszających lub ujawniających publicznie naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy. Tą ochroną zostaną objęte osoby pracujące zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Nowe przepisy zakładają, że sygnalista, który doświadczył za zgłoszenie działań odwetowych (takich jak pozbawienie awansu czy premii, czy nieprzedłużenie umowy o pracę) będzie mógł wystąpić o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Z kolei pracodawca będzie musiał stworzyć wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w związku z tym zgłoszeniem. 

Do tego niezbędne będzie przygotowanie procedur i dokumentów. Wywiązanie się z tych obowiązków będzie łatwiejsze dzięki uczestnictwu w webinarium, którego celem jest praktyczne omówienie możliwych zapisów procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz innych dokumentów wymaganych przy wdrażaniu ustawy o ochronie sygnalistów.

Przypominamy też, że w drugiej części spotkania ekspert odpowie na pytania uczestników webinarium zadane na czacie.

Sygnaliści w dokumentacji pracodawcy – wzory prawidłowych zapisów – program webinarium

 1. Sygnaliści – kto i kiedy musi wdrożyć procedury?
 • Którzy pracodawcy muszą wprowadzić ochronę sygnalistów w zakładzie?
 • Kiedy ochrona sygnalistów jest obowiązkowa, nawet jeśli pracodawca nie zatrudnia 50 osób?
 • Czy znaczenie ma liczba etatów, czy liczba osób zatrudnionych w zakładzie?
 • Czy do liczby zatrudnionych wlicza się zleceniobiorców itp.?
 • Czy pracodawca może samodzielnie wdrożyć ochronę sygnalistów, bez udziału firm zewnętrznych?
 1. Wewnętrzny kanał zgłoszeń – jak go założyć i kto ma go obsługiwać?
 • Czy trzeba podpisać umowę z firmą zapewniającą bezpieczny kanał zgłaszania nieprawidłowości?
 • Co może stanowić wewnętrzny kanał dokonywania zgłoszeń?
 • Adres mailowy, skrzynka na listy, odrębny nr telefonu, zewnętrzny portal – jaki kanał zgłoszeń wybrać? Kto decyduje o rodzaju kanału dokonywania zgłoszeń zastosowanego w zakładzie i czy pracodawca może go wybrać samodzielnie?
 • Kto może być osobą obsługującą wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości: kadrowiec, IOD, pracownik służby BHP, zleceniobiorca na podstawie odrębnej umowy?
 • Czy osoba przyjmująca zgłoszenia musi brać następie udział w ich rozpatrywaniu?
 • Czy pracodawca będzie mógł samodzielnie – bez firm zewnętrznych – zapewnić wykonanie obowiązku ochrony sygnalistów?
 1. Co można zgłaszać i skąd pracownicy mają o tym wiedzieć?
 • Kto może dokonać zgłoszenia wewnętrznego?
 • Co może stanowić przedmiot zgłoszenia?
 • Rodzaje spraw objęte pojęciem whistleblowingu
 • Czy pracodawca powinien zapewnić pracownikom szkolenie w zakresie procedur i tematyki podlegającej zgłoszeniu?
 1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych – najważniejszy dokument procedury
 • Który pracodawca będzie musiał utworzyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych?
 • Czy w związku z sygnalistami trzeba dokonywać jakiś zmian w regulaminie pracy?
 • Z kim należy skonsultować zapisy procedury i w jakim terminie?
 • Co, gdy związki nie zgodzą się na zaproponowaną treść procedury zgłoszeń wewnętrznych?
 • W jakim terminie wchodzi w życie procedura zgłoszeń wewnętrznych?
 • Czy oświadczenie o zapoznaniu z procedurą należy przechowywać w aktach osobowych pracownika?
 • Jakie zapisy procedury są obligatoryjne, a jakie fakultatywne?
 • Czy warto rozszerzać katalog spraw, które mogą być przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego o tematykę naruszeń regulaminów wewnętrznych, czasu pracy, mobbingu itp.?
 • Czy warto umożliwić dokonywanie zgłoszeń anonimowych?
 • Jaki okres rozpatrzenia zgłoszenia wskazać w procedurze?
 • Jakie zapisy procedury rozpatrywania zgłoszeń są najważniejsze i powinny się znaleźć w procedurze – wzór procedury zgłoszeń wewnętrznych dla uczestników webinarium
 • Jak prowadzić rejestr zgłoszeń wewnętrznych – kto za niego odpowiada – wzór rejestru dla uczestników szkolenia
 • Wzór protokołu z ustnego przyjęcia zgłoszenia – wraz z omówieniem
 • Wzór protokołu rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego – wraz omówieniem

Prowadzący – Aleksander Kuźniar

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace.

Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.

Sygnaliści w dokumentacji pracodawcy – wzory prawidłowych zapisów – korzyści dla uczestników webinarium

 • Specjalnie dla uczestników przygotowaliśmy wyjątkowy PREZENT! Weź udział w webinarium i otrzymaj 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!
 • Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań ekspertowi.
 • Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.
 • Po webinarium uczestnicy otrzymają retransmisję szkolenia. Retransmisja dostępna będzie przez 365 dni.
 • Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta.
 • Możliwość sprawdzenia ustawień komputera przed transmisją webinarium.

Retransmisje webinariów INFORAKADEMII wzbogacą zasoby Platformy INFORAKADEMIA. Dlatego, jeśli zaplanowany termin webinarium ci nie odpowiada, polecamy zakup abonamentu Platformy INFORAKADEMIA. Znajdziesz na niej nie tylko retransmisję tego webinarium, lecz także 400 wideoszkoleń oraz 1000 wideoporad z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, podatków dochodowych, VAT i sektora publicznego.

Szczegóły organizacyjne webinarium

Webinarium odbędzie się 4 września 2024 r. o godz. 13.30 i zakończy się o godz. 14.30. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają konsultacji, wyliczeń czy sięgania do przepisów szczegółowych. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.

Minimalne wymagania systemowe i sprzętowe

Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mbps lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe) • Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2GHz • Min. 2 GB RAM (rekomendujemy 4 GB lub więcej) • System operacyjny Windows 7 lub nowszy (zalecany Windows 10), Mac OS 10.13 (zalecana  najnowsza wersja), Linux, Chrome OS, iOS lub Android • Głośniki, opcjonalnie mikrofon oraz kamera

WSPIERANE PRZEGLĄDARKI: • Google Chrome w wersji 80 i nowszych • Safari 11 i jej nowsze wersje • Opera w wersji 60 i nowszych • Mozilla Firefox w wersji 75 i nowszych  

Zalecana przepustowość dla wydarzeń online: 500 kb/s (download) oraz 1 Mb/s (upload)  

Sprawdź ustawienia swojego komputera przed transmisją webinarium. Zapraszamy do testowego wirtualnego pokoju INFORAKADEMII >>  

Organizator webinarium: INFORAKADEMIA

PARTNERZY WEBINARIUM: INFORLEX, Dziennik Gazeta Prawna, Monitor Księgowego, Biuletyn VAT, Poradnik Gazety Prawnej, IFK Platforma Księgowych i Kadrowych, www.infor.pl


Szkolenia zgodne z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym normę PN-EN ISO 9001:2015-10

Firma zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
Certyfikat 23/03/2021

https://sklep.infor.pl/pliki/6667.png


Ochrona sygnalistów: procesy i procedury w praktyce + certyfikat gwarantowany – praktyczne warsztaty INFORAKADEMII - termin 29 lipca 2024

25 września wejdą w życie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, a więc jednostki zobowiązane do ich wdrożenia (zarówno firmy prywatne, jak i jednostki samorządu terytorialnego) mają na to coraz mniej czasu. Warto też wiedzieć, że o nowym obowiązku muszą pamiętać także właściciele biur rachunkowych i to niezależnie od ich wielkości. Przed wszystkimi tymi podmiotami stoi zadanie stworzenia i wdrożenia wewnętrznych procedur informowania o nielegalnych lub nieuczciwych działaniach i różnego rodzaju nieprawidłowościach naruszających prawo.

Podczas godzinnego spotkania eksperci omówią najważniejsze obowiązki związane z ochroną sygnalistów oraz odpowiedzą na pytania zadane na czacie przez uczestników. Webinarium skierowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacjach za działy prawne, pracowników działów kadr i płac, HR oraz compliance, a także właścicieli firm i osób zarządzających.

Ochrona sygnalistów: procesy i procedury w praktyce – program webinarium

 1. Obowiązki podmiotów prawnych wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów
 2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych - elementy obligatoryjne
 3. Rejestr zgłoszeń
 4. Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych
 5. Inne dokumenty wymagane prawem
 6. Sposób wdrożenia procedury
 7. Wdrożenie i co dalej?
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

Prowadzący – Karolina Stawicka

Partner i szef praktyki prawa pracy w Kancelarii Bird & Bird. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, specjalista w sporach sądowych, w tym w sprawach cywilnych i karnych dotyczących korupcji i tajemnic handlowych. Od 2005 r. doradza klientom w pełnym spektrum spraw z zakresu prawa pracy, w tym w złożonych procesach restrukturyzacji, obejmujących fuzje i przejęcia, transfery pracowników (ARD/TUPE) oraz zwolnienia grupowe. Interesują ją kwestie związane z compliance, pomaga klientom we wdrażaniu kodeksów postępowania, zasad informowania o nieprawidłowościach i procedur antykorupcyjnych.

Prowadzi również szkolenia dla klientów w tym zakresie. Jest konsultantem Polskiej Izby Handlowej oraz ekspertem OLAF i IBA w zakresie negocjowanych rozliczeń.

Prowadzący – Paweł Sawicki

Partner w Kancelarii Bird & Bird, kierujący praktyką prawa karnego gospodarczego. Świadczy kompleksowe usługi w obszarze prawa karnego dla biznesu. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym głównie karnym gospodarczym, postępowaniach spornych, wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających i compliance. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych. Wspiera podmioty zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego oraz międzynarodowe korporacje
Jest autorem licznych publikacji prasowych, prelegentem na konferencjach i szkoleniach oraz prowadzącym zajęcia na studiach podyplomowych i szkoleniach specjalistycznych o tematyce compliance..

Ochrona sygnalistów: procesy i procedury w praktyce – korzyści dla uczestników webinarium

 • Specjalnie dla uczestników przygotowaliśmy wyjątkowy PREZENT! Weź udział w webinarium i otrzymaj 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!
 • Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań ekspertowi.
 • Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.
 • Po webinarium uczestnicy otrzymają retransmisję szkolenia. Retransmisja dostępna będzie przez 365 dni.
 • Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta.
 • Możliwość sprawdzenia ustawień komputera przed transmisją webinarium.

Retransmisje webinariów INFORAKADEMII wzbogacą zasoby Platformy INFORAKADEMIA. Dlatego, jeśli zaplanowany termin webinarium ci nie odpowiada, polecamy zakup abonamentu Platformy INFORAKADEMIA. Znajdziesz na niej nie tylko retransmisję tego webinarium, lecz także 400 wideoszkoleń oraz 1000 wideoporad z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, podatków dochodowych, VAT i sektora publicznego.

Szczegóły organizacyjne webinarium

Webinarium odbędzie się 29 lipca września 2024 r. o godz. 14.30 i zakończy się o godz. 15.30. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają konsultacji, wyliczeń czy sięgania do przepisów szczegółowych. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.

Minimalne wymagania systemowe i sprzętowe

 • Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mbps lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe) • Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2GHz • Min. 2 GB RAM (rekomendujemy 4 GB lub więcej) • System operacyjny Windows 7 lub nowszy (zalecany Windows 10), Mac OS 10.13 (zalecana  najnowsza wersja), Linux, Chrome OS, iOS lub Android • Głośniki, opcjonalnie mikrofon oraz kamera

WSPIERANE PRZEGLĄDARKI: • Google Chrome w wersji 80 i nowszych • Safari 11 i jej nowsze wersje • Opera w wersji 60 i nowszych • Mozilla Firefox w wersji 75 i nowszych  

Zalecana przepustowość dla wydarzeń online: 500 kb/s (download) oraz 1 Mb/s (upload)  

Sprawdź ustawienia swojego komputera przed transmisją webinarium. Zapraszamy do testowego wirtualnego pokoju INFORAKADEMII >>  

Organizator webinarium: INFORAKADEMIA

PARTNERZY WEBINARIUM: INFORLEX, Dziennik Gazeta Prawna, Monitor Księgowego, Biuletyn VAT, Poradnik Gazety Prawnej, IFK Platforma Księgowych i Kadrowych, www.infor.pl

Szkolenia zgodne z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym normę PN-EN ISO 9001:2015-10

Firma zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
Certyfikat 23/03/2021

https://sklep.infor.pl/pliki/6667.png

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

AUTORZY arrow_forward_ios

AUTORZY

close

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Szkolenie: Ochrona sygnalistów - praktyczne wdrożenie nowych przepisów

Mirosława Żytkowska, Natalia Grzelak, Paulina Sulgostowska, dr Michał Starczewski, Katarzyna Gędek-Tyrcz

Mirosława Żytkowska, Natalia Grzelak, Paulina Sulgostowska, dr Michał Starczewski, Katarzyna Gędek-Tyrcz

Zobacz wszystkie produkty autora arrow_forward_ios

Webinarium: Sygnaliści w dokumentacji pracodawcy – wzory prawidłowych zapisów + certyfikat gwarantowany

Webinarium: Ochrona sygnalistów: procesy i procedury w praktyce

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 11,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  11,90 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty